DEER și DEO s-au angajat în fața Concurenței să nu intervină în niciun fel în opțiunea clienților de a-și alege furnizorul, după ce au fost supuse unor investigații. La ce s-a angajat fiecare companie

Consiliul Concurenței supune dezbaterii publice angajamentele formulate de Distribuție Energie Oltenia S.A. (DEO) și Distribuție Energie Electrică România S.A. (DEER), pentru a elimina îngrijorările concurențiale care au condus la declanșarea investigațiilor privind un posibil abuz de poziție dominantă pe piața de distribuție de energie electrică, arată instituția într-un comunicat de presă.

Investigațiile se referă la posibila implicare a DEO, respectiv a DEER, în procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică pe piața concurențială aferentă zonelor geografice pentru care cei doi operatori dețin licență de distribuție, în scopul favorizării companiilor de furnizare din cadrul grupului din care fac parte- CEZ, respectiv Electrica – în detrimentul concurenților acestora, arată Consiliul Comcurenței.

Astfel, DEO și DEER se angajează să modifice procedurile interne aplicate în procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică, astfel încât să se asigure un tratament transparent și nediscriminatoriu tuturor furnizorilor de energie electrică, indiferent de modalitatea de transmitere a cererilor de schimbare a furnizorului.

În plus, companiile propun soluționarea rapidă a reclamațiilor primite de la furnizori și/sau utilizatori în legătură cu derularea procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică, prin crearea de canale speciale pentru înregistrarea, tratarea și soluționarea sesizărilor.

În ceea ce privește informarea furnizorilor și a consumatorilor, cele două companii se angajează să implementeze și să disemineze ghiduri cu privire la procesul de schimbare a furnizorului, dedicate furnizorilor de energie electrică, prin care să se detalieze modalitatea de lucru a operatorilor de distribuție cu aceștia în cadrul procesului, precum și ghiduri de informare privind schimbarea furnizorului de energie electrică, dedicate consumatorilor, cu scopul de a spori gradul de conștientizare a acestora cu privire la drepturile în procesul de schimbare a furnizorului. De asemenea, companiile se angajează să instruiască angajații operatorilor de distribuție implicați în gestionarea cererilor de schimbare a furnizorului de energie electrică, precum și pe cei implicați în soluționarea reclamațiilor, astfel încât să se prevină orice situație în care aceștia intervin în procesul de schimbare a furnizorului sau în gestionarea preferențială a solicitărilor de schimbare a furnizorului.

Iată angajamentele asumate de fiecare dintre cei doi operatori de distribuție

ANGAJAMENTE DEO

ANGAJAMENTE DEER

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *