Nuclearelectrica lansează prima etapă din 2023 a selecției de proiecte CSR – “Nucleu De Bine”, cu un buget de 2 milioane de lei

SN Nuclearelectrica SA lansează prima etapă din 2023 a selecției de proiecte CSR și implicare în comunitate – “Nucleu De Bine”, ca parte a platformei de responsabilitate socială a companiei. Bugetul alocat primei etape este de 2 milioane de lei. Se pot înscrie la concurs proiecte care fac parte din următoarele domenii strategice pentru companie: educație, sănătate și protecția mediului, având prioritate proiecte din zonele în care compania își desfășoară activitatea (Județul Constanța: Cernavodă, Județul Argeș: Mioveni și Pitești, Județul Dâmbovița: Târgoviște și Doicești, Județul Brașov: Feldioara). Perioada de înscriere este: 2 martie 2023-30 martie 2023 pe site-ul companiei www.nuclearelectrica.ro/csr

 

În anul 2022, Nuclearelectrica s-a implicat în proiecte în beneficiul comunităților prin intermediul platformei Nucleu de Bine, sponsorizând 60 proiecte, cu un buget angajat total de 10,58 milioane de lei, impactând pozitiv aprox. 15 milioane de români. În anul 2023, compania Nuclearelectrica își va extinde impactul pozitiv în societate, respectând direcția strategică – “Empatie și Responsabilitate” și va continua să investească în comunități.

 

În prezent, Nuclearelectrica are un rol strategic la nivel național, cu 2 unități de producție, care operează la cele mai înalte standarde de siguranță și productivitate, de peste 26 ani, contribuind cu

 • aproximativ 20% din necesarul total de energie la nivel național, ceea ce înseamnă aprox. 33% din totalul producției de energie curată, fără CO2 din România;
 • 205 mil tone CO2 evitate de la punerea în funcțiune, 10 mil tone CO2 evitate anual;
 • Peste 2450 locuri de muncă asigurate direct și peste 11000 locuri de muncă generate de industria nucleară;
 • 5,7 miliarde EURO contribuție în PIB la nivel de industrie, sumă care ar putea asigura funcționarea tuturor spitalelor din Romania timp de 1 an, la standarde de excelență.

 

După finalizarea proiectelor strategice (Retehnologizarea Unității 1, Unitățile 3 și 4, dezvoltarea reactoarelor modulare mici), această contribuție va crește semnificativ, susținând sistemul energetic național să atingă stabilitatea și siguranța energetică, prin energie curată:

 • 36% energie curată în totalul de producție național, ceea ce ar putea reprezenta 66% din energia curată produsă la nivel național
 • peste 20.000 locuri de muncă.
 • peste 24 mil tone CO2 evitate anual

 

Platforma de responsabilitate socială “Nucleu de bine”, lansată în 2022 de Nuclearelectrica urmează direcțiile strategice și viziunea companiei de a construi un viitor durabil pentru generația viitoare, prin producția de energie curată la standarde de excelență și prin impactul socio-economic pe care Nuclearelectrica îl are în România.

 

„Suntem angajați să contribuim la securitatea energetică a țarii noastre prin livrarea de energie curată, în bandă, stabilă și accesibilă. Platforma Nucleu de Bine continuă misiunea noastră de a genera energie curată la standarde de excelență, în planul responsabilității sociale, pentru a construi un viitor durabil pentru generația de mâine. Investim anual peste 10 milioane de lei care impacteaza pozitiv peste 10 milioane de români – școli renovate și dotate, laboratoare educaționale performante, proiecte vocaționale și de consiliere în carieră, burse de studiu, echipamente medicale, renovări de spitale și policlinici, centre pentru copii și persoane vulnerabile, sunt doar o parte din proiectele în care ne-am implicat, nu doar financiar, ci prin voluntariat.” – Cosmin Ghiță, Director General, Nuclearelectrica.

 

“Nuclearelectrica are un rol esențial la nivel național prin proiectele majore de investiții pe care le derulează, care vor crește semnificativ impactul pozitiv al companiei în România și la nivel regional, prin echipa care lucrează la cele mai înalte standarde de excelență profesională, siguranță și securitate nucleară, prin grija față de angajați, responsabilitatea față de mediu și empatia față de comunitățile care au nevoie de sprijin. Platforma Nucleu de Bine este interfața prin care susținem un număr semnificativ de proiecte și comunități care au nevoie de sprijin și ne bucurăm să ne aducem contribuția la un viitor durabil.” – Ludmila Țones, Director Comunicare, Sustenabilitate și Relații cu Investitorii, Nuclearelectrica.

 

Pentru a oferi posibilitatea unui număr cât mai mare de beneficiari să își înscrie proiectele în “Nucleu de Bine”, campania de acordare de sponsorizări se va derula în 3 etape, astfel:

 • Etapa I: 2 martie 2023-30 martie 2023
 • Etapa II: 1 iunie 2023-30 iunie 2023
 • Etapa III: 1 septembrie 2023-30 septembrie 2023.

 

În cadrul concursului de proiecte se pot înscrie organizații non-profit și instituții, în conformitate cu legislația aplicabilă și regulamentul de participare și acordare de sponsorizări, care se regăsește pe site-ul companiei.

Platfoma “Nucleu de bine” vizează proiecte și beneficiari ale căror nevoi de finanțare se încadrează în domeniile medical, educațional și mediu, având prioritate proiecte din zonele în care compania își desfășoară activitatea. Proiectele înscrise conform formularelor puse la dispoziție de regulametul campaniei vor fi selectate și aprobate în funcție de impactul benefic pe care îl pot aduce în zone cu risc crescut sau în cadrul unor grupuri de risc, pentru rezolvarea unor probleme sociale majore.

 • Pentru domeniul educație, platforma Nucleu de bine vizează proiecte care contribuie la crearea sau dezvoltarea mediului educațional prin acțiuni punctuale de renovare și dotare a școlilor, atât cu laboratoare de specialitate (fizică, chimie, informatică, robotică etc), cât și din perspectiva învățământului online care necesită deținerea de tablete, laptop-uri și alte echipamente pentru laboratoare și săli dotate corespunzător și modern pentru învățământul online, pe care categorii defavorizate de public nu și le pot permite. De asemenea, vor fi susținute proiecte educaționale de mentorat, dezvoltare în carieră, acces la educație de calitate, acordarea de burse de studiu etc.
 • Pentru domeniul medical, platforma Nucleu de bine vizează proiecte care cresc accesul la servicii medicale performante și de calitate prin acțiuni de dotare cu echipamente medicale, servicii, acțiuni sau alte activități în legătură cu acest domeniu. În acest sens, pot înscrie proiecte atât spitale din România, cât și asociații și organizații care gestionează și implementează astfel de proiecte în beneficiul instituțiilor medicale.
 • Pentru protecția mediului, având în vedere că Nuclearelectrica este un producător de energie curată, fără emisii de gaze cu efect de seră, platforma Nucleu de bine vizează proiecte de mediu care pot accentua rolul esențial pe care compania îl are în gestionarea schimbărilor climatice prin acțiuni de împădurire/reîmpădurire, acțiuni de creare a spațiilor verzi în comunitățile în care Nuclearelectrica operează, acțiuni de sprijinire a organizațiilor de mediu/montane, etc.

 

Valoarea bugetului de sponsorizări de 2 milioane de lei va fi alocată proiectelor selectate în urma procedurii de selecție, pe baza regulamentului de participare și evaluare a sponsorizărilor, al Nuclearelectrica.

 

 Cine poate aplica?

 • În cadrul concursului de proiecte se pot înscrie organizații non-profit și instituții, în conformitate cu legislația aplicabilă și regulamentul de participare care se regăsește pe site-ul companiei.
 • Sunt eligibile doar proiecte înscrise din domeniile medical, educațional și mediu, având prioritate proiecte din zonele în care compania își desfășoară activitatea.
 • Sunt eligibile doar proiecte care au descrise foarte clar obiectivele și publicul tintă, cu date măsurabile și definite în timp, precum și indicatori de evaluare și măsurare a impactului în comunitate.
 • Proiectele trebuie să se desfășoare pe teritoriul României, în perioada martie 2023-decembrie 2023.
 • Proiectele vor fi evaluate și selectate de către Comitetul de Evaluare a Solicitărilor de Sponsorizare al Nuclearelctrica.
 • Evaluarea și selecția proiectelor se va derula, în baza regulamentului de participare și acordare a sponsorizărilor disponibil pe site-ul www.nuclearelectrica.ro/csr

 

Vă rugam să consultați Regulamentul de participare și de acordare a sponsorizărilor anterior aplicării pentru obținerea sponsorizării. Regulamentul conține explicații detaliate cu privire la modul de derulare și raportare a proiectelor sponsorizărilor. Proiectele care nu respectă condițiile din Regulament nu vor fi acceptate și nu vor intra în etapa de selecție.

Pentru mai multe detalii vă rugam să ne contactați la adresa de e-mail: [email protected]

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *