Nou regulament de racordare la reţeaua de gaze. Ce paşi trebuie parcurşi

Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei a elaborat un nou regulament pentru racordarea la sistemele de distribuţie a gazelor naturale.

Noul regulament de racordare, aflat încă la stadiul de proiect de Ordin ANRE, conţine etapele care trebuie parcurse de cei care vor să se racordeze la reţelele de gaze naturale, obligaţiile distribuitorilor şi ale clienţilor, termenele de realizare a fiecărei etape, dar şi modelele de cerere care trebuie completate pentru fiecare dintre etapele necesare racordării la reţeaua de gaze.

Iată ce etape trebuie parcurse pentru racordarea la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale:

a) depunerea de către solicitant a unei cereri de racordare la Sistemul de Distribuţie (SD) și achitarea tarifului de analiză a cererii;
b) stabilirea soluției tehnice de racordare la SD;
c) emiterea și transmiterea de către Operatorul Sistemului de Distribuţie (OSD) a Avizului Tehnic de Racordare (ATR)/Avizul Tehnic de Principiu (ATP) însoțit, după caz, de schița cu soluția tehnică de racordare la SD și oferta de contract de racordare;
d) emiterea și transmiterea de către OSD a refuzului de racordare la SD în conformitate cu prevederile art. 150 lit. a) și b) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare , însoțit de documentele aferente;
e) încheierea contractului de racordare între solicitant și OSD și, după caz, încheierea contractului privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării privind realizarea extinderii și/sau redimensionării conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD, între solicitant și OSD;
f) achitarea de către solicitant a tarifului de racordare la OSD și, după caz, a cotei-părți din finanțarea lucrării privind realizarea extinderii și/sau redimensionării conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD care îi revine solicitantului sau emiterea de către OSD a refuzului de racordare la SD în conformitate cu prevederile art. 150 lit. c) din Lege;
g) încheierea contractului de prestări servicii între solicitant și operatorii economici autorizați ANRE, respectiv verificatori de proiecte atestați ANRE, selectați de acesta, pentru etapele prevăzute la lit. i), j) și l);
h) obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a instalației de racordare de către OSD sau de către solicitant dacă în contractul de racordare se prevede astfel;
i) proiectarea instalației de racordare de către solicitant, prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE;
j) verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferentă/aferent instalației de racordare de către solicitant, prin intermediul verificatorului de proiecte atestat ANRE;
k) controlul de către OSD al realizării verificării documentației tehnice/proiectului tehnic de către solicitant, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, conform prevederilor art. 160 alin. (1) și (3) din Lege, și al concordanței proiectului cu soluția tehnică aferentă ATR;
l) execuția instalației de racordare de către solicitant, prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE;
m) urmărirea lucrărilor privind execuția instalației de racordare de către OSD;
n) recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de racordare de către OSD.

Puteţi vedea INTEGRAL noul regulament de racordare la gaze aici: Regulamentul de racordare la sistemul de distributie a gazelor neturale

1 Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *