Comisia Europeană vrea să crească de 25 de ori capacităţile eoliene offshore ale Europei

Comisia Europeană a prezentat joi „Strategia UE privind energia din surse regenerabile offshore”, care propune sporirea capacităţilor eoliene offshore ale Europei de la nivelul actual de 12 GW până la un nivel de cel puţin 60 GW în 2030 şi 300 GW până în 2050, informează un comunicat al Executivului comunitar, citat de Agerpres.

În plus, Comisia îşi propune ca, până în 2050, să completeze această capacitate cu 40 GW provenind din energie oceanică, dar şi cu energie produsă utilizând alte tehnologii emergente, de exemplu turbine eoliene şi panouri solare flotante.

Potrivit Executivului comunitar, creşterea capacităţilor eoliene offshore ale Europei va crea noi oportunităţi pentru industrie, va genera locuri de muncă verzi pe întregul continent şi va consolida poziţia de lider mondial a UE în domeniul tehnologiilor energetice offshore. De asemenea, va asigura protecţia mediului, a biodiversităţii şi a pescăriilor din UE.

„Strategia de astăzi demonstrează urgenţa şi oportunitatea intensificării investiţiilor noastre în sursele regenerabile de energie offshore. Datorită vastelor bazine maritime şi poziţiei de lider industrial, Uniunea Europeană dispune de toate atuurile pentru a face faţă provocării. Exploatarea energiei din surse regenerabile offshore este deja o adevărată poveste europeană de succes”, a declarat vicepreşedintele CE, Frans Timmermans.

„Această strategie stabileşte o direcţie clară şi instituie un cadru stabil, de importanţă esenţială pentru autorităţile publice, investitorii şi dezvoltatorii din acest sector. Trebuie să stimulăm producţia internă a UE pentru a ne atinge obiectivele climatice, pentru a răspunde cererii din ce în ce mai mari de energie electrică şi pentru a sprijini redresarea economiei în urma pandemiei de COVID”, a declarat la rândul său comisarul pentru Energie, Kadri Simson.

Pentru a promova extinderea capacităţilor energetice offshore, Comisia va încuraja cooperarea transfrontalieră între statele membre în ceea ce priveşte planificarea şi implementarea proiectelor pe termen lung. Acest lucru va necesita integrarea obiectivelor în materie de dezvoltare a producţiei de energie din surse regenerabile offshore în planurile naţionale de amenajare a spaţiului maritim pe care statele de coastă trebuie să le prezinte Comisiei până în martie 2021. De asemenea, Comisia va propune un cadru în temeiul Regulamentului TEN-E revizuit pentru planificarea pe termen lung a reţelei offshore, implicând autorităţile de reglementare şi statele membre din fiecare bazin maritim.

Pentru atingerea obiectivelor propuse, Comisia estimează că vor fi necesare investiţii de aproape 800 de miliarde de euro până în 2050. Pentru a contribui la generarea şi mobilizarea acestor investiţii, Comisia va asigura claritatea cadrului juridic de sprijin, va contribui la mobilizarea tuturor fondurilor relevante pentru a sprijini dezvoltarea sectorului şi va asigura un lanţ de aprovizionare consolidat.

Pentru a asigura claritatea cadrului juridic de sprijin, Comisia a clarificat, de asemenea, normele pieţei energiei electrice într-un document de lucru însoţitor al serviciilor Comisiei şi va evalua dacă sunt necesare norme mai specifice, orientate pe domenii. Comisia se va asigura că revizuirile orientărilor privind ajutoarele de stat pentru energie şi protecţia mediului şi ale Directivei privind energia din surse regenerabile vor facilita implementarea eficientă din punctul de vedere al costurilor a tehnologiilor de producţie a energiei din surse regenerabile offshore.

Comisia încurajează statele membre să utilizeze Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi să colaboreze cu Banca Europeană de Investiţii şi cu alte instituţii financiare pentru a sprijini investiţiile în energia offshore prin intermediul InvestEU. Fondurile Orizont Europa vor fi mobilizate pentru a sprijini cercetarea şi dezvoltarea, în special în cazul tehnologiilor mai puţin mature.

Strategia prezentată joi subliniază necesitatea de a se îmbunătăţi capacitatea de producţie şi infrastructura portuară şi de a se spori disponibilitatea forţei de muncă calificate corespunzător pentru a susţine rate mai ridicate de instalare. Comisia intenţionează să creeze o platformă specifică privind sursele regenerabile de energie offshore în cadrul Forumului industrial pentru energie curată, cu scopul de a reuni toţi actorii implicaţi şi de a aborda problematica dezvoltării lanţului de aprovizionare.

Strategia privind energia din surse regenerabile offshore stabileşte un obiectiv foarte ambiţios în ceea ce priveşte instalarea de turbine eoliene offshore (atât turbine fixate pe fundul mării, cât şi flotante), domeniu în care activitatea comercială este destul de avansată. În aceste sectoare, Europa a dobândit deja experienţă tehnologică, ştiinţifică şi industrială fără egal şi dispune de capacităţi semnificative în întregul lanţ de aprovizionare, de la fabricare până la instalare.

Strategia subliniază oportunităţile pentru toate bazinele maritime ale UE – Marea Nordului, Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Mediterană şi Oceanul Atlantic – şi pentru anumite comunităţi costiere şi insulare, însă beneficiile acestor tehnologii nu se limitează doar la regiunile costiere. Strategia evidenţiază o gamă largă de zone interioare în care sectorul producţiei şi al cercetării sprijină deja dezvoltarea sectorului energetic offshore.

Pentru a analiza şi monitoriza impactul economic, social şi de mediu al energiei din surse regenerabile offshore asupra mediului marin şi al activităţilor economice care depind de el, Comisia va consulta periodic experţi din cadrul autorităţilor publice, din rândul părţilor interesate şi din cadrul comunităţii ştiinţifice. Astăzi, Comisia a adoptat, de asemenea, un nou document de orientare privind dezvoltarea energiei eoliene şi legislaţia UE privind natura.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *