Noul regulament ANRE pentru distribuitorii de electricitate este în vigoare. Prevederi speciale pentru fuziunea distribuțiilor Electrica, care trebuie să demonstreze avantajele operațiunii

ANRE a publicat noua metodologie a calculului tarifelor de distribuție la energia electrică, ce are dispoziții speciale pentru Electrica, societate care urmează să facă fuziunea celor trei societăți de distribuție din grup. Prevederile sunt destul de împovărătoare pentru companie.

Ordinul ANRE 207/2020 care modifică metodologia de stabilire a tarifelor de distribuție a fost publicat în Montiorul Oficial și conține câteva prevederi speciale legate de fuziunea distribuțiilor Electrica. Întâi, iată care sunt ele, pe scurt, după care vom arăta pasajele din ordin.

Electrica trebuie să arate ANRE care vor fi avantajele fuziunii, pentru fiecare dintre următorii ani, cu cel mult 30 de zile înainte de momentul fuziunii propriu-zise, care este 1 ianiarie 2021. Costurile fuziunii nu se iau în calcul la stabilirea tarifelor, iar economiile rezultate din acest proces trebuie împărțite cu consumatorii.

Iată cum se modifică vechiul regulament:

După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

Art. 101. –

(1) Reprezentanții legali ai acționarului precum și cei ai operatorilor de distribuție transmit ANRE cu minimum 30 de zile înainte de realizarea efectivă a fuziunii, un document prin care își asumă beneficiile acțiunii de fuziune pentru fiecare an al perioadei de reglementare p, inclusiv reducerile de costuri față de costurile aprobate, fără luarea în considerare a cheltuielilor generate de efectuarea fuziunii.

(2) Operatorul care rezultă în urma fuziunii raportează anual în mod distinct reducerile de costuri față de costurile aprobate pentru operatorii de distribuție care au fuzionat, denumite beneficii brute realizate în urma fuziunii, precum și cheltuielile generate de efectuarea fuziunii.

(3) Beneficiile brute realizate se consideră câștig de eficiență și vor fi împărțite între operator și utilizatorii de rețea conform prevederilor articolului 100.”

Iar, mai departe în ordin se arată foarte clar: cheltuielile generate de efectuarea fuziunii unor operatori de distribuție nu se includ în venitul reglementat.

În plus, pentru toți operatorii de distribuție, ANRE a mai stabilit o listă de cheltuieli care nu sunt recunoscute: “cheltuieli de exploatare anuale aferente activităților/serviciilor care sunt internalizate în timpul perioadei de reglementare, care depășesc valoarea cheltuielilor corespunzătoare efectuării acestora cu terții, înregistrată de operatorul de distribuție în anul anterior celui în care a avut loc internalizarea” și “cheltuieli de exploatare anuale aferente activităților care sunt externalizate în timpul perioadei de reglementare, care depășesc valoarea cheltuielilor corespunzătoare efectuării acestora în cadrul societății, înregistrată de operatorul de distribuție în anul anterior celui în care a avut loc externalizarea”.

Totuși, în noua reglementare se păstrează prevederea care era la stadiul de proiecte, care  este benefică pentru Electrica.

“Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia fuziunii mai multor operatori de distribuţie, se menţin tarife de distribuţie fundamentate şi aprobate distinct pentru reţelele de distribuţie deţinute de operatorii existenţi la începutul perioadei de reglementare, până la sfârşitul perioadei de reglementare în curs”.

Situația este mai bună pentru că, în forma inițială, după fuziune, noua firmă de distribuție a Electrica urma să folosească cel mai mic tarif dintre cele ale actualelor Muntenia Nord, Transilvania Nord și Transilvania Sud, potrivit a ceea ce dorea ANRE inițial. După cum am relatat mai demult, asta ar fi urmat să aducă pierderi de 622 de milioane de lei pentru companie, în perioada 2021-2023.

Electrica SA, una dintre cele mai mari firme de distribuție și furnizare a energei electrice din țară, privatizată prin Bursă dar cu statul încă cel mai mare acționar, a demarat recent procedurile pentru fuziunea celor trei societăți de distribuție din grup. Astfel, Electrica Muntenia Nord, Transilvania Nord și Transilvania Sud urmează să fuzioneze într-o singură firmă de distribuție. Începând cu data de 1 ianuarie 2021, noua entitate rezultată în aria de distribuție va avea denumirea „Distribuție Energie Electrică România SA” (DEER). Va fi, practic, cea mai extinsă firmă de distribuție de energie electrică din țară.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *