Asocierea DSD Noell GmbH-UTI Facility Management va moderniza o parte din instalaţiile de la Porţile de Fier

Hidroelectrica a semnat joi contractul de achiziţie sectorial pentru modernizarea instalaţiilor electrice aferente echipamentelor hidromecanice şi instalaţia de acţionare hidraulică aferentă barajului deversor Porţile de Fier I.

Lucrarea, estimată iniţial de Hidroelectrica la 65,236 milioane lei fără TVA, a fost atribuită asocierii dintre DSD Noell GmbH (Leader) şi UTI Facility Management la valoarea de 57,145 milioane lei fără TVA, ca urmare a parcurgerii unei proceduri de achiziţie publică în cadrul căreia entitatea câştigătoare a concurat cu Romelectro, informează producătorul de energie hidro.

„Contractul continuă seria investiţiilor majore de la Porţile de Fier, după modernizarea sistemelor SCADA din camerele de comandă ale centralelor PF I şi II – investiţie de cca 3.14 milioane lei, modernizare sistem de Monitorizare şi Diagnoză CHE Portile de Fier I – investiţie de cca. 10 milioane lei aflată în derulare, şi demararea lucrărilor de protectie suplimentară la disipatorul de la PF I, investiţie estimată, de asemenea, la 58 milioane de lei. Lucrările angajate astăzi sunt de importanţă structurală pentru obiectivul Hidroelectrica Porţile de Fier I şi vin să rezolve problema uzurii fizice şi morale a unor componente ale barajului deversor şi nu numai. Se va proceda la înlocuirea acelor instalaţii cu durată de viaţă depăşită, unele aflate în uz de peste 50 de ani, cu echipamente moderne, care să înglobeze cele mai noi tehnologii şi care să permită automatizarea funcţionării, monitorizare şi control electronic, informatizare”, a declarat Bogdan Badea, preşedintele directoratului Hidroelectrica.

Proiectul presupune realizarea unor lucrări ample şi dificile, la finalul cărora se doreşte obţinerea intrării într-un nou ciclu de viaţă şi exploatare a echipamentelor, concomitent cu obţinerea unui plus major în ceea ce priveşte siguranţa în funcţionare a echipamentelor, a adăugat acesta.

Modernizarea instalaţiilor electrice aferente echipamentelor hidromecanice şi instalaţiei de acţionare hidraulică aferentă barajului deversor Porţile de Fier I presupune prestarea de servicii de proiectare, instalaţii de acţionare hidromecanice, echipamente electrice, sisteme de automatizare şi integrare în SCADA, construcţii, instalaţii aferente acestora şi arhitectură. De asemenea serviciile care fac obiectul contractului de modernizare implică activităţi de project management constând în coordonarea lucrărilor, serviciilor, activităţilor de achiziţie/fabricare/procurare, livrare, testare, verificare, punere în funcţiune în vederea realizării unui Proiect de retehnologizare/modernizare „la cheie”, cu respectarea tuturor cerinţelor de calitate, sănătate şi Securitate în munca şi protectia mediului ce decurg din cerinţele naţionale şi ale Uniunii Europene.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie verde din România şi principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Naţional, fiind o companie vitală pentru un sector strategic, cu implicaţii în siguranta naţională. Compania exploatează un număr de 209 centrale, având o putere instalată totală de 6.482 MW. Acestora li se adaugă parcul eolian de la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *