Hidroelectrica. Punctele slabe și amenințările la adresa cele mai profitabile companii din România

Planul de afaceri pe următorii patru ani al Hidroelectrica, votat recent de acționari, conține și așa-numita analiză SWOT (punctele tari, slabe, oportunitățile și amenințările) a companiei care a înregistrat în 2023 cel mai mare profit din România, cel mai probabil.

Iată analiza SWOT exact așa cum apare în planul de administrare

PUNCTE TARI

 • Baza de active, care asigură resurse fundamentale pentru generarea de venituri șidesfășurarea activității societății.
 • Portofoliul mixt de capacității de producție aenergiei electrice din surse regenerabile,hidro și eolian.
 • Hidroelectrica este singurul operator de pepiața de energie electrică din România care dispune de importante capacități de stocarea energiei în acumulările aflate înadministrare.
 • Cost de producție a energiei electricecompetitiv.
 • Hidroelectrica este cel mai mare furnizor de servicii de sistem al Sistemului Energetic Național.
 • Compania deține o cotă semnificativă din total producție la nivel național.
 • Competențe profesionale ridicate ale salariaților.
 • Grad de îndatorare redus al societății.
 • Posibilitatea asigurării din surse proprii a cofinanțării necesarului investițional

PUNCTE SLABE

 • Dimensiune relativ mică în comparație cu principalii actori europeni din domeniul energetic.
 • O parte din capacitatea de producție existentă încentrale hidroelectrice necesită investiții în lucrăride modernizare/ retehnologizare / reabilitare dincauza vechimii în exploatare a echipamentelor și construcțiilor.
 • Valori considerabile investite în proiecte istorice aflate în diverse stadii de execuție, pentru construirea de amenajări hidroenergetice cufolosințe complexe, care au componenta energetică în plan secundar, al căror cost istoric a fost ajustat negativ pentru a reflecta corect valoarea justă a acestor active, luând în considerare estimările cu privire la restul de executat.
 • Impredictibilitatea stabilirii producției de energie anuală din cauza specificității resursei și a modificărilor hidrologiei și a condițiilor hidrologice față de perioada în care au fost proiectate amenajările.
 • Cost ridicat cu apa uzinată în centralele hidroelectrice comparativ cu tarifele practicate la nivel european.
 • Implementare anevoioasă a proiectelor companiei cauzată de birocrația generată atât de mediul extern, cât și intern.
 • Media de vârstă ridicată a salariaților și o rată scăzută de înlocuire a specialiștilor, care se retrag din activitate prin pensionare.

OPORTUNITĂȚI

 • Potențial semnificativ de creștere a portofoliului de generare de energie electrică prin diversificare către alte surse regenerabile
 • Competitivitate ridicată privind potențialul de creștere inorganică (prin achiziții) a portofoliului de producție de energie electrică, generat de sinergiile existente dintre portofoliul deținut de centrale hidro și celelalte resurse regenerabile.
 • Creșterea necesarului de servicii tehnologice de sistem și cantității de energie reglantă în SEN, ca urmare a dezvoltării capacităților de producție din surse regenerabile
 • Posibilitatea creșterii randamentului și a rentabilității portofoliului de centrale, ca urmare a retehnologizării și modernizării capacităților de producție aflate în exploatare
 • Întărirea instrumentelor de guvernanță corporativă în companie, ca urmare a lansării unei oferte publice secundare în cursul anului 2023, cu efect direct în eficiența operațională și transparență.
 • Dezvoltarea activității de furnizare a energiei electrice către clienții finali, cu beneficii semnificative în scalabilitatea portofoliului de clienți de retail , cu efect direct în îmbunătățirea marjei nete a companiei
 • Consolidarea pozitiei societății prin integrarea alături de Hidroserv, în piața de energie din România, a UCM Reșița, cu perspectiva transformării viitoarei societăți într-un veritabil contractor general al unor proiecte energetice de anvergură la nivel național.
 • Dezvoltarea și implementarea unui proces de talent management activ, prin atragerea și dezvoltarea unor talente din industria de producere energie regenerabilă, absolut necesară punerii în operă a viziunii acționarilor cu privire la oportunitatea de a deveni liderul tranziției energetice din România.
 • Urmare a listarii companiei, dezvoltarea unei politici de resurse umane și salariale atractive, prin crearea unui tip de remunerație bazat pe oferire de acțiuni Hidroelectrica (Stock Option Plan), care să atragă specialiști în cadrul companiei și să asigure retenția angajaților valoroși.
 • Urmare a importanței companiei la nivelul sectorului energetic românesc, precum și a așteptărilor cu privire la rolului acesteia în tranziția energetică, valorificarea potențialului ridicat de sprijin al autorităților relevante pentru simplificarea cadrului legislativ aplicabil derulării și implementarii programelor de investiții.

AMENINȚĂRI

 • Perioade lungi de timp necesare emiterii Hotărârilor de Guvern care să aprobe coridoarele de expropriere pentru investițiile de utilitate publică aflate în derulare
 • Competitțe ridicată cu sectorul privat în dezvoltarea de capacitățti noi, generată de viteza de reacție mai redusă ce derivă din statulul de companie deținută de stat.
 • Fereastra de oportunitate relativ redusă (aproximativ 5 ani) pentru a captura capacitatea de generare din resurse regenerabile adițională disponibilă la nivelul SEN, având în vedere nivelul de competitivitate rezultat din atractivitatea sectorului.
 • Volatilitatea cadrului legislativ aplicabil ca urmare a remodelarii pieței energiei nu doar la nivel natțonal, ci si la nivelul UE;
 • Prelungirea procedurii de insolvență a Filialei Hidroelectrica Hidroserv

Hidroelectrica, cel mai mare producător de enerrgie electrică din România, a raporat pentru anul 2023 un profit net de 6,3 miliarde de lei, în creștere cu 42%, la venituri de 12,2 miliarde, în creștere cu 30%, potrivit datelor de bilanț prezentate recent. Este cel mai mare profit înregistrat vreodată de companie și, cel mai probabil, este cel mai mare profit înregistrat în 2023 de o companie din România.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie verde din România şi furnizează servicii tehnologice esenţiale pentru Sistemul Energetic Naţional. Compania operează 187 de centrale cu o capacitate hidroenergetică de 6,3 GW şi, în plus, deţine un parc eolian la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW.

Compania are din toamna anului  trecut o nouă conducere, formată exclusiv din oameni proveniți din Hidroelectrica. Astfel, Karoly Borbely este noul director general al Hidroelectrica, iar fostul CEO, Bogdan Badea a  devenit director de investiții.Radu-Ioan Constantin este Chief Administrative Officer, Marian Fetița este Chief Financial Officer iar Ianaș Rădoi, Chief Operating Officer.

Citește și:

Ce planuri de modernizare și dezvoltare de capacități noi are noua conducere a Hidroelectrica. Veste bună pentru acționari

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *