PNIESC: Investiţiile necesare în sectorul energetic românesc se ridică la 22,6 miliarde de euro, până în 2030. De unde pot veni banii

Investiţiile necesare în sectprul energetic, pentru a se atinge ţintele asumate de România prin Planul Național pentru Energie și Schimbări Cliamtice (PNIESC) se ridică la 22,6 miliarde de euro, în perioada 2021-2030, potrivit datelor din document.

Din cele 22,6 miliarde de euro, 9,8 miliarde va trebui investit în reţele, 12 miliarde în centrale electrice şi alte 800 de milioane în boilere de abur.

Citeşte şi:

Ce capacităţi noi de producţie de energie electrică trebuie puse în funcţiune până în 2030-PNIESC

Autorii PNIESC identifică mai multe surse de finanţare, atât din fonduri europene, cât şi de las bugetul de stat. O enumerare sumară, despre care chiar ei spun că nu este exhaustivă.

-Fonduri Structurale: Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Fondul de Coeziune (FC). României îi sunt alocate, printre altele, 17,3 mld. EUR prin FEDR și 4,5 mld. EUR prin FC, în cadrul multianual 2021-2027. Două dintre obiectivele de politică sunt (OP) 2: o Europă mai verde și OP3: o Europă mai conectată, şi au legătură cu acest necesar de investiţii. Pentru România, în cadrul OP 2 pentru sectorul energetic sunt alocate 3,1 mld. EUR.

InvestEU, un program care prevede o garanție de la bugetul UE în valoare de 38 mld. EUR pentru mobilizarea capitalului și atingerea unei ținte de investiții estimată la 650 mld.EUR în perioada 2021 – 2027, pentru toate statele membre. Acest instrument se va derula prin intermediul partenerilor de implementare, principalul fiind grupul Băncii Europene de Investiții (BEI).

Fondul pentru o tranziție echitabilă (FTJ – Just Transition Fund). Resursele bugetare pentru FTJ ar trebui să fie de 7,5 mld. EUR (la prețurile din 2018), cu posibilitatea de a majora acest nivel, dacă este cazul, la un moment ulterior. Propunerea de alocare pentru România este de 757 mil. EUR.

-Fondul de Modernizare (FM). 2% din cantitatea totală de certificate pentru perioada 2021 – 2030 vor fi licitate pentru a institui FM, conform Art. 10(d) Directiva EU ETS85. României îi va reveni o cotă parte de 11,98%.  Proiectele acceptate la finanţare socotite  prioritare vor primi cel puțin 70% din fondurile disponibile și pot fi finanțate până la 100% din costurile eligibile. BEI va fi membru al Comitetului de investiții, va confirma eligibilitatea proiectelor, va asigura monetizarea certificatelor și managementul activelor.

Împrumuturi Banca Europeană de Investiții. BEI poate finanţa investiții în eficiența energetică, în decarbonarea furnizării de energie, cu accent pe integrarea proiectelor în domeniul energiei regenerabile. Există o limitare, însă, importantă pentru România. Potrivit politicii de creditare în domeniul energiei adoptate în noiembrie 2019, BEI nu va mai finanța din anul 2022 investițiile în combustibili fosili, inclusiv gaz, cu excepția celor care au emisii de 250g CO2/KWh sau mai puțin. BEI va coopera de asemenea cu Comisia Europeană în susținerea Mecanismului pentru o tranziție echitabilă şi va finanța până la 75% (prin excepție față de 50%) din costurile eligibile pentru proiectele de investiții din statele membre beneficiare ale Fondului de Modernizare care răspund noii sale politici de creditare.

-Bugetul de stat

Detalierea proiectelor care pot fi finanţate din aceste surse este făcută în document.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *