Românii, printre cei mai protejaţi europeni în caz de neplată a facturilor la utilităţi

Consumatorii români de energie electrică şi gaze beneficiază de unele dintre cele mai relaxate proceduri de deconectare în cazul în care nu îşi plătesc la timp facturile, potrivit unei cercetări recente a ACER, asociaţia agenţiilor de reglementare din Europa.

Datele ACER referitoare la perioada minimă în care furnizorul de energie electrică poate cere deconectarea clienţilor în caz de neplată arată o situaţie destul de favorabilă pentru consumatorii casnici de electricitate din România.

Dacă, în medie, la nivelul celor 28 de state membre ale Uniunii Europene, perioada minimă de deconectare în caz de neplată este de 28 de zile lucrătoare, în România aceasta ajunge la 50 de zile. De asemenea, pentru neplata facturilor de gaze naturale, perioada mnimă de deconectare este de 24 de zile-media europeană, şi de 45 de zile lucrătoare, în România. Facem precizarea că datele sunt valabile pentru anul 2016.

Cum stă România în clasamentul european

Bine, dacă judecăm din punct de vedere al protecţiei consumatorilor. În cazul energiei electrice, doar în trei ţări din Europa procedura de deconectare de la reţea a fost mai lungă decât cele 50 de zile lucrătoare din România: Ungaria, Spania şi, de departe, Grecia, unde abia după aproape 80 de zile consumatorul care nu a plătit este în final deconectat de la reţea.

La gaze, situaţia este şi mai avantajoasă pentru consumatori. Analizând datele ACER, rezultă că doar în Ungaria deconectarea în caz de neplată este mai îndelungată decât în România.

Totuşi, ACER subliniază că datele referitoare la durata reală a deconectării nu sunt colectate în multe state membre ale Uniunii Europene, dar Asociaţia mai spune că, acolo unde sunt disponibile, cifrele arată că durata reală a procedurii de deconectare este cu câteva zile mai lungă decât cea minimă stabilită prin legi.

Puteţi vedea mai jos graficul cu perioada de deconectare de la reţea în ţările din Europa

Ce spune legea, în România

Pentru a vedea exact care sunt obligaţiile legale ale consumatorilor de energie electrică şi gaze naturale din România, am selectat capitolele din condiţiile generale de furnizare, legate de perioada în care se pot plăti restanţele şi la perioadele de deconectare/reziliere a contractelor, valabile pentru consumatorii casnici alimentaţi încă în regim reglementat, adică marea majoritate.

Energie electrică

În cazul în care clientul achită în termen de 30 de zile de la data scadenței factura emisă de FUI (Furnizor de Ultimă Instanţă –n.red.) , acesta nu datorează dobânzi penalizatoare.

Neachitarea facturii de către client în termen de 30 de zile de la data scadenței, conduce la facturarea de către FUI și plata de către client a unor dobânzi penalizatoare: a. egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilit conform prevederilor actelor normative în vigoare; b. datorate începând cu prima zi după data scadenței și până în ziua plății (exclusiv); c. a căror valoare nu poate depăși valoarea facturii.

Dacă sumele datorate de client nu au fost achitate în termen de 35 de zile de la data scadenței, FUI comunică Clientului un preaviz de deconectare (document distinct de factură), iar după 50 de zile de la data scadenței, dar nu mai devreme de 15 zile de la data comunicării preavizului de deconectare, poate solicita OR întreruperea alimentării cu energie electrică a locurilor de consum care fac obiectul Contractului.

Preavizul de deconectare se comunică clientului de către FUI prin poștă sau curier, cu confirmare de primire.

Dacă, după primirea preavizului de deconectare, clientul plătește integral, până la data limită prevăzută în preavizul de deconectare, sumele datorate, acesta va comunica FUI o copie a documentului prin care face dovada plății, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a efectuat plata.

Dacă clientul nu a plătit sumele datorate până la data limită prevăzută în preavizul de deconectare, după patru zile lucrătoare de la expirarea acestui termen, FUI poate comunica OR solicitarea de întrerupere a alimentării cu energie electrică la locurile de consum respective.

În cazul în care clientul nu efectuează plata integrală a sumelor datorate în termen de 15 zile de la data întreruperii alimentării cu energie electrică, FUI are dreptul să rezilieze contractul, sumele datorate de client urmând a fi recuperate de către FUI conform actelor normative în vigoare.

Gaze naturale

În cazul in care clientul achită în termen de 30 de zile de la data ultimului consum înregistrat factura emisă de furnizor, acesta nu datorează dobânzi penalizatoare.

Neachitarea facturii de către client în termen de 30 de zile de la data ultimului consum facturat conduce la facturarea de către furnizor si plata de catre client a unor dobânzi penalizatoare: a) egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilit conform prevederilor actelor normative în vigoare; b) datorate începând cu prima zi după data scadenței și până în ziua plății (exclusiv); c) a căror valoare nu poate depăși valoarea facturii.

Dacă sumele datorate de client nu au fost achitate în termen de cinci de zile de la data scadenței, furnizorul comunică clientului un preaviz de deconectare (document distinct de factură), iar după 20 de zile calendaristice de la data scadenței, dar nu mai devreme de 15 zile calendaristice de la data primirii preavizului de deconectare, poate solicita OR întreruperea alimentării cu gaze naturale a locurilor de consum pentru care nu a fost achitată factura.

Preavizul de deconectare se comunică clientului de catre furnizor prin posta sau curier, cu confirmare de primire.

Dacă, după primirea preavizului de deconectare, clientul plătește integral, până la data-limită prevazută în preavizul de deconectare, sumele datorate, acesta va comunica furnizorului o copie a documentului prin care face dovada plății, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a efectuat plata.

Dacă clientul nu a plătit sumele datorate până la data-limita prevăzută în preavizul de deconectare, după patru zile lucrătoare de la expirarea acestui termen, furnizorul poate comunica OR solicitarea de întrerupere a alimentării cu gaze naturale la locurile de consum respective.

În cazul în care clientul nu efectuează plata integrală a sumelor datorate în termen de 15 zile calendaristice de la data întreruperii alimentării cu gaze naturale, furnizorul are dreptul să rezilieze de drept contractul, sumele datorate de client urmând a fi recuperate de către furnizor conform actelor normative în vigoare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *