Deschiderea pieţei spot de certificate verzi se amână pentru 2019. OPCOM nu a putut face la timp platforma. UPDATE: Poziţia OPCOM

De la începutul anului viitor, vânzătorii şi cumpărătorii de certificate verzi ar fi trebuit să tranzacţioneze aceste produse pe o piaţă spot anonimă dedicată. Cum platforma de tranzacţionare nu este încă funcţională, aceste tranzacţii vor debuta abia din 2019.

“(2) Societatea „Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM” – S.A. asigură condițiile necesare alocării certificatelor verzi rezultate din tranzacțiile încheiate într-o sesiune de tranzacționare pe piața centralizată anonimă spot de certificate verzi proporțional cu ofertele de vânzare/cumpărare certificate verzi începând cu 1 ianuarie 2018, în conformitate cu prevederile art. 60 din regulamentul prevăzut în anexă.

(3) Prevederile art. 28 alin. (3) din regulamentul prevăzut în anexă pentru corelarea ofertelor de vânzare/cumpărare certificate verzi dintr-o sesiune de tranzacționare pe piața centralizată anonimă spot de certificate verzi în funcție de marca timp își încetează aplicabilitatea la 31 decembrie 2017”.

Acestea erau prevederile dintr-un ordin vechi al ANRE, nr 77/2017, referitor la regulamentul de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi.

Însă, ANRE a emis un nou proiect de ordin, care-l modifică pe cel vechi, prin care tranzacţiile pe această piaţă vor debuta abia din 2019. Iată ce scrie în el:

“La articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“ (2) Societatea <<Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM>> – S.A. asigură condițiile necesare alocării certificatelor verzi rezultate din tranzacțiile încheiate într-o sesiune de tranzacționare pe piața centralizată anonimă spot de certificate verzi proporțional cu ofertele de vânzare/cumpărare certificate verzi incepand cu 1 ianuarie 2019, in conformitate cu prevederile art. 60 din regulamentul prevăzut în anexă.

(3) Prevederile art. 28 alin. (3) din regulamentul prevăzut în anexă pentru corelarea ofertelor de vânzare/cumparare certificate verzi dintr-o sesiune de tranzacționare pe piața centralizată anonimă spot de certificate verzi in funcție de marca timp iși incetează aplicabilitatea la 31 decembrie 2018.”

Motivul: OPCOM nu a putut face până la această dată platforma de tranzacţionare, dat fiind ce scrie în motivarea ordinului ANRE: “În considerarea adresei Societății „Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM” – S.A. nr. 95459 din 03.11.2017 și înregistrată la ANRE cu nr. 75178 din 06.11.2017 referitoare la imposibilitatea implementării în termen a unor obligaţii instituite prin Regulamentul de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2017”.

UPDATE Poziţia OPCOM: Piaţa centralizată anonimă spot de certificate verzi este funcţională

Referitor la articolul „Deschiderea pieței spot de certificate verzi se amână pentru 2019. OPCOM nu a putut face la timp platforma”, publicat de Energia.ro sub semnătura dlui Mihai Nicuț, in data de 12 decembrie 2017, Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale ”OPCOM” S.A. face urmatoarele precizari:

  • Piața centralizată anonimă spot de certificate verzi (PCSCV) a fost implementată și este pe deplin funcțională începând cu data de 01.09.2017, respectându-se întocmai prevederile Ordinului ANRE nr. 77/18.08.2017;
  • Precizările din proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 77/2017 referitoare la adresa Societății „Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM” – S.A. nr. 95459 din 03.11.2017 și înregistrată la ANRE cu nr. 75178 din 06.11.2017, privesc doar unul dintre elementele de discuție referitoare la revenirea la mecanismul pro-rata de stabilire a tranzacțiilor, mecanism care a fost aplicat până la data 30.08.2017;
  • După data de 30.08.2017, de la lansarea pieței și până în prezent, pe PCSCV au fost tranzacționate un număr de 125.646 certificate verzi (CV), reprezentând o creștere semnificativă a numărului de CV tranzacționate în perioada 01.09 – 13.12.2017 față de perioade anterioare, respectiv de 8 ori față de perioada 01.01 – 30.08.2017 și de 15 ori față de întreg anul 2016.
  • Documentul publicat pe site-ul ANRE este un document de discuție față de care părțile interesate pot formula observații și forma finală urmează a fi decisă după parcurgerea procesului de consultare publică, analiză și aprobare.

OPCOM iși exprimă disponibilitatea de a răspunde solicitărilor mass media pentru realizarea unei corecte informări a publicului OPCOM și a tuturor factorilor interesați.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *