Romgaz vrea să investească în regenerabile și a comandat studiu de fezabilitate

Romgaz, cel mai mare producător de gaze al țării, a lansat o licitație prin care cere un studiu de fezabilitate pentru oportunitatea de investiții în energie eoliană/forovoltaică și în centrale pe biogaz și energie geotermală.

Studiul scos la licitație de Romgaz poartă denumirea “Servicii de elaborare a unui studiu de oportunitate privind posibilitatile de dezvoltare ale afacerilor Romgaz in domeniul producerii de energie din surse regenerabile (eoliene, solare, energie geotermala si biogaz) in Romania”, potrivit datelor publicate ]n Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Valoarea estimată a contractului este de 1,1 milioane de lei, iar firmele interesante au destul de puțin timp să depună ofertele, termenul limită de depunere fiind 16 iunie. Criterul de atribuire a contractului este cel mai bun raport calitate-preț, unde componenta tehnică (experiența personalului) are o pondere de 60%, iar cea financiară de doar 40%.

“În contextul politicii energetice a UE de tranziție la o economie fără emisii de carbon, Romgaz îşi propune pe lângă creșterea portofoliului de resurse și rezerve geologice și îmbunătățirea recuperării resurselor deja descoperite, identificarea unor noi oportunități de creștere și diversificare ale afacerilor companiei”, se arată în preambulul caietului de sarcini.

Studiul ar trebui să conțină două capitole, unul referitor la oportunitatea ca Romgaz să investească în eolian și fotovoltaic, și al doilea în capacități energetice pe biogaz și energie geotermală. Ce scrie la fiecare capitol din caietul de sarcini.

Eolian/fotovoltaic

“Analiza oportunității de dezvoltare a unor parcuri de producție eoliene și/sau solare – pentru această analiză, se vor lua în calcul cel puțin următoarele aspecte: capacitatea de preluare în SEN a energiei electrice produse, precum și cea de echilibrare a PRE S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (30XROROMGAZ–-G), propuneri concrete pentru amplasament/-e, tehnologie optimă pentru capacitatea selectată, principalele repere economice și financiare privind investiția necesară (CAPEX/OPEX), analize cantitative și calitative de risc (inclusiv riscurile ce decurg din lacune legislative, legislație insuficientă, dificultăți procedurale, limitări tehnice ale SEN, riscuri operaționale, financiare, de mediu, legislative, de piață, de personal), necesar de resurse umane, perioada de implementare, posibilități de finanțare nerambursabilă (indicarea programelor, fondurilor specifice, a condițiilor de acces, a programelor de informare etc.) adecvate.

În funcție de rezultatele analizei de la acest capitol, ofertantul va realiza o recomandare fundamentată privind oportunitatea de realizare a unui/unor obiectiv(-e) optim(-e) investiționale în domeniul energiei eoliene și/sau solare, cu indicarea clară a următoarelor elemente: puterea totală instalată recomandată, costurile estimative ale investiției,  amplasamentul recomandat, riscuri principale și limitări specifice ale proiectului/proiectelor propuse și posibilități de finanțare externă prin fonduri nerambursabile.

În situația în care în urma analizei efectuate nu rezultă o oportunitate concretă, care să facă obiectul unei analize mai amănunțite, ofertantul va specifica și fundamenta corespunzător acest lucru”

Energie geotermală și biogaz

“În cadrul acestui capitol, ofertantul va realiza o descriere a procesului tehnologic de exploatare a acestor resurse regenerabile și va expune principalele întrebuințări. În continuare, ofertantul va analiza cel puțin următoarele aspecte: în funcție de principalele întrebuințări, capacitatea de preluare în SEN a energiei electrice produse și capacitatea de preluare în rețele de termoficare, alte posibilități de valorificare a acesteia, propuneri concrete pentru amplasament/-e, tehnologie optimă pentru capacitatea selectată, principalele repere economice și financiare privind investiția necesară (CAPEX/OPEX), analize cantitative și calitative de risc (inclusiv riscurile ce decurg din lacune legislative, legislație insuficientă, dificultăți procedurale, limitări tehnice ale SEN, riscuri operaționale, financiare, de mediu, legislative, de piață, de personal), necesar de resurse umane, perioada de implementare, posibilități de finanțare nerambursabilă (indicarea programelor, fondurilor specifice, a condițiilor de acces, a programelor de informare etc.) adecvate.

În funcție de rezultatele analizei de la acest capitol, ofertantul va realiza o recomandare fundamentată privind oportunitatea de realizare a unui/unor obiectiv(-e) optim(-e) investiționale în domeniul energiei geotermale și a biogazului, cu indicarea clară a următoarelor elemente: capacitate totală recomandată, costurile estimative ale investiției,  amplasament recomandat, riscuri principale și limitări specifice ale proiectului/proiectelor propuse și posibilități de finanțare externă prin fonduri nerambursabile.

În situația în care în urma analizei efectuate nu rezultă o oportunitate concretă, care să facă obiectul unei analize mai amănunțite, ofertantul va specifica și fundamenta corespunzător acest lucru”

Romgaz este cel mai mare producător de gaze naturale din România și este activ și pe piața de energie electrică.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *