În sfârşit, se poate primi licenţă pentru capacităţi de producţie de energie care încă nu există. Veste bună mai ales pentru “regenerabili”

Un ordin al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), aflat încă în stadiul de proiect, modifică legislaţia secundară existentă şi permite acordarea unei licenţe provizorii pentru capacităţi de producţie care nu există, dar care vor exista. În acest fel, se încurajează investiţiile în noi capacităţi de generare de electricitate.

Proiectul aflat în dezbatere publică, arată că persoanele fizice sau juridice care intenţionează să construiască o centrală electrică sau una de cogenerare pot primi o licenţă înainte ca respectiva capacitate de producţie de energie să fie construită. Licenţa este provizorie până la momentul în care centrala va produce fizic energie, dar, pe baza ei, investitorul poate vinde în avans energia electrică, pe o perioadă lungă unui cumpărător, iar acest contract îi permite finanţarea mai facilă a investiţiei.

Publicarea ordinului era previzibilă, în condiţiile în care oficialii ANRE au vorbit despre acest lucru încă de luna trecută.

„Cel mai important lucru pe care îl cer investitorii, pentru că interes în a investi în acest domeniu există şi în cazul României, este posibilitatea de a încheia contracte pe termen lung, pentru că orice investiţie în acest domeniu se finanţează în baza unor contracte. Cel care finanţează trebuie să aibă certitudinea că investitorul poate să îşi vândă energia, să vadă cifrele, să facă o proiecţie, să vadă dacă investiţia se recuperează într-o perioadă de timp relativ scurtă”, declara atunci recent vicepreşedintele ANRE, Zoltan Nagy-Bege.

„Începând cu anul 2012, nu se mai pot încheia în România acele PPA-uri (power purchase agreement-n.red.), care înseamnă un acord de valorificare a energiei. Noi lucrăm la acest aspect şi încercăm să creăm o platformă, pe OPCOM, aşa cum spune legea-toate tranzacţiile se încheie centralizat, pe OPCOM-pentru aceste contracte. Există cerere în piaţă”, a mai explicat Bege.

Modificarea legislaţiei în acest sens a fost dorită în special mai ales de industria regenerabilelor, care a solicitat în repetate rânduri modificarea legislaţiei, astfel încât să devină posibile şi la noi acele PPA prin care să se poate finanţa noi capacităţi de generare.

Iată integral prevederea din noul ordin al ANRE, aflat în dezbatere publică, referitoare la acest aspect, cu menţiunea că el modifică Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015:

După articolul 26, se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins:

„Art. 26^1 – (1) Pentru facilitarea finanțării investițiilor în capacități de producere a energiei electrice,  ANRE poate acorda unei persoane fizice sau juridice care intenționează să edifice o capacitate de producere a energiei electrice sau a energiei electrice și termice în cogenerare, în vederea tranzacționării în avans, pe piața centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare, a energiei electrice care va fi produsă de respectiva capacitate energetică, o licență cu caracter provizoriu pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice sau de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanei fizice sau juridice care deține o licență pentru pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice sau de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare acordată de ANRE, aflată în termen de valabilitate.

(3) În vederea acordării unei licenţe de tipul celei prevăzute la alin. (1), prin derogare de la prevederile art 18 alin. (1) lit. b) și ale art. 20,  solicitantul persoană juridică anexează la cererea de acordare a licenței următoarele documente:

  1. a) certificatul constatator, în original sau în copie, emis de oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete, care să reflecte situaţia la zi a solicitantului şi din care să rezulte că acesta are obiectul de activitate corespunzător activităţii pentru care se solicită licenţa;
  2. b) declaraţiile, în original sau în copie legalizată, pe propria răspundere ale acţionarilor/asociaţilor deţinători ai controlului solicitantului, precum şi, după caz, ale administratorilor, membrilor Consiliului de administraţie/supraveghere al solicitantului, întocmite, pentru fiecare în parte, conform modelului nr. 2.1 din anexa nr. 2.
  3. c) adresa amplasamentului unde vor fi instalate capacitățile de producere a energiei electrice sau a energiei electrice și termice în cogenerare ce face obiectul licenţei solicitate;
  4. d) caracteristicile tehnice ale capacităţilor energetice prevăzute la lit. c), în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare, inclusiv caracteristicile tehnice ale reţelelor electrice aferente acestora, care vor fi utilizate de solicitantul licenţei pentru evacuarea în SEN a puterii electrice produse;
  5. e) avizul tehnic de racordare valabil, emis de un operator de reţea, având ca obiect racordarea noilor capacităţi de producere a energiei electrice sau de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare având caracteristicile tehnice prevăzute la lit. d), care urmează să producă energia electrică ce urmează a fi tranzacţionată pe bază de contracte încheiate pe piaţa centralizată pentru atribuirea contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare, conform reglementărilor ANRE.

(3) În vederea acordării unei licenţe de tipul celei prevăzute la alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 26, solicitantul persoană fizică anexează la cererea de acordare a licenței următoarele documente:

  1. a) copia actului de identitate, în cazul cetăţenilor români şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene;
  2. b) declaraţia pe propria răspundere, întocmită conform modelului 2.2 din anexa nr. 2;
  3. c) certificatul constatator, în original sau în copie, cu privire la situaţia şi înregistrarea ca persoană fizică prestatoare, în mod independent, a unei activităţi economice, eliberat de oficiul registrului comerţului, care să reflecte situaţia la zi a solicitantului;
  4. d) documentele prevăzute la alin. (2) lit. c), d) şi e).

(4) Licența provizorie prevăzută la alin. (1) este valabilă până la data acordării licenței cu caracter definitiv, dar nu mai mult de 90 de zile de la data emiterii certificatului de racordare aferent locului de producere și consum unde vor fi instalate capacitățile de producere a energiei electrice prevăzute în condițiile specifice asociate licenței provizorii.

(5) Prin derogare de la prevederile Anexei nr. 2 la Ordinul președintelui ANRE nr. 80/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 15 noiembrie 2013, titularul licenței prevăzute la alin. (1) are obligația să respecte condițiile generale asociate licenței, prevăzute în Anexa nr. 6 la prezentul regulament.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *