Se introduce compensarea cantitativă a prosumatorilor. Cum se aplică și până când – proiect de OUG

Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență-mamut, care conține și prevederi la introducerea compensării cantitative pentru energia livrată în rețea de prosumatori.

Pe scurt: OUG introduce compensarea cantitativă a prosumatorilor care au instalații de până la 200 kW. Furnizorii vor fi obigați să factureze doar diferența dintre ce consumă prosumatorul din rețea și ce livrează în rețea. În cazul în care cantitățile livrate le depășesc pe cele consumate din rețea, ce rămâne se poate compensa cantitativ în termen de doi ani. Cu alte cuvinte, se poate consuma iarna ce s-a produs în exces vara. Schema de compensare cantitativă este valabilă până în anul 2030.

Iată prevederea din proiectul de OUG, care conține specificații separate pentru prosumatorii mari, cu centrale fotovoltaice cu puteri între 200 și 400 kw. ATENȚIE! Momentan NU se aplică, proeictul de OUG este în dezbatere publică și mai întâi trebuie aprobat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial.

 

Articolul 73.1

(1) Prosumatorii care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE.

(2) Autoritățile publice locale care dețin capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parțial sau total, din fonduri structurale, beneficiază din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare financiară între energia livrată și energia consumată din rețea.

(3) Furnizorii de energie electrică sunt obligați, la solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unități de producere a energiei electrice cu o putere instalată până în 200kW și cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice:

 1. a) să realizeze în factura prosumatorilor o compensare cantitativă,respectiv să factureze doar diferența între cantitatea de energie consumată și cantitatea de energie produsa si livrată în rețea;
 1. b) să reporteze în facturile prosumatorilor, în situația în care cantitatea de energie produsă și livrată în rețea este mai mare decât cantitatea de energie consumată, diferența între cantitatea livrată și cea consumată, prosumatorii putând utiliza cantitatea de energie reportată pe o perioada de maximum 24 luni de la data facturării.

(4) Furnizorii de energie electrică sunt obligați, la solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unități de producere a energiei cu o putere instalată între 200kW și 400kW si cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice :

 1. a) să achiziționeze energia electrică produsă și livrată conform alin. (1) la un preț egal cu prețul mediu ponderat înregistrat în Piața pentru Ziua Următoare în luna în care a fost produsă energia respectivă;
 1. b) să realizeze în factura prosumatorilor regularizarea financiară între energia electrică livrată și energia electrică consumată din rețea.

(5) Prosumatorii, persoane fizice, prevăzuți la alin. (1), altele decât cele organizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, pot desfășura activitatea de comercializare a energiei electrice produse în unitățile de producere a energiei electrice pe care le dețin, fără înregistrarea și autorizarea funcționării acestora.

(6) Operatorii de distribuție de energie electrică sunt obligați să realizeze racordarea prosumatorilor prevăzuți la alin. (1) și a autorităților publice prevăzute la alin. (2) în conformitate cu reglementările specifice emise de ANRE în acest scop.

(7) Prosumatorii, persoane fizice, juridice și autorități ale administrației publice locale care dețin centrale electrice ce produc energie din surse regenerabile, prevăzuți la alin. (1), precum și persoanele fizice sau juridice care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile sunt exceptați de la obligația de achiziție anuală și trimestrială de certificate verzi prevăzută la art. 8 alin. (2) și (2^1) din Legea nr. 220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata pentru energia electrică produsă și utilizată pentru consumul final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice.

 

(8) Prin derogare de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și de la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prosumatorii, persoane fizice, prevăzuți la alin. (1) și (4) sunt exceptați/scutiți de la plata tuturor obligațiilor fiscale aferente cantității de energie electrică produsă pentru autoconsum, precum și pentru excedentul vândut furnizorilor, conform alin. (3).

(9) Compensarea cantitativa a prosumatorilor cu instalatii cu o putere de pana in 200kW va fi acordata până la data de 31 decembrie 2030, în contextul masurilor si actiunilor legate de atingerea angajamentelor privind ponderea energiei din surse regenerabile în 2030 precizate in Planul Național Energie și Schimbari Climbatice, conform unei metodologii ANRE, iar dupa aceasta perioada prosumatorii respectivi pot vinde energia electrica produsa in conditiile prevazute la alin. (3), lit. a) pentru prosumatorii cu o putere instalata intre 200 si 400kW:

(10) Metodologia privind compensarea cantitativă va fi elaborata de ANRE in 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(11) ANRE monitorizeaza dezvoltarea si functionarea prosumatorilor, intocmeste si face public anual pe site-ul propriu, pana la data de 1 iunie, un raport privind prosumatorii.

Iată și noua definiție a prosumatorului din OUG

Prosumator – clientul final care isi desfasoara activitatile in spatiul propriu situat intr-o zona determinata sau in alte spatii aflate în imediata proximitate și care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidențială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție închis, cu condiția ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară”

3 Comments

 1. Am disponibil peste 300mp acoperis orientat toată ziua spre soare, care ar putea produce până la 400 kHz necesar consumului pentru tipografia respectivă. Înțeleg că se pot folosi fonduri UEpentru investiția respectivă. Care sunt pași?

 2. Buna.
  Am proprietate teren intravilan 3500mp persoana fizica doresc instalare de panouri fotovoltaice pentru a deveni prosumator.
  Va rog pasi de urmat, detali tehnice si modul de achizitionare si daca indeplinesc conditile pentru suprafata pe care o detin.
  V multumesc anticipat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *