Ce spune strategia energetică despre prosumatori: capacitate totală limitată la 750 MW în 2030, apar prosumatorii industriali şi comerciali

Ultima strategie energetică a României are un capitol dedicat consumatorilor de electricitate care îşi montează mici capacităţi de producţie (fotovoltaice) şi au primit prin lege dreptul de a vinde energie electrică în reţea.

Iată care sunt principalele prevederi:

Doar prosumatorii vor mai avea parte de schemă de sprijin pentru investiţii în sectorul energiei regenerabile, după anul 2020

Limita maximă pe care prosumatorii o pot instala este de 750 MW, la nivel naţional, până în 2030.

Autorităţile locale, dar şi consumatorii industriali sau agricoli pot deveni prosumatori. Li se va garanta preluarea energiei la un preţ garantat de stat, prin sistemul feed-in tariff, care va fi pus în practică până cel mai tîrziu în anul 2022.

Puterea maximă în sistem de injecţie în reţea a prosumatorului este limitată la puterea pe care o are prin certificatul de racordare, în regim de consumator, pentru a se evita dezechilibrele.

Citeşte şi:

Ghidul de finanţare pentru montarea panourilor fotovoltaice va fi lansat până la 15 octombrie – promisiune de la Mediu

Iată integral capitolul din strategia energetică:

Dezvoltarea de capacităţi mici, distribuite. Prosumatorul

Noi scheme de sprijin pentru stimularea investiţiilor în domeniul energiilor regenerabile vor apărea după anul 2020 doar pentru capacități de generare a energiei electrice dezvoltate de către consumatori care, în cadrul schimbului bidirecțional de energie electrică cu reţelele de distribuţie, vor fi consideraţi prosumatori.

Se stabileşte limita maximă a puterii instalate în sistemele solare ale prosumatorilor la 750 MW, putere care va fi atinsă până în anul 2030.

Noua directivă actualizată de promovare a SRE (CE 2016b) propune garantarea dreptului consumatorilor individuali și a comunităților locale sau industriali şi agricoli de a deveni prosumatori și de a fi remunerați pentru energia livrată în rețea, precum și alte mecanisme care înlesnesc această tranziție. Până în anul 2030, promovarea acestei politici se va asigura prin implementarea unor măsuri de garantare a preluării energiei şi de valorificare a acesteia prin aplicarea unei scheme de tip feed-in-tariff, prin accesarea unor programe de finanțare pentru realizarea investiţiilor, prin constituirea unor fonduri de garantare care să permită participarea instituţiilor de credit la finanţări, precum şi prin reglementări fiscale care permit compensarea tranzacţiilor în dublu sens între prosumator şi operatorii de distribuţie. Doar pentru consumatorii casnici se va asigura sprijin pentru finanţarea investiţiilor, astfel încât să poată deveni prosumatori.

Noile capacităţi de producţie care vor putea beneficia de scheme de sprijin trebuie să nu producă congestii în reţelele de distribuţie şi transport care le vor prelua energia şi din acest motiv puterea maximă în regim de furnizare în reţea trebuie să fie egală cu puterea maximă aprobată pentru racordarea consumatorului care urmează a deveni prosumator. Operatorii de distribuţie precum şi operatorul de transport, pot institui în funcţie de gradul de încărcare şi topologia reţelelor, limite mai mici ale puterilor instalate, precum şi limita maximă a puterii instalate totale pentru înfiinţarea prosumatorilor.

În cadrul programelor de dezvoltare sectorială se va asigura sprijin pentru asigurarea componentei energetice pentru agricultură şi industrie. Energia necesară funcţionării sistemelor de irigaţii noi, modernizate sau reabilitarea acestora se poate asigura din surse regenerabile, putând fi instalate în acest sens capacităţi noi care vor debita energia în reţea pentru perioadele de timp în care nu se înregistrează consum propriu. Prosumatorul industrial va beneficia de acces prioritar la reţea, pentru a dezvolta propriile capacităţi de producţie de energie din surse regenerabile, dimensionate astfel încât, pe termen lung, consumul lor propriu să fie egal cu capacitatea de producere a energiei.

Pentru reglementarea schimbului de energie dintre prosumatorii agricoli şi cei industriali cu reţeaua, se va institui, până în anul 2022, un mecanism de tip feed-in tariff.

Operatorii de transport și de distribuție vor continua să modernizeze și să dezvolte rețelele electrice în concept de rețele inteligente, apte să faciliteze interacțiunea în timp real cu prosumator-ul”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *