Populația va plăti prețuri reglementate la electricitate până la 31 dec., facturile nu cresc, preponderent va fi energie hidro și nucleară. Noua metodologie ANRE

ANRE a publicat pe site metodologia pe baza căreia va reglementa prețurile la energie electrică pentru al doilea semestru al acestui an, un document foarte complicat din care putem înțelege însă câteva lucruri.

Prețurile nu vor crește

În pandemie, Guvernul a emis recent OUG 74/2020 prin care de fapt a dat dreptul ANRE să stabilească prețuri finale reglementate pentru consumatorii casnici “astfel încât acestea să nu fie majorate peste nivelul practicat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, acestea putând fi ajustate în funcţie de evoluţia pieţei, fără a putea depăşi nivelul menţionat anterior”. Principiul este inclus în metodologie, așadar prețurile nu vor crește față de nivelul actual. Urmează ca în funcție de calcule ANRE să le stabilească, și vom vedea dacă este posibilă scăderea de 1-2% pomenită recent de ministrul Economiei, Virgil Popescu.

Energia pentru piața reglementată va veni în principal tot de la Hidroelectrica și Nuclearelectrica

Metodologia nu spune explicit acest lucru, dar situația este evidentă. Cităm din nota de prezentare: “stabilirea cantităților lunare din contractele reglementate încheiate între FUI şi producători, doar pentru perioada iulie – decembrie 2020, în ordine crescătoare a preţurilor, astfel încât tarifele reglementate la consumatorii casici să nu fie majorate peste nivelul practicat la data intrării în vigoare a OUG referită anterior”. De asemenea, “obligaţiile de vânzare pe bază de contracte reglementate se stabilesc, conform prevederilor OUG referită anterior, doar pentru producatorii care exploatează unităţi de producţie dispecerizabile și doar pentru unităţile dispecerizabile care nu beneficiază de scheme de sprjin, fiind exceptaţi inclusiv producătorii în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus”. Profitul reglementat rămâne tot de 5%, așa cum a fost și până acum.

Expresia “ordinea creascătoare a prețurilor” arată că în principal tot Hidroelectrica și Nuclearelectrica vor fi obligate să asigure mare parte din consumul casnicilor, la preț de cost plus profit reglementat de 5%. Încă nu se știe cât. Iar faptul că Nuclearelectrica a câștigat în instanță suspendarea ordinului vechi prin care ANRE a obligat-o să vândă cantități stabilite la prețuri reglementate practic nu contează, pentru că ANRE emite acum o nouă metodologie, în baza unei noi legi, anume OUG 74/2020.

Prețul final plătit acasă va depinde, doar parțial în doar în teorie, și de prețul spot

Din metodologie se înțelege că, dacă nu există suficientă energie disponibilă pentru casnici la producătorii ieftini, ponderată cu energia deja vândută către Funizorii de Ultimă Instanță (FUI) prin contracte încheiate pe piața liberă (pe platformele OPCOM), se ia în calcul și um preț de achiziție din piața pentru ziua următoare (PZU-spot) pentru cantitățile pe care FUI nu le pot asigura altfel pentru consumatorii lor. Iată ce scrie în nota de fundamentare: “a fost modificată fomula de calcul a componentei de achiziție, în sensul în care se ia în considerare achiziția prin contracte reglementate, cea prin contracte încheiate în piețele centralizate de către FUI până la data intrării în vigoare a OUG 74/2020 și în cazul în care nu se poate realiza prin contracte reglementate asigurarea necesarului de consum, diferența se consideră la valoarea rezultată prin aplicarea prețului mediu ponderat din PZU”.

Marja furnizorului nu se modifică, costurile din trecut se recuperează

Marja de furnizare reglementată rămâne la aceeași valoare, iar ANRE arată că furnizorii vor avea asigurate prin prețul final recuperarea costurilor.

Întâi, iată prevederea din nota de prezentare a ordinului: “modul de calcul al componentei de furnizare rămâne nemodificat fiind luată în considerare în calcul componenta de furnizare specifică în valoare de 5.57 lei/loc de consum/luna, valoare utilizată și în calculul tarifelor reglementate aplicate în semestrul I 2020”.

Apoi, referitor la componenta de ajustare din prețul final reglementat, se înțelege că furnizorii vor recupera în acest al doilea semstru toate costurile nerecunoscute din trecut. Cităm din metodologie, de această dată:

“Soldul final al corecţiilor aferente perioadei anterioare datei de 1 martie 2019, care include:

– diferenţa între soldul final al corecţiilor la data de 30 iunie 2018, stabilit conform reglementărilor aplicabile, care conține și eventualele diferențe care nu au fost luate în considerare la calculul corectiilor incluse in tarifele reglementate aplicate in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2020 şi valoarea corecţiilor recuperate în perioada 1 iulie 2018 – 28 februarie 2019 prin aplicarea de către FUIob a preţului pentru serviciul universal şi a preţului pentru clienţii inactivi [lei].

– corecția componentei de achiziție, determinată ca diferenţa între valoarea componentei de achiziţie inclusă în calculul preţului pentru serviciul universal al FUIob, aplicat în perioada 1 iulie 2018 – 28 februarie 2019 şi valoarea componentei de achiziție recunoscută pentru perioada 1 iulie 2018 – 28 februarie 2019, stabilită în conformitate cu reglementarile aplicabile”.

Medologia ANRE este disponibilă aici: proiect_ORDIN_tarife_preturi_FUI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *