Cine a denunțat unilateral un contract de furnizare de gaze cu clienții nu mai poate fi furnizor chiar dacă își face firmă nouă. Nou regulament ANRE, proiect cu reguli mai stricte

ANRE a pus în dezbatere publică un proiect de regulament pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, cu prevederi mai stricte pentru operatori.

Concret, dacă o firmă de furnizare a denunțat unilateral un contract cu clientl final, acționarii sau administratorii ei nu mai pot face o altă firmă de furnizare. La fel, dacă firma anterioară nu și-a îndeplinit obligațiile de pe piața gaxelor (nu a plătit de exemplu producătorul), acționarii sau adminustratorii lor nu mai primesc licență pentru o nouă firmă de furnizare. La fel și dacă firmei vechi de furnizare i-a fost retrasă licența, din motive imputabile ei, în ultimii cinci ani.

Acestea sunt doar câteva dinre restricțiile care apar în noul proiect de regulament, pus de ANRE în dezbatere publică.

Iată, integral, capitolul de restricții:

Nu pot primi autorizaţie de înfiinţare/licenţă:

(i) solicitanţii aflaţi în procedura falimentului sau de lichidare;

(ii) solicitanţii cărora le-a fost retrasă de către ANRE o autorizaţie/licenţă în ultimii 5 ani pentru motive imputabile acestora. În situația în care decizia de retragere a fost contestată în termenul legal, aceasta trebuie confirmată de o instanţă printr-o sentinţă definitivă prin care li se interzice dreptul la desfăşurarea activităţii pentru care solicită autorizaţia/licenţa;

(iii) solicitanţii care au ca acţionari/asociați deţinători ai controlului/administratori persoane care dețin/au deținut calitatea de acţionar/asociat deţinător al controlului/administrator în cadrul unor operatori economici titulari de licenţă care nu şi-au achitat obligaţiile de plată rezultate din tranzacţiile realizate pe piaţa de gaze naturale şi/sau pe piaţa de energie electrică;

(iv) solicitanţii care au ca acţionari/asociați deţinători ai controlului/administratori persoane care dețin/au deținut calitatea de acţionar/asociat deţinător al controlului /administrator în cadrul unor titulari de licenţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice şi/sau de gaze naturale care au încălcat interdicția legală prevăzută la art. 58 alin. (11) şi/sau la art. 143 alin. (1) lit. r) din Lege prin transmiterea unor notificări de denunţare unilaterală a contractelor de furnizare de energie electrică/gaze naturale încheiate cu clienţii finali, interdicție încălcată la momentul deținerii de către aceștia a calităților menționate.

De asemenea, Țtitularul licenţei de furnizare a gazelor naturale nu poate deţine simultan şi licenţă de trader de gaze naturale, drepturile specifice activităţii de trader fiind incluse în licenţa de furnizare a gazelor naturale pe care o deţine”, iar “titularul licenţei de trader de gaze naturale nu poate furniza gaze naturale clienţilor finali”. Titularul unei licenţe nu poate deţine simultan două licenţe de acelaşi tip.

Rămâne penalizarea cu retragerea licenței în cazul în care un furnizor de gae denunță uniltaral contractul de furnizare către clienții finail.

Apar câteva condiții noi la acordarea licenței, legate de experiența angajaților și de cerințele de capital minim. Astfel, viitorul furnizor a trebui să aibă cel puțin trei persoane cu experiență în activitatea de comercializare a gazelor, cu dovada din registrul REVISAL. În plus, acum este nevoie de dovada “din care să rezulte resursele financiare ale solicitantului, respectiv capitaluri proprii, disponibilităţi din linii de credit sau contracte de împrumut bancare, de cel puţin 1.000.000 euro”.

Puteți consulta proiectul de regulament aici: propunere regulament furnizare

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *