Modificare de lege pentru garanțiile de origine a energiei regenerabile. Ce se schimbă

În contextul în care mecanismul actual de achiziție centralizată a energiei electrice nu permite stabilirea trasabilității energiei regenerabile, un proict de Hotărâre de Guvern vine să modifice regulamentul  de emitere şi urmărire a garanţiilor de origine (GO) pentru energia electrică produsă din surse regenerabile. OPCOM va fi cea care, practic, va “împărți” GO.

GO este un instrument care atestă unui furnizor de energie faptul că o anumită parte din energia cumpărată de el din piață și vândută unu client este obșinută din surse regenerabile. GO va deveni o sursă de venit pentru producătorul și, potențial, furnizorul de energie, în contextul în care, pe fondul accelerării politicilor ESG, consumatorii industriali vor dori să dovedească faptul că produsele lor au fost fabricate cu energie regenerabilă. De aceea, pe piețele mai dezvoltate există deja un mecanism de tranzacționare a GO.

“Pentru energia electrică alocată prin MACEE nu se poate stabili trasabilitatea E-SRE dintre producătorul de energie electrică din surse regenerabile, în calitate de vânzător participant la MACEE și furnizorul de energie electrică, în calitate de cumpărător participant la MACEE”, arată nota de fundamentare a HG.

“Momentan situația tranzacționării garanțiilor de origine este determinată pe de-o parte de blocarea unei cantități semnificative de garanții de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie, aferente cantităților alocate prin MACEE, în contul producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie, iar pe de altă parte imposibilitatea furnizorilor de energie electrică de a-și respecta obligațiile contractuale asumate cu referire la furnizarea de energie electrică produsă din surse regenerabile consumatorilor finali, corelat cu sesizările operatorii economici, implicați în mod direct, în vederea soluționării blocajului creat prin achiziționarea și alocarea de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie prin acest mecanism care nu evidențiază trasabilitatea producător de energie electrică din surse regenerabile – furnizor de energie electrică participant”, mai arată OPCOM.

Prin acest proiect de HG, se modifică HG-ul mai vechi referitor la Regulamentul de emitere şi urmărire a garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă.

Astfel, pe perioada derulării programului de achiziție centralizată (MACEE), și OPCOM va fi implicată în mecanismul garanțiilor de origine, și practic operatorul pieței va împărți GO-urie proporțional cu energia electrică tranzacționată prin MACEE. OPCOM va avea obligații de raportare pentru energia efectiv produsă și efectiv livrată, și va publica lunar, în zece zile de la începutul fiecări luni, următoarele date:

a) cantitățile totale de energie electrică produsă din SRE, achiziționate de la producătorii de energie electrică pentru luna precedentă de livrare, calculate ca sumă a cantităților de energie electrică produsă din SRE achiziționate atât prin sesiunile anuale și lunare cât și prin sesiunile extraordinare;

b) cantitățile totale de energie electrică produsă din SRE, calculate ca fiind alocate furnizorilor de energie electrică participanti prin metoda pro-rata pentru luna precedentă de livrare, calculate ca sumă a cantităților de energie electrică produsă din SRE alocate atât prin sesiunile anuale și lunare cât și prin sesiunile extraordinare.

c) coeficienții de repartizare a cantitățiilor de energie electrică produsă din SRE, menționate la litera a) și alocate conform literei b), de la fiecare producător de energie electrică din SRE, în calitate de vânzător, la fiecare furnizor de energie electrică, în calitate de cumpărător.

Furnizorii de energie electrică pot apoiu solicita transferul garanțiilor de origine pentru 90% din cantitatea de energie regenerabilă produsă și tranzacționată prin mecanismul MACEE

Puteți consulta proiectul de HG AICI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *