Petrom, Romgaz și BSOG vor vinde gazul pentru populație la cel mai mic preț între nivelul de 150 de lei și prețul pieței. Vor plăti din nou impozitul suplimentar de care erau scutiți. Reguli de la 1 aprilie 2024 – draft

Producătorii de gaze sunt obligați să vândă gazele către clienții casnici, către producătorii de energie termică și către transportator și distribuitori la un preț sub actualul preț reglementat de 150 de lei/MWh, dacă prețul din piață este sub acest nivel, potrivit unui draft de Ordonanță de Urgență obținut de noi.

Proiectul de OUG consultat de noi modifică legislația de plafonare a prețurilor la energie și gaze, adică vechea OUG 27/2022 cu modificările și completările ulterioare. Noua OUG se referă la toți poducătorii de gaze și le impune să vândă gazele pentru cele trei categorii de clienți la cel mai preț dintre prețul pieței și nivelul de 150 de lei/MWh, cel la care se vinde acum.

Prevederea, care în teorie este de natură să scadă facturile clienților casnici, se va aplica începând cu 1 aprilie 2024 și va fi valabilă un an de zile.

Acel preț al pieței este un preț ponderat calculat pentru fiecare din următoarele luni de livrare, ca medie a tuturor tranzacțiilor de pe piețe pentru gazele cu livrare în următarea lună. Dacă nu s-au făcut tranzacții pentru următarea lună, se ia în calcul prețul din luna curentă.

Repetăm, producătorii vor vinde furnizorilor populației gazele la cel mai mic preț dintre cel explicat mai sus și nivelul de 150 de lei/MWh.

De asemenea, potrivit draftului de OUG, producătorii de gaze vor plăti impozitul pe veniturile suplimentare – acel windfall tax stabilit cu ani în urmă – și pentru cantitățile de gaze vândute pentru consumul populației și al CET-urilor pe actuala schemă, asta întrucât aricolul care se referea la scutirea de plata acestui impozit, aplicată până acum pentru gazele vândute la 150 de lei/mWh, se abrogă începând cu 1 aprilie 2024.

Iată ce scrie, integral, în draftul de OUG, cu mențiunea că el nu este făcut public și se poate modifica:

  1. La articolul 12, alineatul (1) se modifică si va avea urmatorul cuprins:

„(1^1) În perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2024, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să vândă, cu preţul de 150 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizorii clienţilor casnici, pentru a asigura în perioada 1 aprilie 2022 -31 martie 2024 necesarul de consum al clienţilor casnici din producţia curentă şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, precum şi necesarul de gaze naturale pentru constituirea stocului minim necesar pana la data de 31 martie 2024, stabilite conform anexei nr. 5. În perioada 1 aprilie 2024 – 31 martie 2025, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să vândă cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizorii clienţilor casnici, pentru a asigura în perioada 1 aprilie 2024 – 31 martie 2025 necesarul de consum al clienţilor casnici din producţia curentă şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, precum şi necesarul de gaze naturale pentru constituirea stocului minim necesar pentru perioada 1 noiembrie 2024 – 31 martie 2025, stabilite conform anexei nr. 5, la pretul prevazut la alin.(2^3).”

  1. La articolul 12, alineatul (2^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2^1) În perioada 1 septembrie 2022-31 martie 2024, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să vândă, cu preţul de 150 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizorii producătorilor de energie termică sau direct către producătorii de energie termică, după caz, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, denumiţi în continuare PET, pentru a asigura în perioadele 1 noiembrie 2022-31 martie 2023 si 1 noiembrie 2023-31 martie 2024 necesarul de consum al acestor clienţi din producţia curentă şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, stabilit conform anexei nr. 5; În perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să vândă, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizorii producătorilor de energie termică sau direct către producătorii de energie termică, după caz, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, denumiţi în continuare PET, pentru a asigura în perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025 necesarul de consum al acestor clienţi din producţia curentă şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, stabilit conform anexei nr. 5, la pretul prevazut la alin.(2^3).”

  1. La articolul 12, alineatul (2^2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2^2) În perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să vândă, cu preţul de 150 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către operatorul de transport şi sistem şi către operatorii concesionari de distribuţie titulari ai unei licenţe de operare – operatori de reţea în vederea asigurării a 75% din cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic (CT) stabilit conform anexei nr. 5; În perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să vândă cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către operatorul de transport şi sistem şi către operatorii concesionari de distribuţie titulari ai unei licenţe de operare – operatori de reţea în vederea asigurării a 75% din cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic (CT) stabilit conform anexei nr. 5, la prețul prevăzut la alin.(2^3).”

  1. La articolul 12, după alineatul (2^2) se introduc patru noi alineate, alineatul (2^3) – (2^6), cu următorul cuprins:

„(2^3) Prețul lunar de vânzare al gazelor naturale utilizat la alin. (1), (2^1) si (2^2) este minimul dintre prețul de 150/MWh și prețul mediu ponderat pentru luna următoare.

(2^4) Prețul mediu ponderat pentru luna următoare se calculează ca medie ponderată a prețurilor rezultate din toate  tranzacțiile  cu produse standardizate pe termen mediu și lung ce conțin ca termen de livrare luna următoare, realizate pe piețele la termen indiferent de data la care a avut loc tranzacția; în situația în care nu exista tranzacții pentru luna următoare în niciunul din produsele standardizate pe termen mediu și lung, se ia in considerare prețul mediu ponderat pentru luna curenta.

(2^5) Prețul prevăzut la alin. 2^4 este prețul cel mai mic înregistrat în ultima zi a lunii care precede livrarea și publicat de către operatorii piețelor centralizate de gaze naturale licențiați în România, pe pagina proprie de internet.

(2^6) În contractele bilaterale încheiate/care se încheie între producătorii și furnizorii de gaze naturale, pentru cantitățile de gaze naturale care se livrează începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se prevede prețul de vânzare a gazelor naturale stabilit conform prevederilor alin. (2^3).”

 

  1. La articolul 12, alineatele (5) – (7) se abrogă începând cu data de 1 aprilie 2024.

  2. Articolul 13 se abrogă de la data de 1 aprilie 2024.

Citește și:

Toți clienții noncasnici de energie electrică vor plăti cel mult 1 leu/kWh – proiect

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *