Apare o nouă piaţă. Regenerabilii pot vinde acum energia şi certificatele verzi “la pachet”

ANRE a elaborat regulamentul de funcţionare pentru o nouă piaţă, destinată producătorilor de energie din surse regenerabile, pe care se poate vinde atât energia cât şi certificatele verzi.

“S-a luat decizia creării și punerii la dispoziția participanților a unei modalități de tranzacționare în regim concurențial, în mod anonim, transparent, public, centralizat și nediscriminatoriu a energiei electrice, conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă, cu utilizare a produselor, respectiv a energiei electrice din surse regenerabile susținută prin certificate verzi împreună cu vânzarea certificatelor verzi asociate (PCCB–ESRECV)”, arată ANRE în nota de prezentare a regulamentului acestei noi pieţe.
Piaţa este anonimă iar pentru fiecare MWh scos la vânzare se scoate şi un număr întreg de certificate. Contractele nu pot fi denunţate după semnare decât cu plata de penalităţi. Preţul poate fi corelat cu evoluţia preţului de pe piaţa pentru ziua următoare (PZU) dacă părţile convin acest lucru la semnarea contractului.

Iată cum funcţionează piaţa, potrivit notei de prezentare a ANRE

„1. Acceptarea contractului-cadru;

2. Fiecare ofertant iniţiator anonim îşi defineşte oferta proprie de vânzare sau de cumpărare de energie electrică din surse regenerabile susținută prin CV , care trebuie să cuprindă următoarele caracteristici: a) durata livrării, respectiv data de începere şi data de finalizare a livrării; durata livrării trebuie să fie de minimum o lună; b) cantitatea orară de energie electrică/profilul zilnic de livrare definit de ofertant și, subsecvent, cantitatea totală de energie electrică, care pot fi:
(i) livrare în bandă la putere constantă (luni-duminică 00.00-24.00 CET);
(ii) livrare la putere constantă la ore vârf de sarcină (luni-vineri 07.00-23.00 CET);
(iii) livrare la putere constantă la ore vârf de seară (luni–duminică 17.00–22.00 CET);
(iv) livrare la putere constantă la ore gol sarcină (luni-vineri 00.00-07.00 CET și 23.00- 24.00 CET și sâmbătă-duminică 00.00-24.00 CET);
(v) alte profile de livrare, cu următoarele caracteristici, care nu pot fi modificate pe toată durata livrării:
I. livrare la putere constantă, precum și
II. specificarea expresă a intervalelor de livrare, cu menționarea zilelor și a orelor de început și de sfârșit, cu un minim de livrare de 3 ore consecutiv;

3. La fiecare MWh de energie electrică din surse regenerabile tranzacționat pe PCCB-ESRE-CV se va asocia un număr întreg de CV;

4. Prețul de atribuire a contractului/contractelor (prețul de închidere a licitației) se poate ajusta lunar, dacă există acordul părților exprimat la semnarea contractului, începând cu prima zi de livrare, proporțional cu evoluția indicatorului specific ROPEX_DAM_H, calculat și publicat pe pagina de internet a operatorului pieţei centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi

5. Interzicerea includerii în contract a clauzelor privind posibilitatea denunțării contractului, solicitarea de denunțare fiind tratată drept încălcare a contractului și supusă clauzelor de reziliere și introducerea unor sume penalizatoare în cazul rezilerii contractelor după semnarea de către părți”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *