Transelectrica a scos la licitație retehnologizarea stației Timișoara, care va trece la 400 kV. Contract de peste 40 mil. euro

“Retehnologizare stația 110 kV Timișoara și trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier – Anina – Reșița – Timișoara – Săcălaz – Arad, etapa II: Stația 400 kV Timișoara” este anunțul publicat de Transelectrica în sistemul electronic de licitații publice.

Valoarea totală a contractului este de circa 211 milioane de lei, iar lucrările ar trebui să dureze 24 de luni, conform anunțului. Finanțarea este asigurată din bani europeni, din Fondul de Modernizare.

Câștigătorul contractului va fi cel care va avea cea mai bună ofertă calitate-preț, unde prețul reprezintă însă doar 40% din punctaj, restul fiind experiența profesională, planul de management al calității și perioada de garanție.

Iată exact ce solicită Transelectrica în legătură cu acest proiect:

Lucrările de retehnologizare și de trecere la tensiunea de 400 kV pentru staţia Timișoara, se vor achiziţiona printr-un contract unic în cadrul căruia Ofertantul trebuie să furnizeze toate produsele, lucrările şi serviciile necesare pentru realizarea investiţiei şi anume:

1) proiectarea va consta în elaborarea urmatoarelor faze: Proiect Tehnic (adaptarea proiectului tehnic în conformitate cu echipamentele din furnitură) pentru staţia Timișoara, inclusiv pentru implementarea noilor echipamente de telecomunicații/ teleprotecție în instalațiile existente de 400 kV și 220 kV din stațiile adiacente (stațiile de 400 kV Arad respectiv Reșița și stația de 220 kV Mintia) și de la CTSI, DEN/DET, OMEPA București, SESMLM OMEPA Timișoara, Detalii de Execuţie şi As-built.

2) întocmirea documentațiilor de inginerie;

3) procurarea de echipamente şi materiale și asigurarea transportului acestora până la locul de montaj, necesare retehnologizării stației 220/110 kV Timișoara;

4) procurarea de echipamente și materiale pentru instalația de telecomunicații/teleprotecție, necesare implementării în stațiile adiacente stației Timișoara (stațiile de 400 kV Arad respectiv Reșița și stația de 220 kV Mintia) și de la CTSI, DEN/DET, Omepa București, SESMLM Omepa Timișoara, inclusiv a echipamentelor de completare, în conformitate cu prevederile din Secțiunea S6 pentru integrarea acestora în instalațiile de protecție existente. Toate echipamentele și materialele livrate în cadrul contractului vor avea caracteristici tehnice superioare funcționale și de mentenanță și vor fi de ultimă generație.

5) obţinerea tuturor avizelor, aprobărilor, agrementărilor, autorizaţiilor şi licenţelor necesare pentru asigurarea transportului echipamentelor şi realizarea lucrării în conformitate cu cerinţele legislaţiei româneşti, inclusiv a DTAD;

6) organizarea de şantier (inclusiv întocmirea documentației DTOE) și obținerea Autorizației de construire pentru aceasta;

7) întocmirea proiectului de demolare;

8) execuţia lucrărilor de demontare/demolare a elementelor de construcţie și demontare a echipamentelor din staţiile existente de 220kV și 110kV;

9) execuția lucrărilor noi de construcții – montaj;

10) execuția lucrărilor noi de montaj și integrare în circuitele din stațiile adiacente (stațiile de 400 kV Arad și Reșița și stația de 220 kV Mintia) și de la CTSI, DEN/DET, Omepa București, SESMLM Omepa Timișoara a echipamentelor de telecomunicații/teleprotecție și a celor de completare;

11) refacerea căilor de acces deteriorate în timpul execuției;

12) efectuarea testelor (FAT, pre-SAT, SAT și PIF) pentru echipamentele şi instalaţiile din staţia Timișoara;

13) parametrizarea şi setarea echipamentelor şi sistemelor (aceste activităţi se vor efectua de preferinţă de către furnizorii echipamentelor şi sistemelor);

14) punerea în funcţiune a staţiei 400/220/110 kV Timișoara;

15) elaborarea Cărţii tehnice a construcției;

16) elaborarea documentației geotehnice;

17) elaborarea documentației topo-cadastrale (pentru terenul aferent stației, construcțiile din stație și stâlpii aferenți racordurilor de 400 kV, 220 kV și 110 kV), în coordonate STEREO 70, pentru instalația retehnologizată.

18) instruirea personalului Autorităţii Contractante.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *