ANAF a publicat ordinul prin care producătorii de energie vor plăti suprataxa de 80%

Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat, în seara zilei de 17 ianuarie, ordinul referitor la modul în care se va colecta impozitul de 80% aplicat pe veniturile suplimentare ale producătorilor de energie electrică, alții decît cei care folosesc surse fosile.

Suprataxa a fost introdusă prin legea de plafonare a prețurilor și compensare a facturilor, 259/2021, și era nevoie de un ordin al ANAF pentru ca ea să fie colectată. Noua taxă va fi aplicată pe veniturile din vânzarea de energie electrică la prețuri de peste 450 de lei/MWh.

Noua taxă se va plăti în luna următoare obținerii veniturilor.

Iată referatul de aprobare al ordinului

“Potrivit art.II din Legea nr.259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei “Delta Dunării”, venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică rezultat din diferența dintre prețul mediu lunar de vânzare al energiei electrice și prețul de 450 lei/MWh se impozitează cu 80%.

De la aceste prevederi sunt exceptaţi producătorii de energie electrică pe bază de combustibili fosili, inclusiv cogenerare.

Conform art.II alin (3) din lege, modul de aplicare a impozitului se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Potrivit art.XXXVI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea unor acte normative, impozitul pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică se declară și se plătește la bugetul de stat, de către producătorii de energie electrică, cu excepția producătorilor de energie electrică pe bază de combustibili fosili, inclusiv cogenerare, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează acest impozit.

Contribuabilii declară impozitul prin completarea și depunerea formularului 100 ”Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”.

În vederea asigurării suportului declarativ, se impune completarea Nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat, anexă la formularul 100 “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” și a instrucțiunilor de completare a acestuia, cu această nouă obligație. Noul impozit se va declara la poziția 80 ”Impozit pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică” din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *