Contracte pentru diferență: două licitații, una în 2023, una în 2025 pentru 5.000 MW noi în regenerabil, plata CfD se face și din fonduri europene. Ministerul Energiei a publicat proiectele

Schema CfD promovată de România va implica două runde de licitații, fiecare cu oferte separate pentru tehnologiile de producere de energie eligibile – eoliană onshore și solar fotovoltaică – cu o capacitate totală de 5.000 MW, arată Ministerul Energiei în nota informativă pentru investitorii interesați să pună în funcțiune noi capacități pe baza acestui mecanism.

Capacitățile totale vizate sunt:

  • Capacitate instalată de 1.000 MW pentru producerea de energie electrică din eolian onshore respectiv de 1.000 MW pentru producerea de energie electrică din surse solar fotovoltaice,vambele ca urmare a primei runde de licitații care va avea loc până la sfârșitul anului 2023 („licitaţie CfD 2023″);

și

  • Capacitate instalată de 1.500 MW pentru producerea de energie electrică din eolian onshorevrespectiv 1.500 MW pentru producerea de energie electrică din surse solar fotovoltaice, ambelevca urmare a celei de a doua runde de licitații care va avea loc în prima jumătate a anului 2025.

“Pe lângă această Notă informativă pentru ofertanți, a fost publicat pentru consultare publică și proiectul de Hotărâre de Guvern. În următoarele săptămâni, va fi lansat Ordinul de inițiere a licitației incluzand regulile detaliate de licitație, precum și proiectul privind Ordinul Ministerului Energiei și propunerea de Contract CfD”, mai arată Ministerul.

Puteți citi proiectul de Hotârâre de Guvern AICI

“Finanțarea schemei CfD se va realiza din Fondul pentru Modernizare, sub rezerva aprobării de către Comitetul de Investiții al Fondului de Modernizare, și a unei contribuții CfD care va fi suportată de către consumatori”, mai arată Ministerul.

Cum funcționează mecanismul

Durata sprijinului prin schema CfD va fi de maximum 15 ani de la data începerii plății. Beneficiarii vor putea să își comercializeze producția de energie conform acordurilor lor comerciale. Când prețul de referință al energiei electrice este sub prețul de exercitare, beneficiarii vor primi o plată suplimentară pentru diferență. În cazul în care prețul de referință este mai mare decât prețul de exercitare, beneficiarul plătește diferența contrapărții CfD.

Ofertele vor trebui să indice un preț de exercitare (EUR/MWh), capacitatea de producere care urmează să fie instalată și o dată țintă de punere în funcțiune.

Plățile CfD vor fi efectuate pentru fiecare MWh de energie electrică generată și livrată în Sistemul Electroenergetic Național, contorizată prin contorul dedicat pentru capacitatea atribuită CfD.

Prețurile de referință vor fi media lunară ponderată a prețului pieței pentru ziua următoare (PZU). Prețul va fi ponderat pentru aceeași tehnologie de producere supusă sprijinului CfD. Diferențele de plată vor fi calculate în euro și convertite în lei înainte ca plata să fie efectuatăîn lei, utilizând media lunară a cursurilor de schimb zilnice Leu/Euro publicate de BNR.

Prețul de exercitare va fi indexat anual, în conformitate cu Indicele prețurilor de consum din zona euro.

Puteți citi nota pentru ofertanți AICI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *