Raportul lui Iancu face praf ANRE: A avizat profituri mari pentru opreratori, nu a asigurat protecţia consumatorilor

Iulian Iancu, preşedintele Comisiei de anchetă a activităţii ANRE, a spus că draftul de raport de peste 180 de pagini al Comisiei va fi secretizat, pentru a putea fi dezbătut “liber de orice constrângere” de membrii Comisiei de Anchetă, asta după ce pe facebook ar fi apărut informaţii trunchiate din acel raport. Totuşi, publicaţia specializată InvestEnergy a publicat câteva concluzii din draftul de raport al Comisei de Anchetă.

Urmare a analizei răspunsurilor formulate de ANRE la întrebările transmise cu privire la domeniul energetic și activitatea desfășurată, Comisia parlamentară de anchetă  a constatat că Autoritatea:

  • nu a respectat în integralitate prevederile Legii 123/2012, referitoare la transparență, nediscriminare și reflectarea costurilor justificate, în elaborarea Metodologiilor care stau la baza stabilirii preţurilor şi tarifelor reglementate pentru activităţile desfăşurate în sectorul energiei electrice;
  • nu a respectat în integralitate prevederile din Legea nr.123/2012, referitoare la „cotele rezonabile de profit”, în elaborarea Metodologiilor pentru stabilirea preţurilor reglementate pentru activităţile de producere şi furnizare energie electrică, respectiv pentru stabilirea tarifelor reglementate pentru transport/distribuţie a energiei electrice;
  • a adoptat cu întârziere sau chiar nu a adaptat cadrul de reglementare în concordanță cu legislația primară, înregistrându-se depășiri de termen chiar și de 5 ani;
  • a stabilit valori ale tarifelor reglementate pentru operatorii de distribuție, la niveluri posibil a fi considerate discriminatorii între operatori, prin asigurarea unor valori extreme ale profiturilor;
  • a stabilit valori ale tarifelor reglementate pentru operatorii de rețea, care au realizat valori foarte mari ale profiturilor, pe perioade lungi de timp, în condițiile în care nu au realizat nici investițiile prognozate și nici  lucrările de mentenanță necesare (nerealizări confirmate chiar de ANRE);
  • nu a asigurat prin sistemul de tarife și prețuri protecţia consumatorului, prin asigurarea unei pieţe concurenţiale eficiente;
  • a elaborat unele reglementări, în baza unor situații favorabile ale pieței de energie electrică (preț mic pe Piața pentru Ziua Următoare, o perioadă lungă de timp), fără a lua în analiză și situațiile în care se înregistrează prețuri mai mari pe PZU (vezi situația din ianuarie 2017);
  • nu a luat măsurile necesare de adaptare a reglementărilor conform semnalelor primite din piață, urmare a monitorizării rezultatelor;
  • a  refuzat, sistematic, încă din luna septembrie 2016, auditul Curții de Conturi (instituție publică deasemenea sub control parlamentar) privind performața pieței de gaze naturale;
  • întârzieri în implementarea/adaptarea cadrului de reglementare pentru sectorul energiei electrice; cadrul de reglementare aprobat de către ANRE în sectorul gazelor naturale nu a stabilit reguli uniforme care să fie aplicate în mod nediscriminatoriu și transparent de către operatorii de piață licențiați de către ANRE;

Puteţi citi mai multe detalii din raport pe InvestEnergy.ro

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *