Ce spune ANRE în scandalul momentului: intenția Tinmar de a opri furnizarea de energie la unii clienți plafonați, pe care i-a trimis la FUI

Tinmar Energy, unul dintre furnizorii semnificativi de pe piața de energie, a trimis săptămâna trecută notificări unora dintre clienții non-casnici, cărora le-a transmis că nu le mai poate furniza energie electrică și i-a invitat să treacă la Furnizorul de Ultimă Intanță. Am întrebat ANRE dacă ce a făcut Tinmar este legal, dacă riscă vreo sancțiune, dacă FUI este obligat să preia clienții și, în fond, ce se întâmplă cu acești consumatori. Mai jos, răspunsul ANRE, care este acum în control la Tinmar.

Pe scurt, din răspunsul tehnic al ANRE ar reieși următoarele, din înțelegerea noastră: Tinmar nu ar avea dreptul să denunțe contractele de furnizare. Clienții care totuși nu pleacă la alt furnizor dacă Tinmar oprește furnizarea vor fi preluați de Furnizorul de Ultimă Instanță. ANRE este în control la Tinmar și verifică atât achizițiile de energie, cât și respectarea obligației de a nu denunța contractele.

Ca urmare a solicitării dumneavoastră din data de 9.09.2022, vă comunicăm următoarele:

 1. Furnizorul Tinmar Energy a procedat legal trimițând clienților această notificare?

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1^1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare („Legea”), „Furnizorul nu are dreptul de a denunţa unilateral contractele de furnizare de energie electrică încheiate cu clienţii finali”. De asemenea, la art. 58 alin (4) din Lege sunt prevăzute situațiile în care un furnizor are dreptul de a rezilia un contract de furnizare, respectiv:

„ Furnizorul este îndreptăţit să rezilieze contractul în următoarele cazuri:

a)sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;

b)neplata facturilor;

c)alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare”.

Dacă furnizorul Tinmar Energy nu se încadrează în niciuna din situațiile exceptate de lege pentru reziliere a unui contract de furnizare, nu are dreptul legal de a denunța unilateral contractele.

 1. Ce se întâmplă cu clienții noncasnici din portofoliul Tinmar care nu doresc sa treaca la FUI? Legal, pot fi deconectați?

În conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) și alin. (4) din Lege, pentru furnizarea energiei electrice la clienți se încheie un contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind interzise consumul şi furnizarea de energie electrică fără încheierea contractului de furnizare, cu excepţia situaţiilor reglementate în acest sens de către ANRE.

Situația în care semnarea unui contract de furnizare nu este obligatorie este reglementată de prevederile art. 53 alin. (4) din Lege 123/2012, respectiv:

„Trecerea unui client aflat în una din situaţiile prevăzute la alin. (2) la furnizorul de ultimă instanţă se face conform reglementărilor emise de ANRE, fără a fi necesară semnarea unui contract de furnizare.”

Furnizarea energiei în regim de ultimă instanță este reglementată de prevederile Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă a energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 91/2022 („Regulament”).

Conform prevederilor art. 20 din Regulament, „Un loc de consum al unui client final, deservit de un FA, poate ajunge în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice:

 1. a) în cazul în care FA pierde calitatea de furnizor ca urmare a:

(i) retragerii licenţei, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare;

(ii) expirării licenţei şi neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de reglementările în vigoare pentru prelungirea duratei de valabilitate a acesteia sau pentru acordarea unei licenţe noi până la data expirării licenţei existente.

 1. b) în cazul suspendării licenţei FA, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, dacă în decizia de suspendare nu este prevăzut dreptul FA de a continua activitatea de furnizare a energiei electrice în regim controlat;
 2. c) în cazul încetării CR încheiat de către FA cu OR, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare;
 3. d) în cazul în care FA nu mai îndeplineşte condiţia de asumare a responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor, conform reglementărilor în vigoare;
 4. e) în cazul încetării contractului de furnizare încheiat de FA cu clientul final;
 5. f) în cazul în care FA îi este revocată calitatea de FUI şi pentru acel loc de consum furnizarea energiei electrice era asigurată de către acesta în regim de UI;
 6. g) în cazul în care, în cursul procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică, înainte de intrarea în vigoare a contractului de furnizare a energiei electrice cu noul furnizor, acesta ajunge în situaţia de a nu mai putea asigura furnizarea energiei electrice în condiţiile prevăzute în reglementările în vigoare.”

CR – contract de rețea; FA – furnizor actual; FUI – furnizor de ultimă instanţă; OD – operator de distribuţie concesionar și neconcesionar; OR – operator de reţea; UI – ultimă instanță.

În aceste situații, clientul final este preluat automat de către FUI nominalizat pentru luna în care intervine situația de preluare, cu excepția cazului în care clientul se adresează unui alt FUI.

În cazul prevăzut la art. 20 lit. e), în situaţia încetării contractului de furnizare încheiat între FA şi un client final, locurile de consum ale clientului final care fac obiectul contractului şi care se află în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice:

„a) se preiau automat, ca urmare a notificării transmise de OD către FUI nominalizat, urmare a notificării primite de OD de la FA, referitoare la încetarea contractului de furnizare încheiat între FA şi client, dacă încetarea contractului a intervenit prin ajungere la termen sau prin reziliere de către FA, în cazul clienţilor casnici şi în cazul clienţilor noncasnici cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de cel mult 1 MVA/loc de consum;

 1. b) se preiau la cerere, de către oricare FUI, în alte cazuri decât cele prevăzute la lit. a).”

În cazul locurilor de consum preluate automat de către FUI, în cel mult 10 zile de la data informării de preluare, clienţii finali pot transmite FUI dezacordul cu privire la preluare, caz în care, în prima zi lucrătoare după primirea dezacordului, FUI solicită OR deconectarea locului de consum şi facturează clientului final consumul de energie electrică înregistrat până la data deconectării.

 1. Poate refuza FUI sa preia clientii carora Tinmar le-a trimis aceasta notificare?

Conform prevederilor art. 4 din Regulament, FUI este obligat să asigure furnizarea în regim de UI atât clienţilor preluaţi automat, cât şi clienţilor preluaţi la cerere, în conformitate cu prevederile regulamentui, cu excepţia clienţilor deconectaţi pentru sustragere de energie electrică ori neplată sau în cazul în care clientul care solicită preluarea înregistrează debite restante certe faţă de FUI căruia îi transmite solicitarea (în cazul în care clientul acceptă constituirea unei garanţii financiare în favoarea FUI, în condiţiile Regulamentului, FUI nu poate refuza preluarea).

 1. Va lua ANRE vreo măsură în legătură cu aceasta situație și dacă da, care?

Astăzi, 12.09.2022, ANRE se află într-o acțiune inopinată de control la societatea TINMAR ENERGY prin care va verifica modul de respectare a obligaţiei de achiziţionare a energiei electrice astfel încât să asigure acoperirea consumului clienţilor săi, precum și verificarea respectării interdicției de a denunța unilateral contractele de furnizare de energie electrică încheiate cu clienții finali.

 1. Care sunt măsurile care pot fi luate impotriva Tinmar Energy?

În situația în care se vor constata încălcări ale obligațiilor legale, furnizorul va fi sancționat contravențional și i se vor dispune măsuri şi termene de conformare pentru restabilirea legalităţii şi/sau aplicarea corectă a reglementărilor sau în vederea remedierii situaţiilor existente neconforme.

De la ce a pornit scandalul:

Tinmar și-a anunțat o parte dintre clienți că le va opri furnizarea de energie și îi trimite la furnizorul de ultimă instanță. Reacția companiei, explicații și scenarii

Și cum sună notificarea:

“In aceste conditii, va rugam sa intelegeti ca nu avem resursele necesare pentru a sustine achizitiile necesare consumatorilor plafonati si respectuos va solicitam ca pana cel mai tarziu in data de 15.09.2022 sa solicitati incheierea unui contract de furnizare energie electrica cu furnizorul de ultima instanta numit de ANRE pentru luna septembrie, respectiv Enel Furnizare, pentru a avea asigurata energia necesara functionarii.
Incepand cu data de 16.09.2022 vom inceta furnizarea energiei electrice catre consumatorii plafonati, activand doar pe piata concuretiala”

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *