Noi penalități, dar și unele stimulente pentru distribuitorii de energie electrică. Proiect de metodologie ANRE

ANRE a pus în dezbatere publică un nou proiect de metodologie de stabilire a tarifelor de distribuție a energiei electrice, cu modificări importante pentri opreratori.

Noua metodologie stabilește unele penalități pentru companii. Astfel, potrivit notei de fundamentare, spre exemplu companiile care nu integrează suficiente surse de energie regenerabilă în rețea vor avea o rată de rentabilitate diminuată. Iată ce scrie în proiect:

“în situaţia în care operatorul de distribuţie concesionar nu realizează nivelul de performanţă cu privire la dezvoltarea unei reţele inteligente care să promoveze eficienţa energetică şi integrarea energiei produse din surse regenerabile, stabilit pentru fiecare an al perioadei de reglementare p+1 pe baza setului de indicatori aprobat de ANRE, valoarea ratei reglementate a rentabilităţii aprobate conform prevederilor art. 74 se diminuează cu 0,5 puncte procentuale”.

Se pare că ANRE nu va mai lua în calulul bazei de activitate reglementate a distribuitorilor investițiile în clădiri sau autoturisme noi care vor fi făcute după 1 ianuarie 2025. Paradoxal poate, deși operatorilor li se cere să facă rețele mai inteligente, ANRE nu stipendiază investișiile în tehnica de calcul. Iată ce scrie în proiect:

„pentru determinarea valorii prognozate şi realizate a RBAR nu se iau în considerare clădirile administrative și imobilizarile corporale si necorporale definite în Procedura de analiză a investițiilor ca fiind dotări, cum ar fi dotările de tipul auto, tehnică de calcul, echipamente, utilaje, scule etc., puse în funcţiune începând cu perioada a V-a de reglementare. Corelativ propunem introducerea art. 70^1 potrivit căruia pentru aceste imobilizări se recunosc exclusiv costuri cu amortizarea. Prin această măsură considerăm că se realizează creșterea gradului de adecvare cu privire la remunerarea capitalului investit”

Stimulentele

ANRE este de acord să recunoască în tarife unele cheltuieli ale operatorilor de distribuție legate de proiecte în domeniul cibersecurity, al diminuării congestiilor sau al serviciilor de flexibilitate. Totuși, ANRE va fi cea care va aviza aceste proiecte, în baza unei metodologii, iar valoarea totală recunoscută nu poate depăși 5 miliarde de lei, pentru fiecare ooeratpr, în următorii cinci ai ai perioadei de reglementare. Iată formularea din proiect:

„Stimulente pentru sprijinirea activităţii de cercetare aferentă domeniului de activitate şi pentru a facilita inovarea în domenii precum serviciile de flexibilitate şi interconectare

Propunem introducerea unei categorii noi de costuri în cadrul OPEXC prin completarea art. 30 cu litera n), Costuri de operare și mentenanță efectuate în scop de cercetare-dezvoltare, cum ar fi costuri ocazionate de proiecte pilot pentru achiziţia serviciilor de flexibilitate, pentru domeniul de cibersecurity etc, precum și completarea metodologiei cu art. 32^1.

Astfel, operatorul de distribuție poate solicita aprobarea unei valori prognozate pentru costurile de operare și mentenanță efectuate în scop de cercetare-dezvoltare. Valoarea prognozată pentru fiecare an t al perioadei se stabilește pe baza propunerii operatorului de distribuție și nu poate depăși valoarea de 5 milioane RON pentru o perioadă de reglementare.

Sfera de aplicare a proiectelor pilot va cuprinde: managementul congestiilor, integrarea răspunsului la cerere, integrarea comunităţilor energetice, etc, în funcţie de situaţiile concrete din fiecare zonă de distribuţie. La realizarea unui proiect pilot pot să participe mai mulți operatori de rețea. Propunem ca proiectele pilot să fie aprobate în baza unei proceduri elaborate de ANRE”

Autoritatea va putea acorda companiilor stimulente legate de investițiile pe care le fac în rețea folosind fonduri europene nerambursabile. Astfel, le vor fi recunoscute în tarife cheltuielile făcute pentru accesarea fondurilor europene făcute pentru investiții în rețele. Cităm din metodologie:

“Având în vedere importanța și avantajele atragerii unui volum cât mai însemnat de fonduri nerambursabile pentru realizarea investițiilor în rețelele electrice de distribuție, atât pentru operatorii de distribuție cât și pentru utilizatorii rețelelor, propunem introducerea unei prevederi noi la art. 39^4 cu privire la recunoașterea unor costuri în categoria OPEX necontrolabil, în vederea stimulării activității de accesare de fonduri europene.

Astfel, operatorii de distribuție care dețin o structură organizatorică proprie, distinctă, cu atribuții privind accesarea de fonduri europene, pot solicita ANRE aprobarea unor valori prognozate pentru aceste costuri, în corelare cu valoarea și numărul cererilor de accesare a fondurilor europene nerambursabile. Valoarea prognozată se stabilește pe baza propunerii operatorului de distribuție, luând în considerare valoarea estimată a costurilor de personal aferentă structurii organizatorice

În vederea recunoașterii costurilor privind accesarea de fonduri europene, operatorul de distribuție transmite ANRE un memoriu justificativ detaliat privind rezultatele activității de accesare de fonduri nerambursabile, însoțit de documente justificative, iar valoarea recunoscută a acestor costuri pentru un an t se stabilește în baza unei analize comparative a rezultatelor obținute în anul respectiv din activitatea de accesare a fondurilor nerambursabile între operatorii de rețea”.

Noua metodologie ar urma să intre în vigoare la 1 iulie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *