Atingerea obiectivelor UE privind clima și energia pentru 2030 este îndoielnică – raport, document

Un raport publicat de Curtea de Conturi Europeană ridică semne de îngrijorare cu privire la capacitatea UE de a-și atinge obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) cu 55% față de nivelurile din 1990 până în 2030, sugerând că acțiunile întreprinse până în prezent vor fi insuficiente pentru a îndeplini obiectivele privind clima și energia pentru 2030.

Deși UE a reușit să își atingă cu succes obiectivele în materie de climă și energie pentru 2020, auditorii remarcă faptul că factorii externi, cum ar fi criza financiară și pandemia COVID-19, au jucat un rol semnificativ.

O preocupare majoră este lipsa unei finanțări adecvate, în special din partea sectorului privat, pentru a atinge obiectivele mai ambițioase pentru 2030. Deși UE s-a angajat să aloce cel puțin 30 % din bugetul său pentru 2021-2027 pentru acțiuni în domeniul climei, acest lucru reprezintă mai puțin de 10 % din totalul investițiilor necesare pentru atingerea obiectivelor pentru 2030, estimate la aproximativ 1 000 de miliarde EUR pe an. Se așteaptă ca restul finanțării să provină din surse naționale și private.

“De asemenea, planurile naționale privind energia și clima nu conțin date privind necesarul de investiții și sursele de finanțare, astfel încât să se poată evalua dacă aceste planuri reprezintă o bază solidă pentru atingerea obiectivelor pentru 2030.

Per ansamblu, Curtea a găsit puține elemente care să indice, în acest stadiu, că obiectivele ambițioase ale UE pentru 2030 se vor traduce în acțiuni suficiente. Nu există informații că se va pune la dispoziție o finanțare suficientă pentru atingerea lor, în special din partea sectorului privat”, mai arată raportul.

Curtea recomandă Comisiei:

-să asigure o transparență sporită în legătură cu performanțele UE și ale statelor sale membre în ceea ce privește măsurile din domeniul energiei și al climei;

-să ia în considerare toate emisiile de gaze cu efect de seră generate de UE, inclusiv emisiile încorporate în comerț și pe cele provenite din aviația și navigația internaționale;

-să susțină angajamentul statelor membre de a atinge obiectivele pentru 2030

Puteți citi integral raportul Curții de Conturi Europene, în limba română, AICI: SR-2023-18_RO

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *