Ce planuri de modernizare și dezvoltare de capacități noi are noua conducere a Hidroelectrica. Veste bună pentru acționari

Acționarii Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, urmează să voteze luna viitoare planul de afaceri penntru perioada 2022-2027, care conține și ținte pentru extinderea portofoliului companiei și pentru retehnologizări. Investitorilor li se spune că va continua politica de acordare de dividende în raport de cel puțin 90% din profit.

Pe scurt, Hidroelectrica etimează să pună în funcțiune până în 2027 o capacitate nouă de 500 MW, în condițiile în care are acum în analiză proiecte în regenerabil de circa 3.000 MW și să modernizeze o capacitate de 217 MW existentă în centralele actuale. Pentru proiectele majore compania va avea propria sa echipă de project management și, inclusiv în contextul achiziției UCM Reșița, proiectare. Mententanța se va face în procent de 90% cu forța de muncă proprie din Hidroserv.

Iată ce scrie n plan referitor la dezvoltare și modernizare:

➢ Dezvoltare: gestionarea bugetului de investiții al companiei și a portofoliului de obiective de investiții, proiecte noi și în curs de execuție, pentru realizarea de noi capacități de producție din surse regenerabile, modernizarea, reabilitarea și retehnologizarea capacităților existente, a proiectelor de diversificare a afacerilor companiei, precum și a activității de fuziuni și achiziții. Până în 2027 se estimează punerea în funcțiune a unei capacități suplimentare din surse regenerabile de minimum 500 MW. Adițional, Hidroelectrica analizează oportunitatea dezvoltării de proiecte din zona resurselor regenerabile, hidro, eolian, solar, cu o capacitate de peste 3 GW;

➢ Proiectare: realizarea în cadrul unei echipe multidisciplinare de specialiști a documentațiilor tehnicoeconomice necesare aprobării, contractării și derulării obiectivelor de investiții ale companiei și proiecte de colaborare cu Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice (UCMH);

➢ Retehnologizare: planificarea și realizarea lucrărilor de modernizare și retehnologizare a centralelor hidroelectrice, echipamente și clădiri, în vederea securizării portofoliului de capacități de producție prin asigurarea unui ciclu nou de fucționare. Până în 2027 este planificată retehnologizarea/modernizarea unei capacități totale de minimum 217 MW, și un ciclu nou de viață de 30 ani pentru centralele hidroelectrice ce vor fi retehnologizate;

➢ Project management: planificarea și derularea proiectelor majore ale Hidroelectrica, cu respectarea graficului de execuție aprobat.

“Obiectivul general urmărit de Ministerul Energiei pentru perioada 2023 – 2027 este ca Hidroelectrica să fie liderul și pilonul central al tranziției energetice din România”, arată compania, care citează în acest sens scrisoarea de așteptări a acționarului majoritar.

Acolo se vorbește despre “menținerea portofoliului existent de centrale hidroelectrice la un nivel optim de disponibilitate în raportcu potențialul hidroenergetic dat, prin implementarea programelor de modernizare și de retehnologizare”, despre “finalizarea cu prioritate a obiectivelor de investiții de centrale hidroelectrice aflate în portofoliuHidroelectrica în diverse stadii de execuție”, dar și despre “diversificarea portofoliului de producție prin adăugarea de noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile dezvoltate atât intern, cât și prin eventuale achiziții, inclusiv prin expansiune la nivel regional”. De asemenea, compania spune că va continua extinderea portfoliului său de furnizare, care număra circa 560.000 de clienți toamna trecută și, foarte important pentru investitori, vobește despre “asigurarea predictibilității și stabilității rezultatelor companiei și menținerea policitii de distribuire a 90% din profitul net al societății sub forma de dividende către acționari”.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie verde din România şi furnizează servicii tehnologice esenţiale pentru Sistemul Energetic Naţional. Compania operează 187 de centrale cu o capacitate hidroenergetică de 6,3 GW şi, în plus, deţine un parc eolian la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW.

Compania are din trecut o nouă conducere, formată exclusiv din oameni proveniți din Hidroelectrica. Astfel, Karoly Borbely este noul director general al Hidroelectrica, iar fostul CEO, Bogdan Badea a  devenit director de investiții.Radu-Ioan Constantin este Chief Administrative Officer, Marian Fetița este Chief Financial Officer iar Ianaș Rădoi, Chief Operating Officer

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *