Apar contractele de gaze pentru populație cu penalități dacă clientul renunță înainte de termen. Prețul e însă mai bun

Un mare furnizor de gaze naturale pentru industrie a venit cu o ofertă pentru clienții casnici, printre cele mai bune de pe piață. Există un „dar”: percepe penalități clientului dacă renunță la contract mai devreme.

MET România Energy, unul dintre furnizorii de gaze și energie electrică pentru industrie, are în aceste zile o ofertă de gaze naturale pentru casnici. Oferta are o durată limitată în care clienții o pot accesa (21-27 ianuarie), și este printre cele mai bune de acum, dat fiind prețurile extrem de mari din piață. Astfel, MET oferă clienților casnici gaze la prețul de 492 de lei/MWh, în baza unui contract cu preț fix timp de un an. Este al doilea cel mai bun preț din piață la această oră, după cel al furnizorului român Nova Power and Gas, potrivit datelor din comparatorul de prețuri ale ANRE.

Prețul este așadar destul de bun în actualele condiții, ba chiar furnizorul insistă că este “fix și 100% garantat pe întreaga durată a contractului”. Însă, MET are și o clauză contractuală, specificată foarte clar în care arată că, dacă clientul dorește să renunțe la contract înainte de termen, își asumă să plătească despăgubiri furnizorului.

Cităm din ofertă:

“Garantarea prețului și a perioadei contractuale: obligația furnizorului de a nu denunța contractul și compensație de 60% din produsul dintre cantitatea rămasă de furnizat și prețul gazelor naturale, în cazul în care denunțați contractul înainte de termen. Prin acceptarea ofertei de către Consumator, în scris, acesta îşi exprimă în mod explicit angajamentul de a achita compensaţia prevăzută mai sus inclusiv în cazul refuzului de a semna contractul de furnizare”.

“Contractul poate înceta în situaţiile prevăzute în clauzele contractuale şi/sau de legislaţia în vigoare. Contractul poate fi denunțat unilateral, cu anunțarea prealabilă în scris a furnizorului cu 21 zile calendaristice înainte de data de încetare şi cu aplicarea clauzei de garantare a prețului și a perioadei contractuale”.

Deci, în baza convenției de consum semnată odată cu contractul, se plătesc penalități de 60% din preț pentru consumul estimat pentru perioada rămasă până la finalul contractului, dacă clientul dorește să iasă din contract mai devreme.

Compensația plătită de client în caz că iese din contract înainte de termen este legală

În data de 31 decembrie, a apărut în Monitorul Oficial OUG 143/2021, “pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative

Una dintre modificările importante pentru clienții casnici se referă la obligația de a plăti, în anumite condiții, penalități furnizorului în situația în care renunță la contract înainte de termen. Stricto senso însă, prevederea se referă la contractele de energie electrică.

Astfel, în baza legii, dacă furnizorul ofera un contract cu preț fix pe toată durata sa, el va avea dreptul să perceapă penalități clientului, dacă acesta din urmă decide să renunțe mai devreme la contract. Aceste penalități vor face obiectul unor clauze specificate foarte clar în contract și trebuie să fie proporționale cu pierderile cauzate furnizorului de situația generată de clientul care iese din contract mai devreme.

Amintim că, potrivit legii, clientul casnic poate denunța în 21 de zile contractul de furnizare a energiei electrice și poate și schimba furnizorul în acest interval de timp, gratuit și fără notificare, doar prin acceptarea unei oferte de la furnizorul către care migrează. Furnizorul nu are însă dreptul de a denunța unilateral un contract de furnizare cu o persoană fizică.

Mai jos prevederea legală, din OUG relevantă (art.105)

„(6) Prin derogare de la prevederile alin. (5), furnizorii de energie electrică sau participanții la piață implicați în agregare pot percepe clienților finali comisioane pentru încetarea contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate pe o durată determinată și cu prețuri fixe, în cazul rezilierii lor anticipate de către clientul final.

(7) Comisioanele de încetare prevăzute la alin. (6) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie comunicate în mod clar clientului înainte de încheierea contractului;

b) să fie prevăzute în contractul de furnizare pe care clientul l-a semnat;

c) să fie proporționale și să nu depășească suma pierderilor economice directe cauzate de client furnizorului sau participantului la piață implicat în agregare prin rezilierea contractului, inclusiv costurile oricărei investiții sau pachete de servicii deja furnizate clientului în temeiul contractului respectiv.

Sarcina probei privind pierderile economice directe revine furnizorului sau participantului la piață implicat în agregare, iar respectarea de către furnizori sau participanții la piață implicați în agregare a principiilor de stabilire a comisioanelor prevăzute prin prezentul alineat este monitorizată de ANRE.”

MET Group este o companie energetică integrată, cu sediul în Elveția și activități pe piețele gazelor naturale și a energiei. MET este prezentă prin subsidiare în 14 țări, pe 25 de piețe naționale de gaze și 22 hub-uri energetic internaționale. În 2020 MET Group a raportat venituri totale de 11,2 miliarde euro și un volum total de gaze tranzacționate de 71 miliarde metri cubi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *