Rețelele noi de gaze naturale vor fi extinse cu forța – proiect

Un proiect de act normativ care modifică legea energiei instituie obligativitatea companiei care a concesionat, spre exemplu, serviciul de distribuție de gaze dintr-un sat al unei comune, să extindă rețeaua la satele din toată comuna.

În Parlament circulă un proiect de lege care aprobă cu modificări o Ordonanță a Guvernului (106/2020), care modifică la rândul ei celebra lege 123, a energiei și gazelor. În Comisia de Industrii și Servicii, condusă acum de liberalul Sorin Bumb, care a luat locul lui Iulian Iancu, au fost introduse mai multe amendamente, unul cu referire la extinderea obligatorie a distribuțiilor din unitățile administrativ teritoriale.

Concret, operatorul care a concesionat parțial serviciul de distribuție într-o unitate administrativ-teritorială va fi obligat să o extindă în toată unitatea, costurile urmând să fie recuperate apoi din tarifele de distribuție a gazelor. Cu alte cuvinte, cine a făcut o distribuție de gaze într-un sat, de exemplu, trebuie să o extindă în toate satele din acea comună. Asta, evident, dacă amendamentul va fi votat de Camera Deputaților iar legea va fi ulterior promulgată de președinte.

Iată amendamentul, care a fost introdus chiar de Sorin Bumb:

La articolul 104, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(6) Pentru unitățile administrativ-teritoriale în care sunt concesionate parțial distribuții:

a) concesionarul este obligat să dezvolte sistemul de distribuție a gazelor naturale în toate localitățile aparținătoare unei unități administrativteritoriale din cadrul căreia pentru cel puțin o localitate a concesionat serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale;

b) contractul de concesiune a prestării serviciului public de distribuție a gazelor naturale încheiat cu concesionarul din zona respectivă se modifică în mod corespunzător, în termen de 60 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentului articol, prin act adițional, la inițiativa concesionarului;

c) costul investițiilor realizate în conformitate cu prevederile prezentului articol reprezintă cheltuieli justificate, iar recuperarea acestora se realizează prin tarifele de distribuție aprobate de către ANRE.

Forma veche a articolului din lege nu stabilea obligativitatea extinderii concesiunii la toată aria unității administrativ-teritoriale.

Mai departe, iată cum a motivat inițiatorul introducerea acestei obligații:

Această prevedere legislativă este necesară în contextul legislativ instituit prin alin. (1) al art. 104 din Legea 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, care stabilește exclusivitatea pe tot cuprinsul unității administrativ-teritoriale în favoarea concesionarului, pentru prestarea serviciului public de distribuție a gazelor naturale:

Art. 104, alin. (1) prevede că: „Serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale se concesionează pentru una sau mai multe unităţi administrativteritoriale. Concesiunea este exclusivă.”

În prezent, există numeroase situații în care contractele de concesiune vizează doar o parte dintre localitățile cuprinse în unitățile administrative teritoriale, fiind imperfecte din punct de vedere al scopului concesiunii și al exclusivității acesteia la nivelul unității administrative teritoriale.

Altfel spus, legea asigură exclusivitate concesionarului pe toată unitatea administrativ teritorială, în timp ce contractele de concesiune instituie drepturi și obligații pentru concesionar doar pentru anumite localități din acea unitate administrativ teritorială.

În această situație, există premizele legale și contractuale în baza cărora concesionarul să-și desfășoare activitatea discreționar, în raport cu lipsa obligațiilor de extindere a rețelei de distribuție pe toată suprafața unității administrativ teritoriale unde legea îi asigură exclusivitatea prestării serviciului public de distribuție a gazelor naturale”.

Extinderea rețelelor de gaze este un obiectiv asumat de clasa politică în ultimii ani, și a fost elaborat și un program național de racordare a populației la gaze, în condițiile în care din 8,5 milioane de gospodării din țară, doar puțin peste 3 milioane au gaze. Mai nou, racordarea la gaze este gratuită pentru persoanele fizice și obligatorie pentru firmele de distribuție, la orice solicitare.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *