Se schimbă etichetele de pe produsele electronice şi electrocasnice. Clasa de eficienţă A+++ dispare

Eticheta de eficienţă energetică a produselor consumatoare de energie electrică va fi modificată, în aşa fel încât consumatorii să fie mai puţin expuşi la riscul unor confuzii. Eticheta A+++ , care este acum pusă pe produsele cu cel mai mic consum, nu va mai exista.

„Noul regulament al Uniunii Europene de stabilire a unui cadru pentru etichetareaenergetică, de simplificare și de actualizare a cerințelor privind etichetarea din punct de vedere al eficienței energetice a produselor vândute în Uniunea Europeană, a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”, se arată într-o informare a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie.

Practic, scara de eficienţă energetică va fi simplificată.

„În viitor, toate produsele vor fi etichetate pe o scară nouă, actualizată și mai clară, de la A (eficiență maximă) la G (eficiență minimă). Acest sistem va înlocui treptat sistemul actual cu etichete de la A+++ la G care, ca urmare a dezvoltării în ultimii ani a unor produse din ce în ce mai eficiente din punct de vedere energetic, nu mai permite consumatorilor să distingă clar articolele cele mai eficiente energetic”, spune ANRE.

„Noua scară va ajuta consumatorii să facă alegeri mai bune, în cunoştinţă de cauză. În plus, o bază de date în care vor fi înregistrate produsele va permite publicului să consulte etichetele și fișele de informații aferente produselor, facilitând compararea eficienței energetice a aparatelor de uz casnic. De asemenea, Regulamentul impune producătorilor să informeze consumatorii în cazul în care actualizările de software ar putea reduce eficiența energetică a unui produs. Pe baza unei propuneri a Comisiei Europene, noul Regulament a fost aprobat de colegiuitori (Parlamentul European și Consiliul) în prima parte a anului”, mai spune ANRE.

Unde apărea confuzia

Parlamentul European crede că actualul sistem de etichetare nu mai este eficient pentru consumator.

„În cazul mai multor etichete stabilite prin acte delegate adoptate în temeiul Directivei 2010/30/UE, produsele sunt disponibile exclusiv sau în cea mai mare parte în clasele superioare. Aceasta reduce eficacitatea etichetelor. În funcție de grupul de produse, clasele de pe etichetele existente au scări diferite, în care prima clasă poate varia de la A până la A+++. Drept rezultat, atunci când compară etichetele între diferite grupuri de produse, clienții pot fi îndemnați să creadă că, pentru o anumită etichetă, există clase energetice și mai înalte decât cele afișate. Pentru a evita astfel de potențiale confuzii, este necesară efectuarea în prima etapă a unei reclasificări inițiale a etichetelor existente, pentru a asigura o scară de la A la G omogenă pentru trei categorii de produse în conformitate cu prezentul regulament”, se arată în regulament.

O bază de date online cu produsele

Comisia a propus ca toate produsele noi introduse pe piața UE să fie înregistrate într-o bază de date online, permițând creșterea transparenței și simplificând supravegherea pieței de către autoritățile naționale.

Se estimează că 10-25 % dintre produsele de pe piață nu respectă cerințele de etichetare a eficienței energetice și că aproximativ 10 % dintre economiile de energie preconizate nu se realizează din cauza nerespectării normelor. Situația se explică, cel puțin în parte, prin faptul că autoritățile naționale de supraveghere a pieței nu depun suficiente eforturi pentru asigurarea respectării legislației.

Pentru a remedia acest neajuns, Comisia propune o bază de date pentru înregistrarea produselor în care producătorii și importatorii își vor înregistra produsele, menționând informații care sunt deja obligatorii în temeiul legislației UE în vigoare. Autoritățile de aplicare a legii din statele membre ar avea acces, în mod centralizat, la informații esențiale privind conformitatea produselor, ele nemaifiind astfel obligate să-și consume timpul și energia în eforturile de a obține aceste informații de la operatorii economici.

De asemenea, baza de date va pune la dispoziția consumatorilor și a comercianților informații despre etichetă și informații de bază despre produs și va facilita procesul de digitalizare a etichetei energetice.

Beneficii pentru consumatori

Revizuirea etichetei energetice va aduce consumatorilor economii suplimentare de 15 euro pe an, datorită unor informații mai clare cu privire la eficiența energetică a produselor, posibilității de a compara produsele şi a informațiilor suplimentare despre produse, precum performanțele, utilizarea apei sau zgomotul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *