Se înființează rețeua națională de ghișee de informare pentru renovarea locuințelor și instalare de panouri fotovoltaice. Proiect de OUG

Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică proiectul de OUG referitor la “înființarea rețelei naționale de ghișee unice de eficiență energetică în scopul oferirii  serviciilor de informare și consiliere în domeniul eficienței energetice și a producției de energie din surse regenerabile pentru prosumatori”. Este o obligație asumată de România prin PNRR.

“În vederea facilitării accesului la programele de finanțare și la informații privind renovarea energetică a clădirilor și utilizarea surselor regenerabile de energie în clădiri și a sprijinirii monitorizării stadiului atingerii țintelor naționale privind eficiența energetică și reziliența la schimbările climatice, se înființează rețeaua națională de ghișee unice de eficiență energetică.

Ghișeele unice se înființează în scopul oferirii serviciilor de informare și consiliere în domeniul eficienței energetice în clădiri și a utilizării surselor regenerabile de energie pentru prosumatori în privința programelor de investiții finanțate din fonduri europene, din bugetul de stat, precum și alte surse legal constituite”, se arată în expuneea de motive a actului normativ.

“Rețeaua de ghișee unice va sprijini în mod direct atingerea țintelor asumate de România prin Planul Național Energie Schimbări Climatice și prin Strategia Națională de Renovare pe Termen Lung pentru sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, și transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat până în 2050 și totodată va sprijini România în scăderea dependenței energetice de gazul rusesc”, se mai arată în proiectul de OUG elaborat și pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării.

Vor fi 41 de astfel de ghișee la nivel național, câte unul pentru fiecare Consiliu Județean și unul la nivelul Primăriei Capitalei. Fiecare va fi deservit de două până la patru persoane. Pot ocupa funcțiile din cadrul ghișeului unic de eficiență energetică, persoanele care au absolvit studii de licență sau echivalente în domeniile inginerie civilă, ingineria instalațiilor, arhitectură, inginerie energetică, administrație publică, științe juridice, științe economice.

Organizarea acesteoi rețele este o obligație asumată de România prin programul RePowerEU, parte a PNRR. Amintim că prin progranul RePowerEU, în valoare totală de peste 1,4 miliarde euro, Guvernul vrea să acorde bani pentru achiziții de panouri solare și baterii pentru stocare a energiei, amenajarea locuințelor în vederea reducerii consumului de energie și altele. Potrivit programului, proprietarii de case din România vor putea beneficia, începând cu acest an, de vouchere în valoare de 25.000 lei pentru a-și instala pe acoperișuri sisteme fotovoltaice cu o putere 3 kW net, un voucher cu o valoare similară urmând să fie acordat pentru achiziționarea de unități de stocare cu o putere minimă de 5 kWh.

Iată cu ce se or ocupa ghișeele, potrivit proiectului de act normativ:

Art. 5. (1) Ghișeele unice de eficiență energetică județene, respectiv al Primăriei municipiului București, îndeplinesc următoarele atribuții generale și permanente:

a) oferă prin intermediul site-urilor web ale autorităților publice centralizate într-o secțiune dedicată pe site-ul MDLPA sau la cerere, la sediul acestora sau telefonic, un serviciu public de informare, consiliere tehnică și sprijin, pentru proprietarii de locuințe individuale sau colective, pentru asociațiile de proprietari și pentru asocierile/comunitățile interesate pentru realizarea unor proiecte de eficiență energetică și/sau construcția de noi capacități de producere de energie din surse regenerabile sau de formarea unor comunități de energie ale cetățenilor;

b) sprijină cetățenii să dezvolte un proiect de renovare energetică, să acceseze programe de finanțare publice sau mecanisme de creditare și/sau îi îndrumă pe aceștia către profesioniști competenți pe tot parcursul proiectului de renovare;

c) oferă informații privind legislația referitoare la performanța energetică a locuințelor;

d) organizează și întrețin o secțiune specifică privind eficiența energetică în clădiri, ușor accesibilă pe site-ul autorității administrației publice locale, care cuprinde linkul către punctul unic de informare online, precum și informații clare și organizate, precum:
-i) informații privind implementarea proiectelor de instalații de producere a energiei din surse regenerabile;
-ii) pașii necesari pentru renovarea unei clădiri;
-iii) pașii necesari pentru instalarea unei surse regenerabile de energie și dobândirea statului de prosumator;
-iv) specialiștii care au dreptul potrivit legii să realizeze auditul energetic, certificatul de performanță energetică, expertiza tehnică, pentru realizarea proiectului tehnic de instalații, a celui de arhitectură și a celui de structură precum și proiectele necesare instalării surselor regenerabile de energie;
-v) nivelurile de renovare posibile, respectiv renovare moderată sau aprofundată și categorii de costuri aferente.

e) autoritățile și instituțiile publice și celelalte entități responsabile cu procesul de autorizare/avizare pentru obținerea calității de prosumator, inclusiv pentru activitățile de eficientizare energetică a clădirilor, vor acorda prioritate procesului de autorizare/avizare a proiectelor inițiate cu sprijinul ghișeelor unice de eficiență energetică. În acest sens, autoritățile/instituțiile publice cu atribuții în domeniul avizării/autorizării emiterii de avize, acorduri și permise etc., vor semna protocoale de colaborare cu instituțiile care au organizate ghișeele unice de eficiență energetică;

f) desfășoară campanii de informare privind eficiența energetică în clădiri și utilizarea surselor regenerabile de energie;

g) transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, semestrial, informații centralizate privind investițiile în renovare energetică realizate din fonduri publice sau private finalizate, cele pentru care au fost aprobate cereri de finanțare sau cele pentru care au fost acordate autorizații de construire, pentru monitorizarea atingerii țintelor naționale de reducere a consumului de energie stabilite prin Strategia Națională de Renovare pe Termen Lung aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1034/2020, cu modificările și completările ulterioare. Formatul raportărilor se stabilește prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.

(2) Pentru perioada 2024-2026, ghișeele unice de eficiență energetică județene și cel al Primăriei municipiului București, îndeplinesc și următoarele atribuții specifice de sprijin pentru implementarea investițiilor I4 și I7 din Componenta 16 REPowerEU a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR):

a) sprijină Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în implementarea investițiilor I4 și I7, acordând informații pentru toți beneficiarii potențiali ai investițiilor, respectiv facilitând implementarea investițiilor, și oferă asistență tehnică pentru accesarea fondurilor și implementarea proiectelor din punct de vedere administrativ, pentru consumatorii vulnerabili de energie și pentru gospodăriile afectate de sărăcie energetică;

b) facilitează stabilirea relațiilor economice dintre consumatorii vulnerabili de energie și gospodăriile afectate de sărăcie energetică, și firmele de construcții și/sau instalații de la nivel județean;

c) stabilesc la nivel județean, listele cu consumatorii vulnerabili de energie și gospodăriile afectate de sărăcie energetică, eligibili pentru finanțare în cadrul I4 și I7 din Componenta 16 REPowerEU, conform informațiilor existente la nivelul autoritățile publice locale și a condițiilor de eligibilitate comunicate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene;

d) verifică la nivel județean, proiectele care urmează a fi depuse în cadrul investițiilor I4 și I7 din Componenta 16 REPowerEU, conform prevederilor ordinului prevăzut la alin (3) al prezentului articol;
e) realizează, pe bază de eșantion, verificări pe teren cu privire la modul în care au fost implementate investițiilor I4 și I7 din Componenta 16 REPowerEU, în special cele dedicate consumatorilor vulnerabili de energie și gospodăriilor afectate de sărăcie energetică, conform cerințelor furnizate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

(3) Activitățile specifice pentru implementarea investițiilor I4: Schemă de granturi sub formă de bonuri valorice pentru accelerarea utilizării energiei din surse regenerabile de către gospodării și I7: Schema de granturi sub formă de bonuri valorice pentru îmbunătățirea eficienței energetice a gospodăriilor din Componenta 16: REPowerEU a Planului Național de Reziliență și Redresare al României care se desfășoară în cadrul ghișeelor unice de eficiență energetică, se stabilesc prin ordin comun al ministrului investițiilor și proiectelor europene și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

2 Comments

  1. Informarea o face deja sectorul privat de mult timp, nu că ar avea cineva încredere în informații primite de la stat.
    Bani de aruncat pe fereastră; Încă un set de bugetari plătiți regește să stea;
    Mai bine suplimentau fondurile pentru caza verde de banii ăștia sau făceau un site, plăteau o dată și gata.

  2. Pai de ce trebuie un ghiseu cu 1-4 angajati daca informarile se vor face pe site ? Cum este cu digitalizarea ?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *