“Taxa pe soare” se elimină. Proiect de OUG în dezbatere publică

Proiectul de Ordonanță de Urgență referitor la modificarea schemei de plafonare a pețurilor la energie și gaze conține și o prevedere prin care se elimină deja celebra “taxă pe soare”, o taxă care ar fi putut fi impusă în viitor prosumatorilor.

Anul trecut, Guvernul a transpus în legislație o directivă europeană reieșind un act normativ în care se stipula posibilitatea ca, în anumite condiții, prosumatorii să poată să fie taxați în viitor.

Erau enumerate câteva condiții, inclusiv situația în care prosumatorul a beneficiat de subvenție guvernamentală pentru a pune instalația, sau dacă are o instalație de peste 30 kW, cazuri în care Guvernul sau ANRE ar putea să introducă o taxă. Coroborată și cu o obligație mai veche de a se monta un contor pentru prosumatori, prevederea din OUG a stârnit nemulțumirea prosumatorilor și s-a vorbit despre intenția Guvernului de a pune o “taxă pe soare”, inclusiv pe cantitatea de energie produsă și consumată de prosumator.

Oficialii au spus în repetate rânduri că nu intenționează să pună o astfel de taxă și iată că, acum, Guvenul promovează prin Ordonanță de Urgență un articol prin care se anulează articolul vechi prin care prosumatorii puteau fi taxați.

Iată prevederea din proiectul de OUG:

“La articolul 21 din Ordonanţa de urgenţă nr. 163/2022 pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1165 din 06 decembrie 2022, alineatul (3) se abrogă”

Și iată și care este articolul care se abrogă

(3) Autoritățile administrației publice centrale și ANRE pot aplica taxe și tarife nediscriminatorii și proporționale prosumatorilor de energie din surse regenerabile, în legătură cu energia electrică din surse regenerabile autoprodusă de aceștia care rămâne în spațiile lor în unul sau mai multe din următoarele cazuri:

a) dacă energia electrică din surse regenerabile autoprodusă este sprijinită efectiv prin intermediul unor scheme de sprijin, numai în măsura în care nu sunt subminate viabilitatea economică a proiectului și efectul de stimulare a unui astfel de sprijin;

b) de la data de 1 decembrie 2026, dacă puterea instalată în centralele electrice ale prosumatorilor depășește 8% din puterea totală instalată în capacitățile de producție de energie electrică la nivel național și dacă se demonstrează, prin intermediul unei analize cost-beneficiu, efectuată de ANRE printr-un proces deschis, transparent și participativ, că dispoziția prevăzută la alin. (3) lit. b) fie a avut drept rezultat o sarcină disproporționată semnificativă pentru sustenabilitatea financiară pe termen lung a sistemului electric, fie creează un stimulent care depășește ceea ce este necesar în mod obiectiv pentru a obține o utilizare rentabilă a energiei din surse regenerabile, precum și că o astfel de sarcină sau un astfel de stimulent nu ar putea fi minimizat prin întreprinderea altor acțiuni rezonabile; sau

c) dacă energia electrică din surse regenerabile autoprodusă este produsă în instalații cu o putere totală instalată de energie electrică de peste 30 kW.

La finalul anului trecut, în România erau 110.000 de prosumatori, care aveau o putere a instalațiilor de peste 1.400 MW.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *