EFET dă o palmă ANRE: Definirea contractelor de energie electrică pe termen lung din România încalcă legislaţia europeană. DOCUMENT

Federaţia Europeană a Traderilor de Energie Electrică (EFET) a trimis o scrisoare preşedintelui ANRE în care arată că modalitatea prin care reglementatorul de la Bucureşti vrea să legifereze contractele pe termen lung, pe care le defineşte ca fiind pe o perioadă mai mare de un an, încalcă legislaţia europeană. EFET solicită regândirea acestei reglementări de către ANRE, în condiţiile în care ea se află încă în dezbatere publică.

În data de 20 februarie ANRE punea în dezbatere publică un proiect de reglementare, “ordin privind modificarea, completarea și abrogarea unor dispoziții din sectorul energiei electrice”. Acolo, chiar la primul punct, ANRE definea contractele pe termen lung: “Contractele de furnizare pe termen lung prevăzute la art. 3 lit. o) din Regulamentul (UE) 943/2019 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică, sunt contractele cu perioada de livrare mai mare de 1 an”.

EFET consideră că această definiţie încalcă exact regulamentul 943, referitor la piaţa de energie în UE şi altfel nu permite tranzacţionarea bilaterală a energiei pe perioade mai mici de un an.

Iată integral scrisoarea EFET:

Răspuns EFET la consultarea inițiată de către ANRE privind proiectul „Ordin de modificare, completare și abrogare a anumitor prevederi din domeniul  energiei electrice”

Dragă domnule Chiriță,

Prin prezenta, ne adresăm Autorității române de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) cu privire la consultarea publică în derulare cu privire la proiectul „Ordin de modificare, completare și abrogare a anumitor prevederi din sectorul energiei electrice”, care modifică o serie de reglementări privind piața electricității din România cu scopul de a alinia terminologia cu Regulamentul 2019/943 privind piața internă a energiei electrice. Remarcăm că articolul 1 din proiectul de ordin vizează, de asemenea, introducerea unei definiții locale foarte specifice a termenului „contract de furnizare pe termen lung”, limitând astfel de contracte la cele „cu termen de livrare mai mare de 1 an”. Ne opunem definiției ANRE a „contractului de furnizare pe termen lung”, care ar împiedica tranzacționarea over the counter (în afara pieței centralizate – n.red.) pentru contracte cu o perioadă de livrare egală sau mai mică de un an.

Definiția locală pentru „termen lung” propusă de ANRE contrazice modul  în care acest interval de timp este deja definit la nivelul UE, în care „termenul lung” se referă la intervalul de timp forward – ulterior (adică orice în afară de ziua următoare), în contrast cu „termenul scurt” care se referă la ziua următoare, la perioadele intra-day și de echilibrare. Aceste perioade de timp sunt definite în mod clar în Regulamentul Pachetului pentru energie curată 2019/943 și în Directiva 2019/944, care specifică faptul că „piețele de energie electrică” sunt „piețe pentru electricitate, inclusiv piețe over-the-counter și burse de energie electrică, piețe pentru trading de energie, capacitate, echilibrare și servicii auxiliare în toate perioadele de timp, inclusiv pe piețele forward, pentru ziua următoare și intra-zilnice”.

O clarificare suplimentară potrivit căreia termenul„ pe termen lung ”se referă la perioadele de livrare tip forward (în viitor) se găsește în Regulamentul 2016/1719 privind alocarea capacității forward, care definește o capacitate de transmisie pe termen lung ca drept de transmisie dobândit în alocarea capacității forward și că alocarea capacității forward se referă la alocare înainte de intervalul pentru ziua-următoare.

Înțelegem că ANRE a implementat deja o definiție a segmentării intervalului de timp conformă cu legislația UE prin Ordinul ANRE 236/2019, care la articolul 4 alineatul (1) litera (a) definește intervalele  pentru tranzacțiile cu electricitate ca fiind forward, pentru ziua următoare și, respectiv, intra-zilnice. Mai mult, același ordin ANRE 236/2019 permite tranzacționarea bilaterală liberă la articolul 4 alineatul (1) litera (c) ca tranzacționare pe așa-numita „piață nereglementată”. Înțelegem această terminologie ca referindu-ne la tranzacții over the counter, spre deosebire de tranzacțiile încheiate pe bursa de energie OPCOM. Prin faptul că permite atât tranzacțiile over the counter cât și pe cele de pe bursele de electricitate în intervalul de timp forward, Ordinul ANRE 236/2019 asigură respectarea articolului 3 litera (o) din Regulamentul 2019/943.

Însă, prin definirea „contractelor de furnizare pe termen lung” ca contracte ”cu termen de livrare mai mare de 1 an” la articolul 1 din proiectul de ordin propus, ANRE pare să contrazică propriul ordin 236/2019 și eludează spiritul legislației europene. Deși articolul 3 litera (o) din Regulamentul 2019/943 prevede, într-adevăr, ca opțiunea de a face tranzacții over the counter să fie disponibilă pentru „contracte de furnizare pe termen lung”, acest termen, care nu este definit în legislația europeană, trebuie citit în lumina referințele menționate anterior, precum și ale articolului 3 litera (p) din Regulamentul 2019/943.

Limitarea definiției „contractelor de furnizare pe termen lung” la contractele care depășesc un an ar limita numai tipurile de contracte care ar putea fi tranzacționate over the counter. Astfel, proiectul de ordin ANRE propus ar încălca articolul 3 litera (p) din Regulamentul 2019/943, care prevede că „regulile de piață trebuie să faciliteze comerțul de produse în Uniune, iar modificările de reglementare iau în considerare toate efectele, atât pe piețele și produsele pe termen scurt cât și pe termen lung, forward și futures, unde ”piețele forward” se referă la orice tranzacții over the counter înaintea pieței pentru ziua următoare. Definiția de la articolul 1 din proiectul de ordin propus ar împiedica în mod efectiv instituirea unei piețe reale forward over the counter (cu livrare în viitor și in afara pieței centralizate), care reprezintă nu numai un pas înapoi în dezvoltarea pieței, ci și o abatere semnificativă de la practicile pieței energiei electrice din UE și o încălcare a Legislației UE.

Prin urmare, EFET îndeamnă ANRE să adopte o definiție a „contractelor de furnizare pe termen lung”  care să fie în conformitate cu legislația UE și cu practicile de piață consacrate pe teritoriul Uniunii Europene. Această definiție ar trebui să se asigure că toate produsele care sunt tipice pentru intervalul de timp de livrare în viitor (adică, oricare tranzacția încheiată înainte de intervalul pentru ziua următoare) poate fi tranzacționată atât în afara pieței centralizate cât și pe bursa de energie. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *