Conflict Burduja-Boloș: Ministerul Energiei cere eliminarea prevederii care amână pe termen nedeterminat rambursarea datoriilor statului către furnizorii de energie, propusă de Finanțe

Ministerul Energiei nu este de acord cu propunerea din ultimul proiect de act normativ de reducere a cheltuielilor bugetare elaborat de Miniterul Finanțelor, prin care se limitează plata datoriilor către furnizorii de electricitate și gaze, și cere se se renunțe la articolul în cauză.

“Se propune modificarea prevederilor art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare, în sensul clarificării faptului că plata sumelor se realizează în limita disponibilului din Fondul de Tranziție Energetică”, scrie în nota de fundamentare a unui nou proiect de Ordonanță de Urgență elaborat de Finanțe.

OUG-ul  a fost elaborat “pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de Convergență și pentru modificarea unor acte normative”.

Practic, proiectul de OUG creează cadrul legal pentru stat să nu plătească banii cuveniți furnizorilor de energie electrică și gaze naturale, exact când vine iarna iar furnizorii au nevoie de mai mulți bani. Am scris în detaliu despre situația creată ÎN ACEST TEXT

Ministerul Energiei a veni cu un punct de vedere referitor la această propunere a Finanțelor. Pe scurt, în adresa semnată de ministrul de resort, Sebastian Buduja, se solicită eliminarea prevederii pentru că ea ar aduce incertitudini pentru furnizorii care își așteaptă banii datorați pentru prefinanțarea schemei de sprijin, ceea ce le va perturba grav activitatea, și, implicit, buna funcționare a sistemului energetic național

Iată ce a scris Ministerul Energiei:

În raport de introducerea sintagmei „în limita sumelor disponibile în Fondul de Tranzitie Energetică”, în opinia noastră, apreciem că se creează o impredictibilitate a normei, dând naștere  la o lipsă de concizie/precizie a normei. În lipsa unui termen determinat sau determinabil nu se poate anticipa comportamentul destinatarilor normei si nu se poate asigura scopul emiterii acesteia.

De asemenea, cu referire la modificarea alin. (12) al art. 9 constatăm că norma, în forma ei modificată, limitează sursele de finanțare a compensațiilor prevăzazute la art. 7 alin. (1) la sumele din Fondul de Tranziție Energetică, exclusive alte surse de finanțare.

Până în prezent au fost alocate sume pentru plata măsurilor de sprijin prevăzute de O.U.G. nr. 27/2022, după cum urmează:

a) sume alocate Ministerului Energiei/Ministerului Muncii si Solidariății Sociale de la bugetul de stat, până la data intrarii în vigoare a O.U.G. nr. 119/2022 (1 septembrie 2022);

b) sumele colectate in contul prevazut la art. 15 alin. (6) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 27/2022, cont distinct de disponibil in lei deschis pe numele Ministerului Finantelor deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, denumit «Fondul pentru Tranziție Energetică”.

c) sumele repartizate prin hotarari ale Guvernului, in temeiul art. 20 alin. (8) din Legea nr. 256/2018 privind unele mdsuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore si onshore de adâdncime

Sumele au fost repartizate în conformitate cu prevederile:

> suma de 1.900 milioane lei: H.G. nr. 1474/2022;

> suma de 335 milioane lei: H.G. nr. 8/2023;

> suma de 440.799 mii lei: H.G. nr. 324/2023.

Eliminarea unor surse de finanțare a masurilor de sprijin poate conduce la reducerea garanției statului acordată furnizorilor de energie electrică și gaze naturale la emiterea actului normativ, si la incertitudini cu privire la momentul încasării sumelor aferente măsurilor de sprijin, aspecte care pot produce perturbari grave ale bugetelor și lichidităților companiilor furnizoare, cu consecințe directe asupra functionării optime a sistemului energetic.

În consecință propunem eliminarea art. XIV din proiectul de act normativ.

Din informatiile noastre, în ședința de plen a Consiliului Economic și Social (CES), proiectul Finanțelor  a primit un aviz favorabil, dar cu observatii. În observatii a fost inclusă și propunerea din avizul Ministerului Energiei: eliminarea art xIV din proiectul de OUG care modifica OUG 27 și limitează plățile către furnizorii de energie. În ședință, și reprezentanții Cofederației patronale Concordia au semnalat necesitatea eliminarii articolului și impactul grav asupra alimentării cu energie a clienților

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *