Fondurile “Casa Verde Fotovolaice” pentru zona București-Ilfov s-au epuizat în opt minute

Azi a demarat progranul “Casa Verde Fotovoltaice” pentru persoane fizice, cu o perioadă de trei zile lucrătoare în care cei interesați din zona București-Ilfov au putut să se înscrie în aplicația informatică. Bugetul s-a epuizat în opt minute.

La ora 10.00 cei interesați de programul de subvenționare cu 20.000 de lei a unei instalații fotovoltaice au putut să se înscrie în aplicația informatică, doar cei din zona București-Ilfov, pentru că în acest an, pentru a se evita blocarea sistemului, ca anii trecuți, s-au alocat câte trei zile lucrătoare pentru fiecare din cele opt regiuni.

Potrivit unor surse apropiate situației, după opt minute fondurile s-au epuizat, fiind depuse aproximativ 5.000 de cereri de finanțare (4.993 mai exact). Bugetul alocat acestei zone (cel mai mic dintre cele opt) a fost de 99,8 milioane de lei.

Următorii care pot depune cererile sunt cei din regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), începând de miercuri, 24 mai.

Care este perioada de înscriere

 

Documentele pe care le încarcă solicitantul persoană fizică în aplicație sunt:

a) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;

b) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

c) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

d) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren; acesta poate fi obținut de solicitant și în format electronic;

e) copia cărții funciare colective, din care să rezulte maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală.

Solicitantul persoană fizică se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni.

 

3 Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *