Bugetul Casa Verde Fotovoltaice pentru zona de sud-est s-a epuizat în șase minute – surse

Azi a demarat progranul “Casa Verde Fotovoltaice” pentru persoanele  fizice din regiunea de sud-est a țării cu o perioadă de trei zile lucrătoare în care cei interesați au putut să se înscrie în aplicația informatică. Bugetul s-a epuizat în aproximativ șase munute, potrivit informațiilor noastre.

Bugetul de 212 milioane de lei alocat prin programul “Casa Verde Fotovoltaice” pentru județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea, a fost epuizat în șase minute. Au fost înscrise în aplicația dedicată a AFM circa 10.600 de dosare, potrivit informațiilor noastre.

Situația de azi este similară celei de la precedentele patru sesiuni de depunere a cererilor de finanțare, pentru București-Ilfov, pentru zona Centru, pentru zona Moldovei și cea de nord-vest. Atunci, fondurile s-au epuizat în nouă, trei, șase, respectiv trei minute.

Următoarea sesiune de depunere va avea loc în data de 14 iunie, când, vreme de trei zile, doritorii din județele din zona Munteniei (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman) pot depune cererile în aplicația AFM. Bugetul pentru această zonă este de circa 281 de milioane de lei.

Documentele pe care le încarcă solicitantul persoană fizică în aplicație sunt:

a) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;

b) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

c) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

d) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren; acesta poate fi obținut de solicitant și în format electronic;

e) copia cărții funciare colective, din care să rezulte maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală.

Solicitantul persoană fizică se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *