Investitorii în noi capacități de producție a energiei electrice vor plăti garanții când solicită racordarea. Dacă nu fac proiectele, pierd banii

ANRE a elaborat și pus în dezbatere publică o nouă metodologie care vizează racordrea viitoarelor capacități de producție a energiei electrice, iar una dintre modificări vizează obligativitatea constituirii unei garanții, de 5% din valoarea tarifului de racordare, de cei care solicită avize de racordare a unor capacități de producție sau de consum noi.

Iată cum sună prevederea din metodologie:

“(1) În vederea emiterii unui aviz tehnic de racordare pentru racordarea la reţeaua electrică de interes public a unui loc de producere/loc de consum şi de producere nou sau pentru aprobarea unui spor de putere, care conduce la o putere aprobată totală pentru evacuare mai mare de 1 MW la locul de producere/locul de consum şi de producere respectiv, operatorul de reţea solicită în condiţiile prezentului regulament ca utilizatorul să constituie o garanţie financiară în favoarea sa.

(2) În situaţia emiterii unui aviz tehnic de racordare pentru racordarea la reţeaua electrică de interes public a unui loc de consum nou sau pentru aprobarea unui spor de putere, care conduce la o putere aprobată totală pentru consum mai mare de 1 MW la locul de consum respectiv, operatorul de reţea solicită în condiţiile prezentului regulament, prin avizul tehnic de racordare, ca utilizatorul să constituie o garanţie financiară în favoarea sa, dacă sunt necesare lucrări de întărire a reţelei electrice în amonte de punctul de racordare pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării.

(3) Valoarea garanţiei prevăzute la alin. (1) și (2) reprezintă un procent de 5 % din valoarea tarifului de racordare”.

Cel mai probabil ANRE a emis acest regulament ca urmare a exploziei de cereri de avize tehnice de racordare pe care le solicită investitorii care doresc să realizeze capacități noi de producție în România, mai ales în zona de regenerabile. Problema este că multe dintre aceste proiecte nu se vor realiza vreodată, sunt obținute doar Avizele Tehnice de Racordare (ATR)  pentru ele iar cine le primește nu vrea decât să le vândă, însă acest lucru îi poate opri pe cei care chiar vor să instaleze pentru că “nu mai e loc” în rețea pentru ei.

“Avem aproape 100 de solicitări de racordare pe partea de producere de energie, peste 50.000 MW la operatorii de distribuție și la operatorul de transport. Sunt cantități enorme și ele necesită un timp destul de mare de analiză, de programare în ședințele de avizare. Nu putem decela între proiectele serioase, care au finanțare, și cele care au fost depuse doar pentru a fi vândute”, a spus șeful Dispeceratului Energetic Național (DEN), Virgiliu Ivan, în septembrie 2023, în condițiile în care oficialii Transelectrica au vorbit în mai multe rânduri despre posibilitatea instituirii unor atfel de garanții, pentru a se mai tria astfel dintre investitori.

Interesant este și că, potrivit metodologiei introduse acum, garanția se pierde – solicitantul de ATR pierde banii – dacă investiția nu se finalizează. Operatorul de rețea care rămâne astfel cu banii nu îi va putea folosi decât pentru lucrări de întărire a rețelelor ca să se poată racorda noi utilizatori.

Cităm în continuare din metodologie:

(6) Operatorul de reţea execută garanţia financiară constituită de utilizator, în conformitate cu prevederile contractului de racordare, în situaţiile în care respectivul utilizator nu îşi îndeplineşte oricare din următoarele obligaţii asumate prin contractul de racordare:

a) obligaţii referitoare la condiţiile şi termenele de achitare a tarifului de racordare;

b) obligaţii referitoare la realizarea instalaţiei de utilizare şi predarea la operatorul de reţea a dosarului instalaţiei de utilizare;

c) obligaţii referitoare la respectarea etapelor de dezvoltare a locului de consum şi/sau de producere, respectiv a evoluţiei în timp a puterii aprobate pentru consum şi/sau evacuare.

(7) Suplimentar situaţiilor prevăzute la alin. (6), operatorul de reţea execută garanţia financiară constituită de utilizator dacă utilizatorul nu solicită în scris operatorului de reţea încheierea contractului de racordare, cu anexarea documentaţiei complete prevăzute la art. 36, în termenul de valabilitate al avizului tehnic de racordare.

(8) Garanţia financiară constituită de utilizator încetează/se restituie utilizatorului la apariţia uneia din următoarele situaţii:

a) la punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare, cu asigurarea în reţeaua electrică din amonte de punctul de racordare a tuturor condiţiilor tehnice necesare racordării, cu excepţia situaţiei în care garanţia se execută conform prevederilor alin. (6);

b) la rezilierea contractului de racordare, cu excepţia rezilierii în situaţiile prevăzute la alin. (6).

(9) Sumele încasate ca urmare a executării garanţiilor financiare se constituie venit din contribuţii financiare al operatorului de reţea, ce poate fi utilizat numai pentru finanţarea ori cofinanţarea lucrărilor de întărire a reţelelor electrice de interes public, necesare racordării utilizatorilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *