Politica intervenționistă a Guvernului, primul risc pentru Hidroelectrica

Activitatea Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, este supusă mai multor riscuri, potrivit prospectului de listare, iar primul risc menționat este cel al reglementărilor care pot fi impuse de Guvern producătorilor de energie.

Iată exact pasajul semnificativ din prospectul de listare:

Modificarea reglementărilor sau politicilor guvernamentale, în special ca urmare a unui nivel crescut de intervenţie a Guvernului pe piaţa energiei electrice, ar putea să aibă efecte semnijicative şi negative asupra activităţii Grupului.

Producţia şi fumizarea de energie electrică de către Grup fac obiectul unor Iicenţe emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei („ANRE”) şi reglementate la scară largă. De exemplu:

(i) producătorii de energie electrică sunt obligaţi să vândă o parte din electricitatea lor produsă pe pieţele angro operate de operatorul pieţei de energie electrică şi ga.ze naturale din România OPCOM S.A. („OPCOM”);

(ii) abilitatea producătorilor de energie electrică de a încheia contracte bilaterale negociate de vânzare a energiei electrice cu terţi pe piaţa angro e supusă anumitor restricţii;

(iii) producătorii de energie electrică pot fi obligaţi să vândă energie electrică ţărilor vecine, în condiţii specifice (de ex. Republica Moldova în 2022);

(iv) producătorii de energie hidroelectrică sunt obligaţi să plătească tarife pentru apa folosită de centralele hidroelectrice pentru generarea de energie electrică; (v) preţurile energiei electrice fumizate consumatorilor finali sunt supuse unor reglementări privind plafonarea preţurilor iar

(vi) drepturile şi obligaţiile producătorilor şi fumizorilor de energie electrică în legătură cu certificatele verzi sunt supuse unui nivel ridicat de reglementare.

Deciziile Guvemului şi ale autorităţilor de reglementare cu privire la producţia şi furnizarea de energie electrică şi, în special, Ia preţurile autorizate pentru cumpărarea şi vânzarea de energie electrică pot afecta veniturile Grupului. De exemplu, liberalizarea pieţei de fumizare a energiei electrice din România a început în 2014, ultima etapă având loc în luna ianuarie 2021, când a fost liberalizată piaţa de furnizare pentru utilizatorii casnici (ceea ce înseamnă că tarifele de furnizare a energiei electrice au fost liberalizate pentru utilizatorii casnici). Cu toate acestea, din cauza volatilităţii pieţei din anul 2022, Guvemul României a introdus ulterior plafoane temporare ale preţurilor energiei electrice şi alte măsuri pentru a controla preţurile energiei electrice la consumatorii finali pentru anumite categorii de consumatori, incluzând plafonarea preţului, în cazul consumatorilor casnici, în prezent stabilită între 0,68 RON/ kwh şi 1,3 RON/kWh, precum şi plafonarea preţului pentru consumatorii noncasnici, în prezent stabilită între 1 RON/kWh şi 1,3 RON/kWh.

Prin urmare, clienţii Societăţii din portofoliul de fumizare vor plăti valoarea mai mică dintre preţul stabilit în contractul cu Societatea şi plafonul prevăzut de lege. În plus, în noiembrie 2022, achiziţia centralizată a energiei electrice prin mecanismul de achiziţie centralizată de energie electrică („MACEE”) a OPCOM a fost introdusă ca o măsură extraordinară, aplicabilă, în perioada 1 ianuarie 2023 31 martie 2025 producătorilor cu capacităţi energetice cu o putere instalată egală sau mai mare de 1 0 MW şi care au fost puse în funcţiune înainte de 1 aprilie 2022. Conform MACEE,

Societatea este în prezent obligată să vândă către OPCOM, în calitate de achizitor unic, la un preţ fix de 450 RON/MWh, energia reprezentănd: (i) un volum de 80% din cantităţile sale estimate anuale de energie disponibilă, astfel cum acestea au fost aprobate de Transelectrica şi comunicate către ANRE; şi

(ii) cantitatea sa de energie disponibilă estimată revizuită lunar.

Pentru a calcula energia disponibilă, Societatea scade din cantităţile prognozate de energie:

-cantităţile de energie care fac obiectul contractelor de vânzare angro şi cu amănuntul în vigoare la data de 11 noiembrie 2022;

-cantitatea prognozată de energie necesară pentru echilibrare; şi

-energia electrică produsă de active hidraulice cu o putere instalată mai mică de 10 MW şi energia electrică produsă de capacităţile eoliene.

Începând cu data de 1 septembrie 2022 şi până la data de 3 1 martie 2025, producătorii de energie electrică au obligaţia de a contribui la Fondul de Tranziţie Energetică cu o cantitate de 100% din preţul mediu net lunar de vânzare ce depăşeşte 450 RON/MWh. Contribuţia nu se aplică în cazul capacităţilor de producere a energiei electrice puse în funcţiune după data de 1 aprilie 2022, şi societăţilor de furnizare a energiei termice care produc energie electrică în cogenerare.

Reglementările naţionale ale României se bazează pe reglementarea Uniunii Europene. Orice modificare semnificativă în reglementările Uniunii Europene ar putea produce schimbări ale reglementărilor naţionale ale României. Acestea şi alte modificări ale reglementărilor sau ale politicilor guvemamentale pot avea un impact semnificativ negativ asupra perspectivelor, activităţii, poziţiei financiare şi rezultatelor operaţiunilor Grupului, iar Grupul poate avea posibilităţi limitate pentru a contesta astfel de modiflcări.

Interes mare pentru Hidroelectrica

Fondul Proprietatea, acționarul minoritar al companiei,  a scos la vânzare, în această dimineață, 78 milioane acțiuni din Hidroelectrica, reprezentând puțin peste 17% din capitalul companiei. Prețul de ofertă este de 112 lei pentru o acțiune cu valoarea nominală de 10 lei, iar persoanele fizice pot cumpăra minimum 50 de acțiuni, fără să existe limită maximă. La finalul primei zile (subscrierile se pot face până la data de 4 iulie), se strânseseră deja ordine de cumpărare pentru circa 3,4 milioane de acțiuni de la personae fizice, adică circa 30% din totalul acțiunilor destinate lor.

Puteți vedea prospectul de listare aici: https://cdn.hidroelectrica.ro/cdn/ipo/prospect/Rom_Prospect.pdf

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *