A apărut ghidul de finanţare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice, pentru locuinţele izolate. Ce trebuie să ştii ca să primeşti 25.000 de lei

Ministerul Mediului a lansat în consultare publică proiectul de Ordin de ministru pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice.

Puteşi vedea Ghidul accesând linkul de mai jos:

Ghid finantare panouri fotovoltaice

Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, remis miercuri AGERPRES, obiectul programului îl reprezintă finanţarea achiziţionării sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante, scopul fiind îmbunătăţirea calităţii aerului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică ce va fi utilizată în locuinţele situate la cel puţin doi kilometri faţă de reţeaua de distribuţie a energiei electrice şi renunţarea la combustibilii convenţionali.

Programul se derulează multianual, iar finanţarea lui se asigură din veniturile Fondului pentru Mediu rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al acestei instituţii, aprobat conform legii.

Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), reprezintă 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 25.000 de lei, inclusiv TVA, pentru fiecare imobil aflat la o distanţă de cel puţin doi kilometri faţă de reţeaua de distribuţie a energiei electrice.

Beneficiarii programului sunt unităţile administrativ-teritoriale cărora le-au fost aprobate dosarele de finanţare şi care au încheiat un contract de finanţare nerambursabilă cu AFM în cadrul programului.

Sunt considerate cheltuieli eligibile:

a) achiziţia sistemului fotovoltaic pentru o putere de cel puţin 1 kwp, având ca principale părţi componente: panou fotovoltaic, încărcător, baterii (acumulatori), invertor, materiale conexiuni şi siguranţe, modul comunicaţie GPS/contor inteligent de măsurare a energiei electrice produse şi de înregistrare a funcţionării instalaţiei, structura de montaj a sistemului, tablou electric de curent continuu-alternativ;

b) achiziţia instalaţiei electrice interioare în imobil;

c) montajul şi punerea în funcţiune a sistemului fotovoltaic, a instalaţiei electrice exterioare şi interioare, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice;

d) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

„În cadrul unei sesiuni de finanţare, solicitantul poate depune o singură cerere de finanţare pentru toate gospodăriile cuprinse în lista prevăzută la art. 10, alin. (1). Pentru fiecare gospodărie se poate obţine finanţare o singură dată. În perioada stabilită prin dispoziţia prevăzută la art. 10 alin. (2) şi doar pentru gospodăriile cuprinse în lista prevăzută la alin. (1) al aceluiaşi articol, dosarul de finanţare se depune la consiliul judeţean în a cărui rază teritorială se află solicitantul”, se arată în comunicat.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe website-ul instituţiei şi se va afla în consultare publică timp de 10 zile, perioadă în care persoanele fizice şi juridice interesate pot transmite opinii, sugestii, comentarii sau propuneri de modificări.

Programul va începe după finalizarea perioadei de consultare publică, precizează ministerul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *