Simplificare a facturilor de gaze – ordin nou ANRE

Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) anunță că a aprobat un Ordin care simplifică facturile de gaze și vine cu măsuri suplimentare de protecție pentru clienți.

“Ca urmare a noilor prevederi aprobate, am detaliat informațiile minime pe care trebuie să le cuprindă o ofertă-tip de furnizare a gazelor naturale și un contract de furnizare a gazelor naturale, inclusiv detalierea componentelor preţului final, și am simplificat conținutul minim al tuturor facturilor de gaze naturale, fiind prevăzute informațiile obligatorii a fi incluse de către furnizor în acestea.

Pentru a asigura o mai bună înțelegere de către clientul final a facturii de gaze naturale, conținutul acesteia a fost structurat astfel încât clientul final să înțeleagă foarte ușor care este consumul facturat şi cât trebuie să plătească pentru acesta”, arată ANRE.

 

Conținutul facturii a fost simplificat, aceasta cuprinzând pe prima pagină următoarele informații prioritare:

            datele de identificare şi de contact ale furnizorului şi ale clientului final,

            data de încetare a contractului, dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată,

            numărul şi data emiterii facturii,

            data de începere şi de sfârşit a perioadei de facturare,

            consumul de gaze naturale facturat,

            termenul scadent de plată,

            obligaţiile de plată neachitate, dacă este cazul,

            valoarea totală de plată cu TVA.

“Detaliile cu privire la factură, inclusiv defalcarea componentelor din care este format prețul final facturat de către furnizor clientului final, vor fi trecute pe a doua pagină, iar anexele la factură vor cuprinde o serie de informaţii adiţionale care nu se referă la facturare, dar care îi pot fi utile clientului final pe parcursul derulării contractului de furnizare a gazelor naturale și informaţii privind facturarea care îi oferă periodic o perspectivă cuprinzătoare asupra consumului efectiv realizat şi a costului actual cu gazele naturale, astfel încât să aibă posibilitatea de a-şi ajusta propriul consum”, mai arată ANRE.

Protecție suplimentară pentru clienți

“Totodată, pentru a veni în sprijinul clienţilor finali, în cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, acesta are obligația să eşaloneze la plată sumele datorate de către client, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura, fără a percepe penalități.

Nu în ultimul rând, am introdus prevederi referitoare la măsurile suplimentare de protecție şi pentru clienții vulnerabili, prin acordarea unei facilităţi privind eşalonarea la plată a facturii, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi.

Şi tot ca o măsură suplimentară de protecţie a clienţilor finali, am detaliat modalitățile de soluţionare de către furnizor a plângerilor clientului final privind facturarea, acesta nefiind obligat să achite factura pentru care a înaintat o plângere furnizorului până la soluționarea plângerii”, mai arată ANRE.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *