Tranziția verde va costa România cel puțin 365 de miliarde de dolari, până în 2050, pentru doar trei sectoare: energie electrică, clădiri și transporturi – Banca Mondială

Pentru tranziția verde a întregii economii va fi nevoie de investiții substanțiale: necesarul de investiții în dezvoltarea verde din câteva sectoare cheie este estimat la aproximativ 3 la sută din PIB-ul cumulativ până în 2050, se arată în raportul de țară privind clima și dezvoltarea elaborat de Banca Mondială și prezentat azi.

“Necesarul de investiții care să surprindă dezvoltarea și atenuarea schimbărilor climatice în sectoarele cheie pentru decarbonizare – energie electrică, clădiri și transporturi – este estimat la 356 miliarde USD până în 2050 (2,9 la sută din PIB-ul cumulativ), existând și alte investiții incerte, necesare în alte sectoare.  Pentru adaptarea la schimbările climatice ar putea fi nevoie de investiții de încă 160 miliarde USD (1,3 la sută din PIB-ul cumulativ)”, arată raportul.

„În timp ce provocările legate de realizarea decarbonizării sunt considerabile, printr-un mix adecvat de reforme structurale, sociale şi economice şi investiţii eficace susţinute din fonduri publice, private şi europene, România îşi poate creşte nivelul de trai, atingându-şi în acelaşi timp obiectivele climatice”, a declarat Marina Wes, director de ţară al Băncii Mondiale pentru Uniunea Europeană. Raportul de specialitate notează, totodată, că România este pe cale să îşi atingă obiectivul pentru anul 2030 de reducere a emisiilor cu 55% faţă de nivelul din 1990.

Datele centralizate în analiza Băncii Mondiale arată că ţara noastră şi-a redus, deja, emisiile cu 53%, în perioada 1990 – 2018. „Cu toate acestea, îndeplinirea angajamentului său de neutralitate a emisiilor de carbon până în 2050 va necesita acţiuni politice şi finanţare substanţiale şi coordonate. Investiţiile necesare doar pentru dezvoltarea unui sector energetic decarbonizat sunt estimate la 356 de miliarde de dolari până în 2050, reprezentând aproximativ 3% din PIB-ul cumulat al ţării, pentru aceeaşi perioadă”, se menţionează în raport.

În viziunea experţilor, cu peste 70% din consumul total de energie al României depinzând de combustibilii fosili, tranziţia energetică este esenţială.

În context, sectorul energetic, care cuprinde generarea de energie electrică, încălzire, transport şi producţie, reprezintă 66% din totalul emisiilor înregistrate în România. Acesta este urmat de agricultură (17%) şi industrie (12%).

„Pentru a atinge net zero emisii până în 2050, România trebuie să implementeze un program masiv de electrificare, care să înlocuiască consumul direct de combustibili cu energie generată din surse regenerabile. RTCD demonstrează că nivelul costului suplimentar al dezvoltării unui sistem de energie electrică mai verde şi bazat pe energie electrică regenerabilă nu creşte substanţial nevoile de investiţii. Creşterea eficienţei energetice a clădirilor, în special printr-o izolare mai bună, este, de asemenea, evidenţiată ca o investiţie esenţială”, se subliniază în documentul citat.

Raportul Băncii Mondiale oferă o cale sugerată către neutralitate climatică până în anul 2050, cu accent pe alte câteva domenii prioritare, pe lângă decarbonizarea sectorului energetic. Acestea includ: decarbonizarea sectorului transporturilor, optimizarea utilizării resurselor de apă, precum şi investiţia în capitalul uman şi în competenţe,

„Oamenii sunt cheia succesului unei tranziţii verzi. Schimbarea majoră de la sectoarele poluante la cele verzi nu poate fi realizată fără o forţă de muncă formată în mod adecvat. Prin urmare, România ar trebui să investească în eliminarea decalajelor de competenţe cu care se confruntă forţa de muncă actuală şi să-şi adapteze sistemul de educaţie pentru a pregăti următoarea generaţie pentru noua economie şi noile locuri de muncă”, subliniază Anna Akhalkatsi, manager de ţară al Băncii Mondiale pentru România.

Analiza BM dedicată României reprezintă primul raport axat pe un stat-membru al Uniunii Europene, precum şi pe o economie cu venituri ridicate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *