Transgaz și-a făcut strategie climatică și de decarbonizare

Transgaz a elaborat Strategia Climatică şi de Decarbonizare, în vederea tranziţiei etapizate la o activitate neutră din punct de vedere climatic şi a consolidării rezilienţei la schimbările climatice, luând în considerare cele mai bune practici şi politicile şi reglementările naţionale şi internaţionale privind schimbările climatice.

Elaborat cu sprijinul Băncii Europene pentru Investiţii (BEI), proiectul a fost dezvoltat în contextul European Investment Advisory Hub (Platforma europeană de consiliere în materie de investiţii – EIAH).

Potrivit unui comunicat al Transgaz, obiectivul general al strategiei este dual, referindu-se la aspectele de decarbonizare şi la cele climatice. Astfel, strategia de decarbonizare cuprinde:
evaluarea cuprinzătoare a amprentei de carbon a procesului actual de operare; obiective cantitative ambiţioase de reducere a emisiilor pe termen scurt şi mediu şi acţiunile propuse la nivel înalt şi măsurile necesare pentru atingerea acestor obiective; opţiuni de decarbonizare pe termen lung; explicaţie a rolului compensaţiilor şi a impactului acestora asupra părţilor interesate; strategia de implicare a părţilor interesate, inclusiv posibilităţile Transgaz de a coopera cu părţile interesate (în aval şi în amonte de sistemul de transport al gazelor naturale) în proiecte care contribuie la decarbonizare; acţiuni necesare din partea Transgaz pentru a îndeplini cerinţele şi reglementările naţionale şi internaţionale (privind clima), cum ar fi Planul Naţional Integrat de Energie şi Schimbări Climatice.

Strategia climatică presupune: evaluarea de nivel înalt a vulnerabilităţii climatice pentru Transgaz şi principalele sale părţi interesate; acţiuni necesare, astfel încât Transgaz să se alinieze la Taxonomia UE şi Directiva UE privind raportarea corporativă de sustenabilitate, precum şi cerinţele prevăzute în cadrul de Aliniere la Acordul de la Paris pentru Contrapărţi (cadrul „PATH”) al BEI; evaluarea necesarului de investiţii, a potenţialelor surse de investiţii şi a eligibilităţii acestora.

„Implementarea proiectelor cuprinse în Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport al Gazelor Naturale 2022 – 2031 aprobat, în conformitate cu măsurile identificate în Strategia de decarbonizare, va contribui substanţial la decarbonizarea activităţi de transport gaze naturale desfăşurate de SNTGN Transgaz SA, în perioada următoare, când gazele naturale vor rămâne pentru o perioadă lungă de timp un combustibil de tranziţie. Elaborată în conformitate cu cadrul PATH al BEI şi în strânsă colaborare cu principalele părţi interesate, Strategia Transgaz privind clima şi decarbonizarea este conformă atât cu reglementările naţionale şi internaţionale în domeniul schimbărilor climatice, cât şi cu domenii mai largi de gestionare a mediului”, se precizează în comunicatul companiei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *