UE va accelera procesul de autorizare a proiectelor din regenerabil

Miniştrii Energiei din UE au ajuns, joi, la un acord politic cu privire la un regulament al Consiliului de instituire a unui cadru temporar pentru accelerarea procesului de acordare a autorizaţiilor şi a implementării proiectelor privind energia din surse regenerabile, informează un comunicat de presă al Consiliului European.

Regulamentul introduce măsuri urgente şi specifice care abordează tehnologii şi tipuri de proiecte specifice, care au cel mai mare potenţial de implementare rapidă şi cel mai mic impact asupra mediului.

„Mai multe surse regenerabile de energie în reţelele noastre ne vor ajuta să reducem cererea de combustibili fosili şi să reducem facturile la energie. Prin acest acord, vom accelera procesele de autorizare, care sunt adesea prea lungi şi greoaie”, a declarat ministrul ceh al Industriei şi Comerţului, Jozef Sikela.

Noile norme temporare stabilesc termene maxime pentru acordarea autorizaţiilor pentru echipamentele de energie solară, pentru modernizarea centralelor electrice existente pe bază de energie din surse regenerabile (retehnologizare) şi pentru implementarea pompelor de căldură. În plus, acestea introduc o prezumţie de interes public superior pentru proiectele privind energia din surse regenerabile.

Statele membre au convenit ca procesul de acordare a autorizaţiilor să nu depăşească trei luni. În anumite circumstanţe, proiectele de energie solară privind structurile artificiale existente vor face obiectul unei derogări de la cerinţa de a efectua o evaluare specifică a impactului asupra mediului. Instalarea de echipamente de energie solară cu o capacitate de până la 50 kW, inclusiv pentru persoanele care produc energie solară pentru consumul propriu, va beneficia de un acord tacit după o lună de la depunerea cererii, cu condiţia să nu existe probleme legate de siguranţa, stabilitatea şi fiabilitatea reţelei.

Consiliul a stabilit un termen maxim de şase luni pentru procesul de acordare a autorizaţiilor pentru retehnologizarea proiectelor privind energia din surse regenerabile, termen care include toate evaluările de mediu relevante. În cazul în care retehnologizarea are ca rezultat o creştere cu până la 15% a capacităţii centralei electrice, racordările la reţea vor fi permise în termen de trei luni.

Statele membre s-au pus de acord asupra unui termen de o lună pentru instalarea pompelor de căldură sub 50 MW şi de trei luni în cazul pompelor de căldură cu sursă sol. Pentru anumite categorii de pompe de căldură, racordările la reţeaua de transport sau de distribuţie sunt permise în urma notificării. Statele membre pot exclude anumite zone sau structuri din motive legate de protecţia patrimoniului cultural, de interese de apărare naţională sau de siguranţa naţională.

Consiliul a convenit că planificarea, construcţia şi exploatarea centralelor şi instalaţiilor de producere a energiei din surse regenerabile sunt considerate a fi de interes public superior. Acest lucru va permite acestor proiecte să beneficieze de o evaluare simplificată pentru o serie de obligaţii de mediu incluse în directive specifice ale UE. Statele membre au adăugat posibilitatea de a limita aplicarea acestor dispoziţii la anumite părţi ale teritoriului lor, la anumite tipuri de tehnologii sau proiecte.

În plus, Consiliul a stabilit că perioada în care centralele, racordările lor la reţea şi infrastructura de reţea necesară aferentă sunt construite sau retehnologizate nu ar trebui să fie luată în considerare în aceste termene. De asemenea, a clarificat faptul că statelor membre li se va permite să scurteze şi mai mult termenele pentru procesul de acordare a autorizaţiilor. Consiliul a convenit să ofere statelor membre posibilitatea de a aplica norme de autorizare mai rapide pentru cererile de autorizare în curs.

În urma acordului politic de joi, regulamentul va fi adoptat în mod formal de către Consiliu cât mai curând posibil.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *