Directorii Engie România, acuzaţi că ar fi “sifonat” bani către firma-mamă sub formă de contracte de consultanţă. FP le-a intentat proces. Poziţia Engie

Fondul Proprietatea a depus o cerere de chemare in judecată in fața Tribunalului București împotriva membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor ENGIE România SA pentru recuperarea daunelor cauzate Companiei prin aprobarea, încheierea și executarea contractelor de servicii de management și consultanță cu ENGIE SA în perioada 2011-2015, se arată într-un comunicat al Fondului.

“Membrii consiliului de administrație și directorii împotriva cărora au fost inițiate acțiuni în justiție sunt Eric Joseph Stab, Grzegorz Gorski, Alain Marie Louise Janssens, Olivier Bloeyaert, Mihai Adrian Albulescu, Gelu Ștefan Diaconu, Maria Gabriela Horga, Pierre Marie Paul Chatain, Bart Josef Irma Boesmans, Valerie Marie Laure Limpens și Simona Claudia Dobre. Aceste contracte au reprezentat, în opinia Fondului, un conflict de interese și o încălcare gravă a principiilor guvernanței corporative”, spune FP

 “Fondul, ca acţionar al ENGIE România SA, anterior denumită GDF Suez Energy Romania a solicitat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ENGIE Romania SA. Ordinea de zi a adunării include solicitarea adresată Consiliului de Administrație al Companiei de a prezenta un raport către acţionari cu privire la procedurile aprobate de Consiliu în legătură cu contractele de management şi consultanţă, considerabile ca valoare, încheiate de Companie cu acţionarul majoritar ENGIE SA (fosta GDF SUEZ SA) în perioada 2011-2015. ENGIE SA deține pachetul majoritar de acțiuni la Companie prin intermediul subsidiarei sale Romania Gas Holding BV”, scrie în comunicat

“Potrivit datelor aflate la dispoziția Fondului, în 2015, valoarea totală a acestor contracte de servicii de consultanţă strategică şi management s-a ridicat la o sumă estimată de 12,9 milioane RON (echivalentul a 2,9 milioane de euro). Pe baza informaţiilor limitate care au fost furnizate de către Companie, Fondul consideră că aceste contracte pentru servicii de management şi consultanţă cu acţionarul majoritar nu au fost nici necesare, nici adecvate, câtă vreme Compania are propriul Consiliu de Administratie şi proprii directori, care au fost numiți de Adunarea Generală a Acţionarilor cu scopul de a lua decizii de management şi a acţiona în interesul Companiei şi al tuturor acţionarilor săi şi nu în beneficiul acţionarului majoritar”, mai spune FP.

„Fondul consideră că încheierea acestor contracte de servicii poate fi considerată, de asemenea, un abuz de putere din partea acționarului majoritar, Romania Gas Holding BV (acționând în interesul companiei subsidiare ENGIE SA şi nu în interesul Companiei şi/sau al investitorilor săi. Fondul consideră şi că aceste contracte de servicii încheiate de Companie cu ENGIE SA erau inutile, iar preţul plătit de Companie către ENGIE SA pentru serviciile de management şi consultanţă a fost nejustificat.

În ultimii 5 ani, au fost numeroase ocazii când Fondul a adus la cunoștința conducerii ENGIE România SA natura abuzivă a acestor contracte. Fondul a solicitat conducerii clarificări suplimentare și, de asemenea, încetarea acestei practici. Suntem încântați să subliniem faptul că, urmare a acțiunilor noastre, contracte precum cele identificate de Fond nu au mai fost încheiate începând cu anul financiar 2016.

Cu toate acestea, Fondul nu poate ignora daunele semnificative cauzate de contractele de servicii de management și consultanță din anii 2011-2015”, se mai arată în comunicatul FP.

Engie este unul dintre cei doi mari distribuitori şi furnizori de gaze naturale din România, alături de E.On.

UPDATE Engie respinge acuzaţiile. Comunicatul companiei

„ENGIE Romania respinge acuzaţiile cu privire la contractul de prestări servicii încheiat cu Grupul ENGIE

ENGIE Romania ia act de comunicarea Fondului Proprietatea, actionar ce deţine  o participaţie de 11,99% în companie, cu privire la acţiunea în justiţie angajată împotriva administratorilor trecuţi şi prezenţi ai companiei.ENGIE Romania respinge aceste acuzaţii care au drept obiect aprobarea de către Consiliul de Administraţie şi de Adunarea Generală a Acţionarilor a contractelor de prestări servicii cu Grupul ENGIE.

ENGIE Romania precizează că respectivele contracte au fost încheiate respectând întru totul legea română şi statutul societăţii. Aceste contracte, legal aprobate de organele statutare ale companiei, au luat  în considerare interesul societăţii şi al părţilor interesate – acţionari, clienţi, angajaţi- şi au drept scop legitim crearea de valoare şi dezvoltarea economică a companiei.

ENGIE Romania îşi aduce tot sprijinul administratorilor care fac obiectul acestor acuzaţii şi îşi exprimă încrederea că instanţele competente îi vor da dreptate pe acest subiect.

In acelaşi timp, ENGIE Romania ridică un semn de întrebare asupra momentului când este exprimată această poziţie dat fiind că este de notorietate publică faptul că Fondul Proprietatea încearcă să-şi vândă participaţia deţinută în companie.

ENGIE Romania reaminteşte, între altele, că a plătit la bugetul de stat, în perioada 2011-2015, un impozit pe profit în valoare de 385 MRON şi a investit 1.870 MRON.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *