Elcen spune că rămâne fără bani de gaze și salarii, pentru că Primăria Capitalei și Termoenergetica nu plătesc. Orașul ar putea rămâne fără energie termică

Elcen, furnizorul de agent termic al Capitalei, a anunțat într-un comunicat de presă că riscă să nu mai aibă cu ce plăti salariile angajaților și gazul livrat de Romgaz, pe motiv că Primăria Capitalei și Termoenergetica – noul RADET, nu plătesc sumele datorate. Compania spune că bani ar exista în conturile fostei companii municipale Energetica, dar cum aceștia nu ajung la Termoenergetica, și noua companie riscă să aibă soarta RADET, care a dat faliment

Iată integral comunicatul Elcen

Din cauza neachitării de către PMB și TERMOENERGETICA a plăților pentru agentul termic destinat locuitorilor Municipiului București, ELCEN se apropie periculos de situația în care nu va putea plăti materia primă, gazul natural, către furnizorul ROMGAZ și nu va putea efectua plata salariilor propriilor angajați. La rândul său, furnizorul de gaz ar putea sista livrarea materiei prime ca urmare a neîncasării contravalorii pentru gazele livrate, ceea ce ar putea conduce la întreruperea furnizării apei calde și a căldurii la consumatori.

 

Având în vedere că:

  • PMB nu a virat sumele pentru plata gazelor necesare pentru producerea și livrarea agentului termic către populație, aferente lunilor decembrie 2019 (104.258.746,91 lei) şi ianuarie 2020 (106.315.578,61 lei ), deși în conformitate cu Convenția de plată a gazelor aprobată în CGMB prin Hotărârea nr. 626/14.11.2019 și semnată ulterior de toate părțile implicate, PMB are obligația de a bugeta și aloca, conform legislației aplicabile, aceste sume,
  • RADET București a intrat în procedura de faliment, generând datorii curente de aprox. 300.000.000 lei, înregistrate de Regie față de ELCEN ca urmare a pierderilor financiare și tehnologice aferente perioadei de insolvență 2016-2019 și plătibile, conform legislației în vigoare, de către PMB, instituția ce a înființat și coordonat RADET,
  • La data de 14.01.2020, s-a emis factura nr. 1154292 în valoare de 169.737.732,60 lei pentru energia termică livrată de ELCEN către TERMOENERGETICA conform prevederilor contractuale. Data scadentă a acestei facturi este 29.01.2020. Valoarea mai sus menționată constituie creanță neîncasată, întrucât factura nu a fost achitată până la acest moment,
  • PMB înregistrează subvenție restantă față de RADET aflată în procedură de faliment în valoare de 87 milioane lei aferentă lunii noiembrie 2019 și, de asemenea, are obligația compensării valorice a pierderilor financiare datorate aprobării cu întârziere a tarifelor, înregistrate de RADET în 2018 în cuantum de aprox. 60 milioane lei, aprobată în ședința CGMB din 24.10.2019,
  • În prima decadă a lunii februarie devine scadentă subvenția plătibilă de PMB față de TERMOENERGETICA pentru energia termică livrată în luna decembrie 2019, în valoare de 212,6 milioane lei,

Primăria Municipiului București trebuie să-și respecte obligațiile de plată atât a subvenției, cât și a pierderilor generate de RADET.

În ipoteza contrară, în care subvenția pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației Municipiului București nu este plătită conform Convenției de  plată a gazelor, sistemul de termoficare din Municipiul București ar putea fi compromis iremediabil, putând genera intrarea în incapacitate de plată a ELCEN și, totodată, pierderi majore înregistrate de furnizorul de gaze, ROMGAZ, prin neîncasarea creanțelor.

ELCEN analizează această situație și ia toate măsurile necesare pentru efectuarea demersurilor legale în vederea recuperării sumelor restante neachitate.

De asemenea, ELCEN face eforturi deosebite pentru a produce și livra fără sincope energia necesară alimentării cu apă caldă și căldură a bucureștenilor ținând cont de contextul dramatic și absurd creat de lipsa de interes a PMB pentru infrastructura critică a Capitalei.

EXISTĂ BANI DISPONIBILI PENTRU ACOPERIREA OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ

C.M. TERMOENERGETICA  a fost înființată prin HCGMB nr. 145/11.03.2019, cu un capital social inițial în valoare de 120.000 lei, urmând ca aportul de capital să crească după finalizarea operațiunii de divizare a C.M. ENERGETICA.

Prin Hotărârea nr. 582/24.12.2019, Consiliului General al Municipiului București a decis o diminuare a capitalului social al Companiei Municipale Energetica București S.A. prin alocarea către Termoenergetica a unei părți din patrimoniul acesteia, cu suma de 217.954.000 lei.

Așadar, în conturile Companiei Municipale ENERGETICA există o sumă disponibilă în valoare de aprox. 217 milioane de lei, bani ce pot asigura capitalul necesar pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin Municipiului București și C.M. Termoenergetica.

TERMOENERGETICA NU ARE SUSȚINERE FINANCIARĂ CA SĂ FUNCȚIONEZE

De la 1 decembrie 2019, TERMOENERGETICA a preluat în integralitate activitatea RADET, devenind noul operator de energie termică al Capitalei.

Deși, în cadrul ședinței CGMB din 14.11.2019 s-a aprobat o majorare de capital de 645.880.000 lei, bani pe care PMB s-a angajat că îi va vira în contul companiei, această valoare există doar pe hârtie. Această majorare de capital nu a fost realizată nici măcar prin constituirea unui capital de lucru necesar pentru ca Termoenergetica să poată să asigure garanția continuării furnizării energiei termice în Municipiul București în sezonul de termoficare decembrie 2019- martie 2020, deși existau  condițiile necesare pentru virarea de către PMB a sumei de 217.954.000 lei, în contextul în care Consiliului General al Municipiului București a decis o diminuare a capitalului social al Companiei Municipale Energetica București S.A.

CONCLUZIA: Bucureștiul este la un pas să rămână fără apă caldă și căldură din cauza iresponsabilității, a lipsei de transparență și a dezinteresului grav față de cetățeni manifestat de Municipalitate.

Deși are la dispoziție suma de  217.954.000 lei, rezultată din diminuarea capitalului social al Companiei Municipale Energetica București S.A., PMB nu a adoptat nici o măsură pentru alocarea acestei sume în vederea  susținerii sistemului de termoficare a Municipiului București în sezonul de termoficare 2019-2020, fie prin plata in avans a sumelor aferente lunilor decembrie 2019 şi ianuarie 2020, conform prevederilor Convenției de justificare a avansurilor nr. 1/2019, fie prin constituirea unui capital de lucru necesar pentru ca Termoenergetica să poată să asigure garanția continuării furnizării energiei termice în Municipiul București.

TERMOENERGETICA REPETĂ SOARTA RADET

Ținând cont de experiența falimentării RADET există riscul major ca TERMOENERGETICA să repete soarta RADET prin crearea unei situații similare celei anterioare, determinate de maniera defectuoasă în care PMB și TERMOENERGETICA gestionează sistemul de termoficare din București, în sensul în care nu există garanția achitării serviciilor prestate, nu este plătită subvenția la timp și se acumulează datorii.

Altfel spus:

  • PMB nu a plătit subvențiile către RADET, fapt ce a condus la acumularea de datorii ale RADET față de ELCEN.
  • prin neplata subvenției, situația financiară a RADET și, implicit, stabilitatea economică generală a companiei, au fost afectate substanțial, până la intrarea în insolvență și pronunțarea falimentului de către instanță.
  • Noua companie, Termoenergetica, ce presupune un nou început, nu este capitalizată, fiind lipsită de resursele financiare necesare acoperirii plăților pentru materiale în vederea lucrărilor de întreținere sau a investițiilor urgente în reabilitarea rețelelor de termoficare aflate într-o situație critică, precum și pentru plata serviciilor furnizate de producătorul de energie termică.

Subliniem faptul că Municipiul București, în calitate de unitate administrativ teritorială, are în responsabilitate asigurarea continuității și siguranței serviciului public de furnizare a energiei termice. Această obligație constă în asigurarea și achitarea fondurilor necesare acoperirii integrale și la timp a tuturor costurilor stabilite de legiuitor în sarcina sa, respectiv virarea subvenției.

PMB este principalul vinovat pentru falimentul RADET, pentru situația incertă în care se află noul operator de energie termică al capitalei, pentru riscul crescut de intrare în faliment al ELCEN și pentru compromiterea sistemului de termoficare din București.

A avea resurse financiare disponibile pentru ca apa caldă și căldura să ajungă în condiții de siguranță la bucureșteni și a alege să le direcționezi în acțiuni de imagine care nu au nicio legătură cu serviciul public de interes major pentru oameni se numește rea voință, indolență și dispreț față de nevoile sociale reale ale comunității.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *