ANRE reduce cu 35% rata reglementată de profit a distribuitorilor de energie electrică. Ajunge mai mică decât în Italia sau Spania

Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei diminează drastic rata reglementată profit a distribuitorilor de energie electrică, de la începutul anului viitor.

Valoarea ratei reglementate a rentabilităţii (RRR) propuse a fi aplicată începând cu anul 2019 este de 5,07%, înainte de impozitare, se arată într-o propunere a ANRE. În momentul de faţă, indicatorul RRR este de 7,7%, ceea ce înseamnă o scădere procentuală de 34% a pofitabilităţii recunoscute celor patru distribuitori de energie electrică din România, Enel, CEZ, E.On şi Electrica.

RRR este rata profitului recunoscut distribuitorilor pentru investiţiile în baza de active, care este şi ea reglementată, şi scăderea ei are, teoretic, ca efect, scăderea terifelor de distribuţie a energiei electrice.

După această scădere, RRR devine mai mică în România decât în Italia, unde acest indicator este de 5,6%, sau Spania, unde este de 6,5%.

Reprezentanţii autorităţii au explicat, într-un comunicat remis vineri că acest proiect face parte dintr-un proces mai larg de revizuire a modului de determinare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuţie prestat de operatorii de distribuţie concesionari.

‘În activitatea de elaborare a sistemului de reglementări orientat către consumator, noul Comitet de reglementare al ANRE acordă o atenţie deosebită îmbunătăţirii cadrului de reglementare, transparentizării costurilor care compun tariful de energie electrică, în vederea stabilirii unor tarife corecte la consumatori’, se arată în comunicat.

Alte propuneri în acest sens se referă la modificarea metodologiei de stabilire a tarifului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.

‘Prin modificările propuse, ANRE urmăreşte îndeplinirea mai multor obiective importante menite să asigure creşterea gradului de transparenţă în procesul de stabilire şi aprobare a tarifelor de distribuţie, precum şi evitarea includerii în aceste tarife a unor costuri nejustificate’, argumentează reprezentanţii reglementatorului.

De asemenea, la stabilirea valorii ratei reglementate a rentabilităţii propuse şi pentru respectarea prevederilor din legislaţia primară, ANRE a avut în vedere atingerea unui echilibru optim între menţinerea interesului realizării investiţiilor necesare asigurării calităţii serviciului de distribuţie a energiei electrice, inclusiv prin scăderea numărului de întreruperi în alimentarea cu energie electrică şi asigurarea unui nivel rezonabil al profiturilor operatorilor de distribuţie concesionari.

Modificările propuse au în vedere stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuţie astfel încât să se asigure un profit rezonabil pentru operatorii de distribuţie, conform cerinţelor legii, o alocare echitabilă a câştigurilor rezultate prin creşterea eficienţei peste ţintele stabilite de autoritatea competentă, între operatorul de distribuţie şi beneficiarii serviciului de distribuţie, limitarea includerii în tarife a costurilor aferente prestărilor de servicii efectuate de firme afiliate distribuitorilor, precum şi returnarea cât mai promptă către consumatori a câştigului de eficienţă obţinut de operatorii de distribuţie.

Totodată, ANRE urmăreşte creşterea nivelului de investiţii în reţelele electrice de distribuţie realizate de operatorii de distribuţie concesionari, în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciului de distribuţie şi reducerii pierderilor în reţele prin aplicarea diferenţiată a ratei reglementate a rentabilităţii pentru categoriile de investiţii aprobate/realizate, realizarea investiţiilor de către operatorii de distribuţie concesionari la nivelul prognozat, intensificarea şi diversificarea măsurilor în vederea reducerii pierderilor în reţelele de distribuţie (reducerea costurilor aferente consumului propriu tehnologic).

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *