85% din linile de înaltă tensiune sunt mai vechi de 40 de ani. În reţeaua electrică au avut loc peste 500 de incidente anul trecut

Liniile electrice şi transfoarmatoarele Transelectrica sunt vechi, unele dintre ele aproape de sfârşitul perioadei de viaţă sau chiar peste. Programul de mentenanţă al companiei rămâne sub nivelurile planificate.

„Din totalul LEA, 83,6% din liniile aeriene au anul punerii în funcțiune între perioada 1960 -1979, 14,1% între anii 1980 și 1999, iar cca. 2,3% după anul 2000. Se constată un procent redus depuneri în funcțiune după anul 2000”,se arată într-un raport al Transelectrica referitor la planul de dezvoltare a reţelei electrice de transport pentru perioada 2019-2027.

Durata de viaţă normată a liniilor este de 48 de ani, problema fiind că majoritatea liniilor de înaltă tensiune de 220kW şi 400 kV a fost construită în perioada 1960-1969. Astfel, pe palierul de 220 kV, sunt 3.764 km de linie care datează din acea perioadă, adică 97% din totalul liniilor. Ele au ajuns deja la 95,97% din durata de viaţă.

Dacă ne referim la liniile de 400 kV, sunt 3.613 km de linie care datează din perioada 1960-1979, adică 73% din totalul liniilor. Acestea au ajuns deja la 95,43% din durata de viaţă.

Situaţia nu este foarte bună nici în cazul transformatoarelor. „Din puterea totală instalată în transformatoare / autotransformatoare cca. 21% din a fost pusă în funcțiune între anii 1960 și 1979, 22% între anii 1980 și 1999, iar 57% după anul 2000” arată Transelectrica.

Aceste echipamente au o durată de viaţă de doar 24 de ani, şi chiar dacă sunt mai multe instalate după anul 2000, sunt şi multe care au deposit durata normată de viaţă ba chiar unele se aproapie de dublul ei.

Chiar dacă lucrările de mentenanţă au avansat în 2017 faţă de anul precedent, ele sunt încă sub nivelul planificat de Transelectrica.

„În anul 2017, din punct de vedere valoric, programul de mentenanţă s-a realizat în proporţie de 74%, comparativ cu valoarea de 66% a anului anterior. Cel mai mare procent de realizare se înregistrează la mentenanţa minoră, respectiv 79% față deprogram, în timp ce programul de mentenanţă majoră (RK şi RC- reparaţii capitale şi reparaţii curente) a fost realizat în proporţie de 64%. La baza asigurării siguranței în funcționare a RET a stat mentenanța preventivă minoră (IT, RT-inspecţii tehnice şi revizii tehnice)realizată în proporție de peste 90% respectiv reparațiile rezultate în urma mentenanței preventive minore (RCT) realizate în proporție de 89%”, spune Transelectrica

Starea tehnică a reţelei electrice de transport este reflectată şi în statistica incidentelor produse la echipamente, chiar dacă aceasta nu este singura cauză. Potrivit Transelectrica, au avut loc 546 de incidente în reţeaua electrică de transport, în anul 2017.

„Se constată în 2017 faţă de 2016 o creștere a numărului total de evenimente accidentale la barele staţiilor, precum şi o scădere a numărului de evenimente accidentale pe liniile electrice ca urmare a unor acţiuni externe (conform NTE 004/05/00 – loviri / atingeri conductoare, obiecte căzute pe instalaţii, sustrageri etc.). Din totalul de 85 incidente pe LEA, 40% s-au datorat evenimentelor cauzate de intemperii/fenomene meteo, iar din totalul de 461 incidente în stații, 6% s-au datorat acelorași cauze”, mai arată Transelectrica.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *