Obiecțiile marilor distribuitori de gaze la regulamentul care le obligă să racordeze gratuit toți clienții casnici

Federația ACUE (Asociația Companiilor de Ultități din România), care reprezintă interesele companiilor mari de distribuție a gazelor, E.On și Engie, a răspuns solicitării noastre referitoare la impactul regulamentului nou al ANRE care le obligă să racordeze, la cerere și gratuit, toți consumatorii casnici.

Iată integral poziția ACUE, fără alte interpretări

Adoptarea noului regulament de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale atât pentru consumatorii non-casnici, cât și pentru cei casnici va genera pentru operatorii de distribuție o serie de probleme importante care trebuie clarificate și soluționate pentru a se asigura buna desfășurare a procesului și a se ajunge la finalitatea dorită:

1)           Este foarte probabil ca operatorii de distribuție a gazelor să se confrunte cu un număr foarte mare de cereri din partea consumatorilor casnici și non-casnici în perioada următoare, ceea ce este de natură să genereze întârzieri pentru întreg procesul de racordare. În acest moment, distribuitorii nu au capacitatea tehnică de a gestiona o creștere exponențială a solicitărilor de racordare fiind necesară o perioadă de aliniere la noile cerințe legale.

2)           Capacitatea firmelor autorizate ANRE care pot executa lucrări de racordare în sectorul gazelor naturale este limitată, pe de o parte de insuficiența forței de muncă calificată și autorizată și de capabilitatea tehnică, iar pe de altă parte de lipsa expertizei necesare pentru realizarea unor lucrări cu grad ridicat de complexitate. Este important de precizat că toate lucrările din domeniul gazelor naturale trebuie să respecte o serie de standarde calitative pentru asigurarea siguranței cetățenilor, pentru desfășurarea activităților agenților economici și pentru eliminarea riscului potențial de apariție a incidentelor/accidentelor ce pot afecta viața sau bunurile persoanelor.

3)           Capacitatea celorlalți deținători de utilități și a altor organisme abilitate pentru emiterea certificatelor de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor precum și a autorizațiilor de construire sunt limitate, operatorii de distribuție neavând control asupra termenelor de eliberare, ceea ce estimăm că va genera riscuri în legătură cu respectarea termenelor impuse prin Regulament.

4)           Legea nr. 155/2020, în aplicarea căreia ANRE a elaborat acest regulament, a eliminat, contrar prevederilor directivelor europene, principiul eficienței economice (rentabilitatea financiară a investiției) pentru realizarea extinderii rețelelor de distribuție a gazelor naturale. Astfel, această Lege stipulează că recuperarea costurilor privind racordarea solicitanților (potențiali clienți casnici/non casnici) se realizează prin tarifele de distribuție, conform reglementărilor ANRE. Precizăm că nu a fost făcut niciun studiu de impact înainte de a fi introduse aceste modificări legislative, care vor avea efecte importante, atât pentru consumatorii de gaze naturale care vor resimți impactul în facturi, cât și pentru operatorii de distribuție, care nu pot finanța aceste bugete de investiții în plus față de cele prevăzute pentru exploatarea în siguranță a rețelei.

5)           Racordarea viitorilor clienți la rețeaua de gaze presupune și alte costuri legate de proiectarea și execuția instalației interioare de gaze și de achiziția centralei termice astfel încât consumatorii respectivi să poată utiliza efectiv rețeaua. Iar aceste costuri pentru realizarea instalației interioare și achiziția centralei revin consumatorului și nu sunt neglijabile (aproximativ 3000 de euro). De aceea analiza cost-beneficiu este esențială pentru a nu realiza investiții ineficiente în extinderea rețelei plătite de toți consumatorii prin tariful de distribuție.

6)           În acest context, o creștere exponențială a numărului cererilor de racordare soluționate va conduce la o majorare a investițiilor care trebuie recunoscute în tariful de distribuție și, pe cale de consecință,  efectul se va regăsi în creșterea valorii facturilor plătite de actualii clienți racordați la sistem.

7)           Astfel, prin efectul Legii, se creează o discriminare între clienții noi conectați și cei care au fost deja racordați la rețea și au achitat tarifele de racordare stabilite de ANRE, precum și, acolo unde a fost cazul, contravaloarea lucrărilor pentru realizarea obiectivelor necesare în vederea racordării la rețea.

8)           Modificările legislative nu precizează care este perioada de recuperare a acestor investiții, astfel încât operatorii de distribuție să poată menține tarifele la un nivel suportabil pentru consumatori și nici să nu aibă dificultăți financiare ce pot ușor escalada către insolvență/faliment. În acest context este important de amintit că există 36 operatori mici de distribuție și furnizare de gaze naturale care nu au capabilitatea financiară să suporte aceste investiții.

9)           Estimăm că această creștere exponențială a cererilor de racordare va crea un dezechilibru major în planurile de investiții ale tuturor operatorilor de distribuție a gazelor naturale. Precizăm că actualele sisteme de distribuție necesită și investiții pentru realizarea lucrărilor de modernizare și de reabilitare absolut necesare funcționării în condiții de siguranță și eficiență, iar ritmul de realizare a acestor investiții este în strânsă corelare cu nivelul de suportabilitate a facturilor trimise clienților existenți.

Toate aceste aspecte enumerate mai sus, generate de impactul investițiilor viitoare, sunt cu atât mai îngrijorătoare deoarece, deși piața de gaze naturale s-a liberalizat complet de la 1 iulie 2020, încă nu au fost identificați nici până la această dată consumatorii vulnerabili de energie care să beneficieze de o schemă eficientă de sprijin pentru plata facturilor la utilități.

În completarea celor enumerate trebuie ținut cont și de faptul că toate cererile de racordare ce au fost depuse în cursul acestui an și se află în execuție trebuie finalizate în perioada imediat următoare în conformitate cu reglementările aplicabile la data când s-au încheiat contractele de racordare, aspect ce pune o presiune suplimentară pe activitatea distribuitorilor de gaze naturale.

Dezvoltarea sistemelor de distribuție a gazelor din România și racordarea unui număr cât mai mare de consumatori este o dorință împărtășită de operatorii de distribuție, membri ai Federației ACUE, iar acest lucru se întâmplă și în prezent, anual fiind racordați zeci de mii de noi consumatori. Pentru ca acest proces să se desfășoare fără sincope și fără a pune o presiune enormă asupra celor implicați direct este necesar să fie avute în vedere absolut toate aspectele, pornind de la capacitatea reală a operatorilor de a derula la timp toate operațiunile specifice și ajungând la implicațiile asupra consumatorului final.

1 Comment

  1. Logic această lege ar trebui să ajute cetățenii mai puțin bogații dar și firmele de distribuție. Astfel noii consumatori raman captivi acestor firme. Pentru a fi corect , statul român trebuie să înființeze societăți de stat care să să ocupi de noii consumstori, să îi prea și să înființeze noi distribuții pentru gazul Romanesc, să absoarbă consumatorii noi și existenti la un tarif biruibil pentru toti consumatorii!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *