Transelectrica a raportat un profit net de șase ori mai mare pentru primul semestru

CNTEE Transelectrica a afişat un profit net de 162 milioane de lei, în creştere de aproape şase ori faţă perioada similară a anului trecut, când a consemnat 28 de milioane de lei, potrivit Raportului semestrial transmis miercuri Bursei de la Bucureşti și citat de Agerpres.

Veniturile totale operaţionale ale Transelectrica au înregistrat o scădere de 16% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior, la 2,2 miliarde de lei, în contextul diminuării semnificative a veniturilor din activităţile zero-profit.

Cheltuielile totale operaţionale (inclusiv amortizare) au înregistrat o scădere de 21% în primul semestru al anului, comparativ cu S1 2022, scădere determinată de diminuarea costurilor pe piaţa de energie. Costurile cu achiziţia energiei pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT) au fost în sumă de 261 milioane de lei, mai mici cu 40% (-173 milioane de lei) comparativ cu S1 2022, în principal influenţate de prevederile art.23^1 din OUG nr.153/2022.

Potrivit raportului, cantitatea totală de energie electrică transportată în primul semestru din 2023 a scăzut cu aproximativ 1,9 TWh comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior (24,97 TWh în S1 2023 faţă de 26,90 TWh în S1 2022).

„Managementul companiei aplică o abordare prudentă în direcţia reducerii costurilor Transelectrica, luând în considerare cei mai importanţi factori pentru a se asigura că nu se vor înregistra pierderi economice. Una din preocupările de bază ale managementului companiei o reprezintă consolidarea permanentă şi extinderea infrastructurii de transport, prin modernizarea acesteia pe baza tehnologiilor celor mai performante, asigurându-se astfel condiţiile necesare pentru ca reţeaua electrică de transport al energiei electrice să corespundă cerinţelor actuale şi viitoare de piaţă”, se arată în raport.

Pe zona principală a activităţilor de bază (transport şi dispecerizare SEN) s-a înregistrat o creştere de 16% a veniturilor, respectiv 993 milioane lei în S1 2023 faţă de 858 milioane lei în S1 2022, creştere datorată în principal veniturilor din interconexiune şi a veniturilor din transport, în condiţiile reducerii costurilor operaţionale (inclusiv amortizare).

„Creşterea semnificativă a veniturilor din interconexiune (181 milioane lei în S1 2023 faţă de 127 milioane de lei în S1 2022) se datorează majorării preţului unitar al energiei electrice din toată Uniunea Europeană care a determinat o diferenţă mare de preţ între pieţele cuplate concomitent cu deficitul de energie înregistrat la nivel european”, potrivit raportului.

În S1 2023 nu s-au înregistrat venituri din capitalizarea costurilor suplimentare cu achiziţia de energie electrică pentru acoperirea CPT, întrucât costurile nete realizate s-au situat sub nivelul costurilor incluse în tarifele aprobate.

Transelectrica a achiziţionat energie electrică pentru acoperirea a circa 75% din cantitatea aferentă prognozei de CPT validate prin mecanismul de achiziţie centralizată de energie electrică (MACEE), la un preţ de achiziţie reglementat. Măsurile luate la nivel european în vederea eficientizării consumului de energie, înlocuirea gazului rusesc, reducerea cererii din zona industrială, precum şi creşterea ponderii energiei eoliene, în condiţiile unei ierni atipice şi călduroase, au condus la o scădere a consumului cantităţilor tranzacţionate pe pieţele pe termen scurt cu peste 35% şi a preţurilor energiei pe aceste pieţe.

Astfel, preţul mediu al energiei achiziţionate de pe PZU în S1 2023 a fost mai mic cu circa 50% faţă de preţul din perioada similară a anului 2022, menţinându-se totuşi mai ridicat decât preţul din anii precedenţi.

„Segmentul activităţilor zero-profit a înregistrat un rezultat negativ de 41 milioane lei, în scădere faţă de cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut. Cadrul de reglementare specific activităţilor zero profit conţine mecanisme de regularizare care asigură compensarea excesului sau deficitului de venituri raportat la nivelul cheltuielilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor respective”, potrivit raportului.

Consumul de energie electrică la nivelul SEN a înregistrat scăderi lunare cu valori cuprinse între maximum 12% în luna ianuarie şi un minimum de 6% în luna februarie. Scăderea consumului a fost influenţată în mare parte de temperaturile medii lunare, care au înregistrat anomalii pozitive, situându-se în general peste normele climatologice.

„Faţă de S1 an 2022 în S1 2023 s-a înregistrat în general o creştere a gradului de utilizare a capacităţii alocate la export, respectiv o creştere a schimburilor comerciale la export şi a energiei tranzitate, pe fondul unei hidraulicităţi ridicate şi în condiţiile unui consum intern de energie electrică mai mic comparativ cu perioada similară din 2022”, se menţionează în raport.

Analizând evoluţia componentelor balanţei energetice, în perioada ianuarie- iunie 2023 comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2022, se observă o scădere cu un procent de 8% a consumului intern net şi o creştere cu 5% a producţiei nete de energie.

În ceea ce priveşte mixul de producţie, în perioada ianuarie – iunie 2023 comparativ cu perioada similară a anului 2022, s-a înregistrat o creştere a componentei din surse Hidro în procent de 44% şi a componentei Nuclear în procent de 3%, respectiv o scădere a componentei Termo cu 20% şi a componentei Regenerabile cu 7% (în principal pe baza scăderii producţiei de energie fotovoltaică -56% şi eoliană -44%), se mai arată în documentul Transelectrica remis BVB.

În data de 29 iunie 2023, Transelectrica a inaugurat retehnologizarea Staţiei Electrice de Transformare 220/110/20 kv Ungheni cu o investiţie totală de peste 10 milioane de euro din fonduri proprii.

Transelectrica gestionează şi operează o reţea de peste 9.000 de kilometri de linii electrice aeriene de înaltă tensiune (400 kV, 220 kV şi 110 kV) şi 81 de staţii electrice de transformare pe teritoriul întregii ţări.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *