Veniturile realizate de prosumatori din vânzarea energiei electrice nu vor fi declarate şi nici taxate – proiect

Un proiect legislativ de modificare a legii energiei electrice, aflat acum în Parlament, prevede exceptarea prosumatorilor mici de a obligaţia de a declara şi, implicit, de a le fi taxate veniturile din vânzarea energiei electrice.

Prevederea se aplică prosumatorilor cu instalaţii fotovoltaice de cel mult 27 kW şi reprezintă un amendament adus actualei legislaţii fiscale. Practic, prosumatorii persoane fizice nu vor fi obligaţi să treacă în declaraţia unică veniturile din vânzarea de energie electrică, iar acestea nu vor fi astfel taxate, nici din punct de vedere al impozitului pe venit, nici al contribuţiilor la pensie sau sănătate.

Iată prevederile din proiect

Legea nr. 227/2015 privind aprobarea Codului fiscal, Art. 60: Scutiri. Sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili:

Modificarea:

„1. După punctul 5 al articolului 60 se introduce un nou punct, pct. 6., cu următorul cuprins:

«6. Prosumatorii, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. x1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumiți în continuare prosumatori, persoane fizice, altele decât cele organizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, pentru veniturile obţinute din vânzarea energiei electrice la furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, dacă centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile pe care le dețin au puterea electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum.»”

Art. 122: Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate

(4) Nu se depune Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – cap. I, pentru următoarele categorii de venituri:

Modificarea

„2. La articolul 122 alineatul (4), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
«j) veniturile din vânzarea energiei electrice de către prosumatorii, persoane fizice, altele decât cele organizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, la furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, dacă centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile pe care le dețin au puterea electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum.»”

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *